Ayurveda Tabara 2022

Ayurveda Camp 2022 - őszi szakasz

 

LOKA-PURUSHA-SAMANYA

2022. október 14-16.

 

<<"Az emberi lény az Univerzum tükörképe, az Univerzum megtestesítője, és minden anyagi és finom-szellemi jelenség, amely az egész Univerzumban létezik, sajátos formában van jelen a lény mikrokozmoszában, ahogyan minden, ami az emberi mikrokozmoszban jelen van, az Univerzumban is benne van és létezik.

A megfelelésnek ezt a törvényét az Ayurvédában Loka-Purusha-Samanya néven ismerik, ami a világ és a lét közötti hasonlóságot fejezi ki!" - így mondta a bölcs Atreya, intuitív és világos módon megfogalmazva az okkult megfelelés alapvető törvényét, amely a mikrokozmosz és a makrokozmosz között létezik.

<> (Szútrák 6-7, Charaka-Samhita, Sharira-Sthana, 5. fejezet)

 

2022. október 14., péntek

REGGELI PROGRAM

 

09:30 - 09:35 E szellemi megnyilvánulás kezdetének magasztos finom energiájának gyümölcseinek teljes és feltétel nélküli átadása az Atya Istennek.

Felszentelni
09:35 - 09:45 Hálaadás Hálaadás az Atya Istennek
Invocation
09:45 - 10:00 Felkészülés - Az Ayurveda Camp 2022 programjának áttekintése - őszi szakasz
10:00 - 10:20 Meditáció - Az Ayurveda Camp 2022 Őszi Színpad finom szférikus spirituális mezejének fokozatos megnyilvánulása.
Meditáció
10:20 - 10:30 Előkészületek
10:30 - 10:40 Meditáció - A vezető spirituális megnyilvánulás belső hívása és a Spirituális Vezető finom-telepatikus támogatása Meditáció
10:40 - 10:50 Előkészületek
10:50 - 11:00 Meditáció - Intenzív, buzgó és kétségbeesetten törekvő invokáció Isten kegyelmének megnyilvánulására és az Atyaisten mélyen átalakító és mélyen inspiráló jelenlétének meditációja.
11:00 - 11:45 Előadás
11:45 - 12:15 Spirituális felidézés - A bölcs Uddalaka-Varunival való mély spirituális közösség állapota.
Rishi-Pratna
12:15 - 12:30 Szeminárium

 

DÉLUTÁNI PROGRAM

 

15:45 - 15:50 Felszentelés az Atya Istennek
Felszentelni
15:50 - 16:30 Előadás
16:30 - 17:00 Spirituális példamutatás - A mély spirituális közösség állapota a nagy bölcs Angira-val
Divya-Pratna
17:00 - 17:45 Előadás
17:45 - 18:15 Spirituális példamutatás - Szupramentális perspektíva az összes létező aspektus meghatározó összekapcsoltságáról (Szarvaszarva-Naddha)
Loka-Purusha-Samanya
18:15 - 18:40 Szeminárium
18:40 - 18:45 Invokáció - Hálaadás az Atyaisten iránt
Invocation

 

2022. október 15., szombat

REGGELI PROGRAM

 

09:30 - 09:35 Szentségimádás az Atyaistennek
Felszentelni
09:35 - 09:45 Hálaadás az Atyaisten felé
Invocation
09:45 - 10:15 Előadás
10:15 - 10:45 Spirituális felidézés - A mély spirituális közösség állapota a bölcs Kumara-Sirával.
Rishi-Pratna
10:45 - 11:30 Előadás
11:30 - 12:00 Spirituális példamutatás - A létező evolúciós áramlásának szupramentális perspektívája (Sarva-Shravya)
Loka-Purusha-Samanya
12:00 - 12:30 Szeminárium

 

DÉLUTÁNI PROGRAM

 

15:45 - 15:50 Felszentelés az Atya Istennek
Felszentelni
15:50 - 16:30 Előadás
16:30 - 17:00 Spirituális példamutatás - A mély spirituális közösség állapota Nagarjuna bölccsel
Rishi-Pratna
17:00 - 17:45 Előadás
17:45 - 18:15 Spirituális példamutatás - A szupramentális perspektíva a minden létező létrehozásának tökéletességéről (Szarvaszreszta)
Loka-Purusha-Samanya
18:15 - 18:40 Szeminárium
18:40 - 18:45 Invokáció - Hálaadás az Atyaisten iránt
Invocation

 

vasárnap 16 október 2022

REGGELI PROGRAM

 

09:30 - 09:35 Szentségimádás az Atyaistennek
Felszentelni
09:35 - 09:45 Hálaadás az Atyaisten felé
Invocation
09:45 - 10:15 Előadás
10:15 - 10:45 Spirituális felidézés - A bölcs Atrejával való mély spirituális közösség állapota.
Rishi-Pratna
10:45 - 11:30 Előadás
11:30 - 12:00 Spirituális példamutatás - Szupermentális perspektíva a kompenzáció kiegyensúlyozására a minden létező univerzális valóságából (Szarvapratikara)
Loka-Purusha-Samanya
12:00 - 12:30 Szeminárium

 

DÉLUTÁNI PROGRAM

 

15:45 - 15:50 Felszentelés az Atya Istennek
Felszentelni
15:50 - 16:30 Előadás
16:30 - 17:00 Spirituális példamutatás - Az integratív szupramentális perspektíva az ember és környezete közötti sokrétű kapcsolatról (Szarvadhrisztia)
Loka-Purusha-Samanya
17:00 - 17:30 Szeminárium
17:30 - 17:35 Előkészületek
17:35 - 17:45 Meditáció - A széles, alázatos és mély hála állapota az Atya Istennek az Isteni Kegyelemért, amelyet ebben a szellemi megnyilvánulásban felajánlott nekünk.
Meditáció
17:45 - 17:55 Előkészületek
17:55 - 18:05 Meditáció - Meditáció a Szellemi Vezető iránti szeretetteljes hálaadásról a spirituális esemény során nyújtott finom spirituális támogatásért.
Meditáció
18:05 - 18:15 Előkészület
18:15 - 18:35 Meditáció - Az Ayurveda 2022-es tábor finom gömb spirituális mezejének fokozatos visszaszívása - Őszi szakasz
Meditáció
18:35 - 18:40 Előkészületek
18:40 - 18:45 Invokáció - Hálaadás az Atyaisten iránt

 

Annak érdekében, hogy az Isteni Élet misztikus erőivel (AYURVEDA) való közösség állapotába lépjünk, minden reggel egy hálaadó invokációt mondunk az ATYA ISTEN-nek, amelyet minden résztvevő egységesen mond el:

 

KEDVES ISTENEM, MENNYEI ATYÁM,

KÖSZÖNJÜK, HOGY ITT ÉS MOST ADTÁL NEKÜNK

A MAI NAP FÉNYE, AMELYEN KERESZTÜL MEGNYILVÁNUL

AZ ISTENI ENERGIÁDAT.
KÖSZÖNJÜK AZ ÉLETET, AMIT NEKÜNK ADTÁL,

MERT BENNE VAN ELREJTVE

BÖLCSESSÉGGEL TELI ERŐD.
KÖSZÖNJÜK NEKED CSENDES TÁPLÁLÉKODAT.

AMELYET ANÉLKÜL TEKINTHET ÁT, HOGY
MEGSZŰNÉS A LÉNYÜNKBEN.
KÖSZÖNÖM A BOLDOGSÁGOT, HOGY MA EGY ÚJ NAPOT ÉLHETEK.
SEGÍTS MEG MINKET, ISTEN, AMIKOR SZÜKSÉG VAN RÁ,

NAGY KEGYELMED UTÁN, HADD FEDEZZÜK FEL A HIBÁT.

AMI MIATT NEM VESSZÜK ÉSZRE, HOGY AZ OKOK
HOGY MEGKÖSZÖNJEM, HOGY LÉTEZIK.

ALÁZATOSAN KÉRÜNK TÉGED, HOGY A SZÜNTELEN ÁRAMLÁST ÉS A
BŐSÉGET, LÉNYÜNKBEN A TE ERŐDET, HOGY SZERESSÜK MŰVEDET. AMIN.
AZ ATYA ISTENHEZ INTÉZETT INVOKÁCIÓK

 

A tevékenységek végén, minden este, mindazok, akik részt vesznek ebben a táborban, egyhangúan hálát adnak az ATYA ISTEN-nek. Ezután a következő mondatot mondják el egyhangúan:

 

URAM, ISTEN, MENNYEI ATYÁNK, KÖSZÖNJÜK NEKED ALÁZATTAL, SZERETETTEL ÉS
HÁLA A KEGYELMEDÉRT, AMELYET KINYILATKOZTATSZ BENNED ÉS ÁLTALAD.
A LÉNYÜNKET, ITT ÉS MOST.
DICSŐSÉG NEKED, MENNYEI ATYÁNK, MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ ÉS ÖRÖKKÉ.
ÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ. AMIN!

 

 

 

Ayurveda Camp 2022 - őszi szakasz

 

LOKA-PURUSHA-SAMANYA
2022. október 14-16.

 

<<"Az emberi lény az Univerzum tükörképe, az Univerzum megtestesítője, és az egész Univerzumban létező összes anyagi és szubtilis-szellemi jelenség sajátos formában van jelen a lény mikrokozmoszában, ahogyan mindaz, ami az emberi mikrokozmoszban jelen van, az Univerzumban is benne van és létezik.

A megfelelésnek ezt a törvényét az Ayurvédában Loka-Purusha-Samanya néven ismerik, ami a világ és a lét közötti hasonlóságot fejezi ki!" - így mondta a bölcs Atreya, intuitív és világos módon megfogalmazva az okkult megfelelés alapvető törvényét, amely a mikrokozmosz és a makrokozmosz között létezik.

<> (Szútrák 6-7, Charaka-Samhita, Sharira-Sthana, 5. fejezet)

2022. október 14., péntek

REGGELI PROGRAM


09:30 - 09:35 E szellemi megnyilvánulás kezdetének magasztos finom energiájának gyümölcseinek teljes és feltétel nélküli átadása az Atya Istennek.

Felszentelés
09:35 - 09:45 Hálaimádat az Atyaisten felé
Invocation
09:45 - 10:00 Felkészülés - Az Ayurveda Camp 2022 programjának áttekintése - őszi szakasz
10:00 - 10:20 Meditáció - Az Ayurveda Camp 2022 Őszi Színpad finom gömb spirituális mezejének fokozatos megnyilvánulása.
Meditáció
10:20 - 10:30 Előkészületek
10:30 - 10:40 Meditáció - A vezető spirituális megnyilvánulás belső vonzása és a Spirituális Vezető finom-szférikus támogatása Meditáció
10:40 - 10:50 Előkészületek
10:50 - 11:00 Meditáció - Intenzív, buzgó és lelkes törekvéssel teli invokáció az Isteni Kegyelem megnyilvánulásának és az Atya Isten teljes átalakító és mélyen inspiráló jelenlétének meditációja.
11:00 - 11:45 Előadás
11:45 - 12:15 Spirituális felidézés - A bölcs Uddalaka-Varunival való mély spirituális közösség állapota.
Rishi-Pratna
12:15 - 12:30 Szeminárium


DÉLUTÁNI PROGRAM


15:45 - 15:50 Felszentelés az Atya Istennek
Felszentelés
15:50 - 16:30 Előadás
16:30 - 17:00 Spirituális példamutatás - A mély spirituális közösség állapota a nagy bölcs Angira-val
Divya-Pratna
17:00 - 17:45 Előadás
17:45 - 18:15 Spirituális példamutatás - A szupramentális perspektíva az összes létező aspektus meghatározó összekapcsoltságáról (Szarva-Naddha)
Loka-Purusha-Samanya
18:15 - 18:40 Szeminárium
18:40 - 18:45 Invokáció - Hálaadás az Atyaisten iránt
Invocation


2022. október 15., szombat

REGGELI PROGRAM


09:30 - 09:35 Szentségimádás az Atyaistennek
Felszentelés
09:35 - 09:45 Hálaimádat az Atyaisten felé
Invocation
09:45 - 10:15 Előadás
10:15 - 10:45 Spirituális felidézés - A bölcs Kumara-Sira-val való mély spirituális közösség állapota.
Rishi-Pratna
10:45 - 11:30 Előadás
11:30 - 12:00 Spirituális példamutatás - A létező evolúciós folyékonyságának szupramentális perspektívája (Sarva-Shravya)
Loka-Purusha-Samanya
12:00 - 12:30 Szeminárium

DÉLUTÁNI PROGRAM


15:45 - 15:50 Felszentelés az Atya Istennek
Felszentelés
15:50 - 16:30 Előadás
16:30 - 17:00 Spirituális példamutatás - A mély spirituális közösség állapota a bölcs Nagarjunával
Rishi-Pratna
17:00 - 17:45 Előadás
17:45 - 18:15 Spirituális példamutatás - A szupramentális perspektíva minden létező megtestesülésének tökéletességéről (SarvaShreshta)
Loka-Purusha-Samanya
18:15 - 18:40 Szeminárium
18:40 - 18:45 Invokáció - Hálaadás az Atyaisten felé
Invocation


vasárnap 16 október 2022

REGGELI PROGRAM


09:30 - 09:35 Szentségimádás az Atyaistennek
Felszentelés
09:35 - 09:45 Hálaimádat az Atyaisten felé
Invocation
09:45 - 10:15 Előadás
10:15 - 10:45 Spirituális felidézés - A bölcs Atrejával való mély spirituális közösség állapota.
Rishi-Pratna
10:45 - 11:30 Előadás
11:30 - 12:00 Spirituális példamutatás - A szupramentális perspektíva a kiegyensúlyozó kompenzációról a Minden Létező Egyetemes Valóságából (Sarva-Pratikara)
Loka-Purusha-Samanya
12:00 - 12:30 Szeminárium


DÉLUTÁNI PROGRAM


15:45 - 15:50 Felszentelés az Atya Istennek
Felszentelés
15:50 - 16:30 Előadás
16:30 - 17:00 Spirituális példamutatás - