Ayurveda Tabara 2015

Ayurveda Tabara 2015


A tábor témája:

Az Élet alapvető Energiájának öt alapvető megnyilvánulási állapota:

Ayus, Dhari, Jivita, Nityada és Anubandha


A 2015-ös Ayurveda Spirituális Tábor programja

2015. július 23.

NYITÓPROGRAM

19:00 - 19:15 Meditáció
Az Ayurveda Spirituális Táborban általunk végrehajtott jótékony cselekedetek gyümölcsének teljes és feltétel nélküli átadása Istennek, az Atyának.
19:30 - 20:00 Meditáció
Az Ayurveda Camp 2015 finom szférikus spirituális mezejének megnyilvánulása
20:15 - 20:45 Meditáció
Az irányító spirituális megnyilvánulás belső hívása és a Spirituális Vezető finom telepatikus támogatása.
21:00 - 21:30 Meditáció
Az Atyaisten isteni ihletésű megnyilvánulásának intenzív, buzgó és kétségbeesetten törekvő segítségül hívása.

2015. július 24.

REGGELI PROGRAM

11:00 - 11:30 Lelki példamutatás
A bölcs Kashyapával, az élet alapvető energiája titkainak ismerőjével való mély spirituális közösség állapota, aki a csillagok misztériumainak nagy beavatottja volt.
11:45 - 12:15 Lelki példamutatás
Az energetikai teljesség állapota a vishuddha csakra szintjén, amely lehetővé teszi az időbeli transzlációs jelenségek megjelenését.
12:30 - 13:00 Spirituális példamutatás
A bölcs felelősségteljes feltételezés magasabb állapota

ESTI PROGRAM

19:30 - 20:00 Spirituális példamutatás
A Jivakával, a bölcs fiatalemberrel való mély lelki közösség állapota, aki túllépett a kor időbeli korlátain.
20:15 - 20:45 Spirituális példamutatás
A határtalanságba való kitágulás állapota a szeretet által
21:00 - 21:30 Spirituális példamutatás
Az egyetemes életerő (ayus) esszenciális és mindent átható hiposztázisának kinyilatkoztatása a saját belső világegyetemünkben.

2015. július 25.

REGGELI PROGRAM

11:00 - 11:30 Lelki példamutatás
A mély lelki közösség állapota Sushrutával, a bölcs sebésszel, aki a Sushruta-samhita művét írta. 
11:45 - 12:15 Lelki példamutatás
Az integrált isteni koordináció magasabb képességének felébresztése
12:30 - 13:00 Spirituális példamutatás
A hatékonyság modellállapota a gyakorlatban

ESTI PROGRAM

19:30 - 20:00 Spirituális példamutatás
A Nagarjunával, a bölcs alkimistával való mély szellemi közösség állapota, aki feltárta a regeneráló gyógymódok készítésének titkait.
20:15 - 20:45 Spirituális példamutatás
Isten bocsánatának alázatos kérése és lelki vágyakozása után
21:00 - 21:30 Spirituális példamutatás
A testet és a bomlás (dhari) lényének minden más hordozóját védő alapvető életenergia esszenciális hiposztázisának kinyilatkoztatása a saját belső univerzumunkban.

2015. július 26.

REGGELI PROGRAM

11:00 - 11:30 Lelki példamutatás
A Bharadvajával, a bölcs jógival való mély spirituális közösség állapota, aki a Nagy Isten, Indra által adott kivételes beavatás révén elsajátította az Élet Tudományát (Ayurveda).
11:45 - 12:15 Lelki példamutatás
A kinyilatkoztatás és a finom paranormális hozzáférés a tudás elemi részecskéinek (kognitronok) titkos integráló fókuszához, amelyek minden emberi lény mikrokozmoszában léteznek.
12:30 - 13:00 Spirituális példamutatás
Az Atyaisten kegyelme által a paranormális gyógyítás finom folyamatának kinyilatkoztatása, amelyet egy jótékony kognitronikus áramlásnak az egyéni mikrokozmoszba való becsatornázásával érünk el.

ESTI PROGRAM

19:30 - 20:00 Spirituális példamutatás
A bölcs Atreya-val való mély spirituális közösség állapota, aki az élet tudományát (Ayurveda) az emberek számára tökéletesen hozzáférhető formában fejtette ki.
20:15 - 20:45 Spirituális példamutatás
Az Atyaisten kegyelme által az isteni integráció spirituális állapotának kinyilatkoztatása, amely szükséges a hosszú életre való képességek regenerálására szolgáló ayurvédikus eljárások (rasayana) sikeres megvalósításához.
21:00 - 21:30 Spirituális példamutatás
A testet és a lét minden más hordozóját fenntartó alapvető életenergia (dzsivita) esszenciális hiposztázisának kinyilatkoztatása a saját belső univerzumunkban.

2015. július 27.

REGGELI PROGRAM

11:00 - 11:30 Lelki példamutatás
A Sinivali-val, az égi lénnyel való mély spirituális közösség állapota, akit a gyermekek életének vigasztalójaként és védelmezőjeként ismernek.
11:45 - 12:15 Lelki példamutatás
Isten szeretetének mélyen megújító okkult ereje
12:30 - 13:00 Spirituális példamutatás
A szeretet állapota, amelyet egyszerre több asztrális dimenzióban tapasztalunk meg.

ESTI PROGRAM

19:30 - 20:00 Spirituális példamutatás
A Dhanvantari isteni lényével való csodálatos lelki közösség állapota, a lény mély megtisztulási folyamatainak inspirálója.
20:15 - 20:45 Spirituális példamutatás
A tisztaság kimondhatatlan állapotának mélyen regeneráló ereje
21:00 - 21:30 Spirituális példamutatás
A saját belső világegyetemünkben az élet alapvető energiája esszenciális hiposztázisának kinyilatkoztatása, amely e test állandó szubsztrátumaként szolgál (nityada).

2015. július 28.

REGGELI PROGRAM

11:00 - 11:30 Lelki példamutatás
A Charaka, a bölcs utazóval, aki az Ayurvédát az egész Földön ismertté tette, való mély spirituális közösség állapota.
11:45 - 12:15 Lelki példamutatás
A spirituális megkülönböztetés terhes és mély állapota
12:30 - 13:00 Spirituális példamutatás
A kauzális szférában megnyilvánuló isteni kreativitás állapota

ESTI PROGRAM

19:30 - 20:00 Spirituális példamutatás
A Sivával, mint Isteni Gyógyítóval való mély spirituális közösség állapota
20:15 - 20:45 Spirituális példamutatás
Isten fenséges, végtelen állapota
21:00 - 21:30 Spirituális példamutatás
Az élet alapvető energiájának esszenciális hiposztázisának kinyilatkoztatása a saját belső univerzumunkban, amely biztosítja a lélekvándorlást egyik testi járműből a másikba (anubandha).

2015. július 29.

VÉGLEGES PROGRAM

10:00 - 10:20 Meditáció
A hála állapota az Atya Istennek az Isteni Kegyelemért, amit ebben az Ayurveda Táborban kaptunk.
10:30 - 10:50 Meditáció
Hála meditáció a Spirituális Vezetőnek a finom spirituális támogatásért, amit ebben az Ayurveda Táborban kaptunk.
11:00 - 11:30 Meditáció
Az Atya Istennel való mély lelki közösség állapota.
11:40 - 12:00 Meditáció
Az Ayurveda Tábor 2015 finom gömbi spirituális mezejének fokozatos felszívódása.