Ayurveda Tabara 2017

        Ayurveda spirituális tábor 2017


A kinyilatkoztatás a hét Isten kegyelmének fellebbezése által. a harmonikus egzisztenciális integráció (sapta-samaya) magasabb állapotai, amelyeket a az Ayurveda ezoterikus hagyománya prakrita-samaya, akara-samaya, utphala-samaya, vistara-samaya, siddhi-samaya, prabodha-samaya és samhatatva-samaya.


       A saját belső univerzumban Isten Kegyelmének felhívása által az Élet alapvető Energiája (pancsa-prakara) megnyilvánulásának öt alapvető Ipostasisának kinyilatkoztatása: ayus-prakara, dhari-prakara, jivita-prakara, nityada-prakara és anubandha-prakara.

A lény szupramentális szférájában az öt alapvető nézet (pancsa-artha-naya) mindegyikének (evambhuta-naya, szangraha-naya, naigama-naya, vyavahara-naya és rijusutra-naya) egy-egy domináns, jótékony megnyilvánulásának felébredése és energetizálása.


    A 2017-es Ayurveda Spirituális Tábor programja


     2017. július 20.

NYITÓPROGRAM

18:30 - 18:40 Meditáció
                 Az energia gyümölcseinek teljes és feltétel nélküli átadása Istennek, az Atyának.
                 A 2017-es Spirituális Ayurveda Tábor kezdetének finom magasztossága
18:50 - 19:20 Meditáció
                 Az Ayurveda Camp 2017 finom szférikus spirituális mezejének megnyilvánulása
19:30 - 20:00 Meditáció
                 Az irányító spirituális megnyilvánulás és a finom támogatás belső hívása
                 telepatikus spirituális vezető
20:10 - 20:40 Meditáció
                 A megnyilvánulás intenzív, buzgó és kétségbeesetten törekvő megidézése.
                 átformáló és mélyen inspiráló, az Atya Istenről.
21:00 - 21:30 Spirituális példamutatás
                 A jótékony egzisztenciális integráció magasabb állapota, amely lehetővé teszi a
                 az egyéni természetben rejlő kivételes, látens lehetőségek bölcsessége.
                 harmonikus (prakrita-samaya)

       2017. július 21.

REGGELI PROGRAM

11:00 - 11:30 Lelki példamutatás
                 A kivételes életerő sztyeppei és mélyen regenerálódó állapota.
11:45 - 12:15 Spirituális felidézés
                 A Sivával való mély lelki közösség állapota az Ő fenséges aspektusában, a
                 Minden lény isteni gyógyítója (Siva-Bhishaja)
12:30 - 13:00 Spirituális példamutatás
                 Kinyilatkoztatás a saját belső világegyetemünkben Isten kegyelmének felhívása által,
                  az egyetemes életet lélegző Erő esszenciális és mindent átható hiposztázisa.
                 (ayus-prakara)

ESTI PROGRAM

19:30 - 20:00 Spirituális példamutatás
                 A lény szupramentális szférájában egy jótékony megnyilvánulás felébresztése és energetizálása.
                 az uralkodó objektív nézőpont (evambhuta-naya)
20:15 - 20:45 Spirituális felidézés
                 A nagy bölcs Atrejával való mély lelki közösség állapota, azzal, aki
                 az élet alapvető tudományát (Ayurveda) tökéletesen hozzáférhető formában tárja fel
21:00 - 21:30 Spirituális példamutatás
                 A harmonikus egzisztenciális integráció magasabb állapota, amely lehetővé teszi az átalakulást...
                 a lény legmélyebb része a finom energiák szisztematikus és folyamatos felhalmozása révén.
                 jóindulatú, széles és mély (akara-samaya)

       2017. július 22.

