Ayurveda - gyógyító rendszer

 

AZ AYURVEDA EGY HOLISZTIKUS GYÓGYÍTÓ RENDSZER

 

Ayurveda - holisztikus rendszer

Az AYURVEDA mindig összetett és dinamikus egészként vizsgálja az embert.

Az egész harmóniája így az alkotóelemek jólétében tükröződik. Az AYURVEDEI tanítás mélységesen holisztikus, mert nem tekint külön egyetlen szervet vagy szervcsoportot sem, amelyet a lény többi részétől elkülönítve vizsgál, és látásmódjában nem választja el a fizikai testet a finomabb, láthatatlan struktúráktól.

Ha objektíven tekintünk a múltba, végigmegyünk az emberiség teljes ismert történelmén, akkor rájövünk, hogy valójában (az emberiség) nemalapvetően sokat változott ez idő alatt. AValóban, a technológia és az ipar, amelyet az egész emberiség fejlesztett és folyamatosan bővít, ma már elég fejlett szintet ért el, de az biztos, hogy az emberi fizikai test felépítése, valamint az ember mentális szerkezete szinte azonos azzal, amilyen volt....o és az emberek évezredekkel ezelőtt, ugyanolyan betegségekre vagy betegségekre hajlamosak voltak, mint ma, és (az idő múlása ellenére) ugyanazokkal a csodálatra méltó tulajdonságokkal vagy elítélendő hibákkal rendelkeztek, amelyeket minden ember ma is mutat, egyegy bizonyos kisebb vagy nagyobb arányban.

Ezért az AYURVEDA rendszer több ezer éves, töretlen hagyománya, amelyet az AYURVEDA rendszer támogat...az elveivel és módszereivel végzett számtalan gyakorlati kísérlet révén ma már fontos szavakat mondhat el, és ezért talán a közeljövőben rendkívül fontos szerepet fog játszani a modern ember egészségének védelmében és minden ember mindennapi életének harmonizálásában. Az ájurvédikus gyógymódokat, valamint az egyes helyzeteknek megfelelő meghatározásuk gyakorlati módjait a gyakorlatban gondosan kipróbálták és kipróbálták, az alábbiak által-idővel ezrek és ezrek, akik gyakorolják ezt a teljes gyógyító rendszert. Ilyen körülmények között az AYURVEDA rendszer elvei és módszerei sikeresen kiállták a legnehezebb próbát, az idő próbáját.

Ayurvédikus bölcsek

Az AYURVEDEI korai napjaiban (az ősi Indiában, több ezer évvel ezelőtt) az emberek nem rendelkeztek olyan képességgel a környezetük szabályozására, mint manapság. Mivel nem rendelkeztek a maihoz hasonló technológiával, az embereknek azokban az ősi időkben nem volt más választásuk, mint a TERMÉSZETRE hagyatkozni. Mivel nem rendelkeztek olyan kifinomult eszközökkel, mint amilyenekkel ma rendelkezünk, arra törekedtek.és mindenekelőtt az intuitív és érzékelő képességeiket, amelyeket ma paranormálisnak nevezünk. És pontosan azért, mert a TERMÉSZET közepén éltek, ők...sokkal könnyebb volt meghatározni azon növények, fák vagy ásványi anyagok gyógyító hatását, amelyek alkotóelemeit táplálékként vagy gyógyításként használták.        

A TERMÉSZET bölcsei maguk is kísérleteztek ezekkel a természetes gyógymódokkal, és az eredményeket később ők maguk adták tovább, néha szájhagyomány útján, néha írásban, egyik generációról a másikra. Mindezt a felbecsülhetetlen értékű tudásgyűjteményt aztán évezredekkel korábban rendszerezték és kodifikálták az AYURVEDA rendszer formájában.

Az ősi bölcsek, akik tanulmányozták ezt a felbecsülhetetlen értékű tudáskincset, amely az évezredes AYURVEDA rendszer formájában strukturálódott, saját elméjüket használták a ma használt kifinomult számítógépek helyett. Így voltak képesek például arra, hogyés elképzelhetetlen emlékezőtehetséget fejlesztett ki, így minden egyes ayurvédikus gyakorló maga is az élővilágról szóló tudás valóságos kincsesbányája volt. Sőt, minden egyes ayurvédikus gyakorló és-kifejlesztett és ugyanakkor és-nagymértékben kifinomította intuícióját, így képes volt irányítani és ellenőrizni a gyógyulási folyamatokat.és aaz intuitív képességeinek megfelelő módon. Ily módon mindezen kiváló emberi lényeknek sikerült az AYURVEDA-t átalakítaniuk a következővéigazi művészet, felfedezve és felfedve mások számára, hogy e gyakorlati rendszer alapvető célja éppen a tökéletes lelki egészség állapotának elérése, amely az emberi lény misztikus halhatatlanságának alapvető előfeltétele.

Minden ember életében legalább egyszer felmerült a vágy, hogy halhatatlanná váljon. Bár mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy minden létező előbb-utóbb elkerülhetetlenül elenyészik, mégis mindannyian titokban, a lelkünk mélyén azt reméljük, hogy talán az öregség és végül a halál kivételt tesz számunkra. India bölcsei már évezredekkel ezelőtt is igyekeztek megfejteni az élet és halál e tagadhatatlan valóságának rejtélyét.

Az általuk kapott kinyilatkoztatásokat bizonyos szent himnuszokba (az emberiség ősi írásaiba) foglalták, amelyek nagy részét a Védák tartalmazzák (ezek mindegyike az indiai kultúra alapjait képezi). Így a szent írások hangsúlyozzák, hogy mind a lelki tökéletesség, mind az elme vagy a test tökéletessége egyformán fontos feltétele a halhatatlanság állapotának elérésének, ami valójában a végső lelki vívmány.

Az Ayurveda értéke

Az AYURVEDA klasszikus műveiben az áll, hogy :

"Mert az AYURVEDA hasznos az emberiség számára, mind az ebben a fizikai világban kibontakozó élet, mind a következő világban eljövendő élet számára.az egyik olyan világ (finom szféra vagy birodalom), amelyben a lény a fizikai test elhagyása után (az úgynevezett halál révén) is tovább létezik, ezért a szent írások (Védák) bölcs tudósai a Védák legszentebb és legbecsesebbikének tartják (AYURVEDA).".

A szent írások bölcs ismerői úgy vélik, hogy az összes többi Véda olyan szellemi hasznot hoz az emberiségnek, amely a következőkkel kapcsolatosnagyon nagy mértékben a láthatatlan finom valóságok (a megfelelő finom világok) által. De az AYURVEDEI tudomány mind a jelenlegi élettel foglalkozik (ebben a fizikai világban), mind pedig az így-az úgynevezett jövőbeli élet (folytatás után így-az úgynevezett halál és az átmenet aa finom asztrális világok vagy birodalmak egyike), ezért az AYURVEDA, mint az egészség és a jótékony cselekvés felbecsülhetetlen értékű útmutatója, par excellence szent, és minden bölcs tiszteli. Sőt, mivel az AYURVEDA "életet adó tudomány", az AYURVEDA a legszentebb ezek közül.

Az AYURVEDA egy olyan tudomány, amely a specifikus elméleti és gyakorlati tudás teljes rendszerét képviseli, amely - ahogyan az AYURVEDA műveiben szerepel - jelzi "mi a megfelelő és mi a nem megfelelő, mi a boldog vagy boldogtalan az emberi életkörülményekben, és mi a kedvező vagy kedvezőtlen a hosszú élet, mint magának az életnek a mércéje.".

E hagyományos nézet szerint tehát bármely emberi lény élete lehet boldog (azaz testi, szellemi vagy lelki betegségektől mentes), boldogtalan (ami az előbbinek az ellentéte), vagy jó (azaz jótékony élet, amelyet mások önzetlen szolgálatának és javának szentel), vagy rossz (a jótékony élet ellentéte). Az AYURVEDA tehát az élet igazi tudománya, éppen azért, mert "pontos jeleket ad az ember valódi életállapotáról".