Az ayurvédikus szemlélet egyedisége

 

AZ ŐSI AYURVÉDIKUS HAGYOMÁNY ÁLTAL KÍNÁLT NÉZŐPONT EGYEDISÉGE

 

Nem hagyományos orvoslás

A nem hagyományos orvoslás manapság egyre népszerűbbé válik. Sok helyzetben az emberek úgy döntenek, hogy gyógynövényekkel és természetes termékekkel kezelik magukat. Természetesen vannak olyanok is, akik éppen azért nem használnak természetes eszközöket, mert nem tudnak hinni a természetes vagy hagyományos orvoslásban.

De mindenekelőtt a természetes gyógyító eszközök gyakorlati alkalmazása nem olyan kérdés, amelyhez úgy kell közelíteni, mint a hit vagy hitetlenség választásához. Valójában az ilyen választás a tudás kérdése.

Mivel a modern orvostudomány maga is ősi eredetű, hasznos tudni, hogy mi áll e tudomány hátterében. Tudjuk, hogy ma már szinte egyöntetűen Hippokratésznek tekintik a modern orvostudomány atyját.

A "gyógyszer" szó etimológiája

Talán kevésbé ismert az a tény, hogy maga a modern "orvostudomány" elnevezés is származik, vagy más szavakkal, egyegy indo- kifejezésEurópai. Indo gyökérEurópai "med" - ez az, ami a latin "mederi", ami azt jelenti, hogy "gondoskodni valakiről" és "meditari", ami azt jelenti, hogy "gondolkodni" vagy "elmélkedni".

Ha tehát végigmegyünk az orvostudomány ilyen rövid történetén, amely valójában hosszú időn keresztül terjedt el, még ha csak etimológiai szempontból is, azt találjuk, hogy amit ma "orvoslásnak" nevezünk, az összes módszerrel együtt...Az úgynevezett nem hagyományos gyógyítási módszerek, amelyekhez a spiritualitás is hozzátartozik, gyakorlatilag mind közös gyökerűek.

A valakiről való gondoskodás, a valakiről való gondoskodás aktusa, amely tulajdonképpen az "orvostudomány" kifejezés eredete, számos olyan, világszerte elterjedt gyógyító hagyományból ered, amelyeket ma kissé távolról "nem hagyományos gyógymódoknak" nevezünk. Pontosan azért nevezzük őket így, mert nem felelnek meg a jelenlegi hagyományos normáknak.

De a valóságban még a modern orvostudomány és...ihletet merített, és...alapú fejlesztés, az ezekből a hagyományos gyógyító rendszerekből származó tudásra, beleértve a Ayurvedaamelyeket szeretnénk újra aktiválni, és megnézni, mi érvényes, és mi az, amit jól fel lehet használni.

Sőt, azt is mondhatjuk, hogy néhány nem hagyományos orvosi rendszer a tudás igazi kincse, mint például az Ayurveda, amely valójában az élet hagyományos indiai ismerete.

Ayurveda

A szanszkrit nyelvben az Ayurveda két kifejezésből áll, nevezetesen "ayus", ami szanszkritul "életet" jelent, és "lásd", ami azt jelenti, hogy "tudás". Tehát azt mondhatjuk, hogy az Ayurveda tulajdonképpen az élet teljes és összetett ismerete.

Az Ayurveda sokkal több annál, mint amit az emberek nagy többsége ma a hagyományos orvoslás képvisel.

Az Ayurveda valójában az egészségnevelés valódi rendszere. Sőt, még ennél is többet mondhatunk, hogy az Ayurveda valójában az önnevelés valódi rendszere.

Életmód és megelőzés

Mindannyian gondolunk a megelőzésre, mindannyian gondolunk az egészséges életmódra, mindannyian tudjuk, hogy bizonyos dolgok, bizonyos cselekedetek vagy bizonyos döntések, amelyeket az életben hozunk, nem mindig a legjobbak.

Később, egy idő után kiderülhet, hogy egy kedvezőtlen választásunk vagy rendellenességet, betegséget, betegséget vagy akár egyszerű hiányosságot eredményezett.

Amikor tisztán felismerjük, hogy mi a meghatározó, ok-okozati kapcsolat közöttük, fontos kapcsolatot teremtünk a tudatosságban.

Egészségnevelés

A nem hagyományos gyógymódok közül elmondhatjuk, hogy a hagyományos ájurvéda rendszer sokkal szélesebb oktatási alapot kínál, megtanítva a lényt az egészséges életmódra.

Valójában nincs ellentmondás a nem hagyományos orvoslás, és különösen az Ayurveda, valamint a modern orvoslás között.

Kiegészítik egymást, segítik egymást, és így az embereket további ismeretekhez juttathatják, amelyeket aztán minden szinten hasznosítani lehet.