REGGELI PROGRAM

11:00 - 11:30 Lelki példamutatás
                 Az antianyag és az antirészecskék misztikus valósága (prati-dravya)
11:45 - 12:15 Spirituális felidézés
                 A bölcs jógi Chayavanával való mély spirituális közösség állapota, buzgó
                 a hagyományos ayurvédikus regenerációs eljárások (rasayana) gyakorlója
12:30 - 13:00 Spirituális példamutatás
                 Kinyilatkoztatás a saját belső világegyetemünkben Isten kegyelmének felhívása által,
                  az alapvető életenergia alapvető hiposztázisa, amely megvédi a testet és minden
                 a bomlás lényének más járművei (dhari-prakara)

ESTI PROGRAM

19:30 - 20:00 Spirituális példamutatás
                 A lény szupramentális szférájában egy jótékony megnyilvánulás felébresztése és energetizálása.
                 uralkodó szelektív nézőpont (sangraha-naya)
20:15 - 20:45 Spirituális felidézés
                 A Bharadvajával, a bölcs jógival való mély lelki közösség állapota, aki
                 elsajátította az Élet Tudományát (Ayurveda) egy kivételes beavatáson keresztül, amelyet a
                 a nagy Indra istenhez
21:00 - 21:30 Spirituális példamutatás
                 A harmonikus egzisztenciális integráció magasabb állapota, amely lehetővé teszi a
                 a mélyen átalakító szellemi ugrás és a bölcs gyümölcsözés gyümölcsöző voltában.
                 (utphala-samaya)

        2017. július 23.

REGGELI PROGRAM

11:00 - 11:30 Lelki példamutatás
                 A szeszes, pezsgő, tágas és eufórikus jólét terhes állapota.
11:45 - 12:15 Spirituális felidézés
                 A mély spirituális közösség állapota Sushrutával, a bölcs sebésszel, aki
                 értékes tanítást nyújtott az embereknek az életről a munkája révén.
                  Ayurveda Sushruta-Samhita
12:30 - 13:00 Spirituális példamutatás
                 Kinyilatkoztatás a saját belső világegyetemünkben Isten kegyelmének felhívása által,
                  az Élet Alapvető Energia Alapvető Hiposztázisának, amely fenntartja a jólétet.
                 a test és a lény minden más járműve (jivita-prakara)

ESTI PROGRAM

19:30 - 20:00 Spirituális példamutatás
                 A lény szupramentális szférájában egy jótékony megnyilvánulás felébresztése és energetizálása.
                 a korrelatív nézőpont (naigama-naya) túlsúlya
20:15 - 20:45 Spirituális felidézés
                 A magasztos szférával való csodálatos lelki közösség állapota
                 Dhanvantari, az ayurvédikus beavató tudás inspirátora.
                 a lény megtisztulása és regenerálódása
21:00 - 21:30 Spirituális példamutatás
                 A harmonikus egzisztenciális integráció magasabb állapota, amely lehetővé teszi a széles körű terjeszkedést.
                 és a lény tudatossági szférájának többdimenziós, jótékony kitágulása
                 (vistara-samaya)

          2017. július 24.

REGGELI PROGRAM

11:00 - 11:30 Lelki példamutatás
                 Az ego korlátozó hatásának (ahamkara) villámgyors meghaladása azáltal, hogy
                 az egyéni akarat felsőbbrendű, harmonikus és mélyen hasznos integrációja a
                 Isten egyetemes és mindenható akaratában való létezés.
11:45 - 12:15 Spirituális felidézés
                 A mély spirituális közösség állapota Nagarjunával, a bölcs alkimistával, aki
                 feltárta az embereknek néhány titkos, titkos aspektusát annak, hogy hogyan kell használni
                 hatékony, regeneráló hatású ayurvédikus gyakorlatok (rasayana)
12:30 - 13:00 Spirituális példamutatás
                 Kinyilatkoztatás a saját belső világegyetemünkben Isten kegyelmének felhívása által,
                  az Élet alapvető Energiájának esszenciális hiposztázisát, amely az alappillérként szolgál.
                 a test és a létezés minden hordozójának állandó jóléte (nityada-prakara)

ESTI PROGRAM

19:30 - 20:00 Spirituális példamutatás
                 A lény szupramentális szférájában egy jótékony megnyilvánulás felébresztése és energetizálása.
                 a sajátos nézőpont érvényesülése (vyavahara-naya)
20:15 - 20:45 Spirituális felidézés
                 A Nagy Istennel, Indrával való mély spirituális közösség állapota, aki, mivel
                 a gyakorlók isteni védelmezője, aki egy úton jár.
                 feltárta számukra az Élet Tudományának lényeges aspektusait -
21:00 - 21:30 Spirituális példamutatás
                 A harmonikus egzisztenciális integráció magasabb állapota, amely lehetővé teszi a
                 a jótékony spirituális hatékonyság, a magasabb képességek felébresztésével és
                 a tudatosság kivételes adottságai (sziddhi-samaya)

           2017. július 25.

REGGELI PROGRAM

11:00 - 11:30 Lelki példamutatás
                 Az időtlen felemelő szeretet magasztos, széles és mély állapota, amely lehetővé teszi, hogy
                 az isteni Örökkévalóság transzcendens dimenziójának kinyilatkoztatása a létben.
11:45 - 12:15 Spirituális felidézés
                 A Sinivali-val, az égi női lénnyel való mély spirituális közösség állapota.
                 ismert, mint a gyermekek életének vigasztalója és védelmezője, valamint az Istennő is.
                 minden emberi lény, aki a lélek magasztos tisztaságának kimondhatatlan állapotára törekszik.
12:30 - 13:00 Spirituális példamutatás
                 Kinyilatkoztatás a saját belső világegyetemünkben Isten kegyelmének felhívása által,
                  az Élet Alapvető Energia Lényeges Hiposztázisának, amely biztosítja a lélekvándorlást.
                 egyik testhordozóból a másikba (anubandha-prakara)

ESTI PROGRAM

19:30 - 20:00 Spirituális példamutatás
                 A lény szupramentális szférájában egy jótékony megnyilvánulás felébresztése és energetizálása.
                 a magasabb nézőpont domináns, amely mélyen integratív (rijusutra-
                 naya)
20:15 - 20:45 Spirituális felidézés
                 A tudat magasabb tudatszférájával való mély spirituális közösség állapota a
                 a Nagy Avatár Krishna, aki kinyilatkoztatta az embereknek a tudást.
                 a természet három alapvető tendenciája megnyilvánulásának lényeges megkülönböztetője
21:00 - 21:30 Spirituális példamutatás
                 A harmonikus egzisztenciális integráció magasabb állapota, amely lehetővé teszi a
                 a kimondhatatlan isteni természet bensőséges és mély megértése, és a létben való felébredése a
                 lelki intelligencia (prabodha-samaya)

         2017. július 26.

VÉGLEGES PROGRAM

10:00 - 10:20 Meditáció
                 Az Atya Istennel való széles és mély közösség kimondhatatlan szellemi állapota.
10:30 - 11:00 Lelki példamutatás
                 A transzindividuális egzisztenciális integráció magasabb állapota, amely lehetővé teszi a kinyilatkoztatást
                 a titokzatos és kimondhatatlan, végtelenül táguló tudatszférában.
                 isteni összetettség (samhatatva-samaya)
11:10 - 11:30 Meditáció
                 A széles, alázatos és mély hála Istennek, az Atyának a következőért
                 Az Isteni kegyelem, amelyet ebben a lelki táborban a
11:40 - 12:00 Meditáció
                 Szerető hála meditációja a Spirituális Vezetőnek a támogatásért.
                 a finom spirituális felismerések, amelyeket ebben az Ayurveda táborban kaptunk.
12:10 - 12:40 Meditáció
                 Az Ayurveda tábor 2017 finom gömbi spirituális mezejének fokozatos felszívódása.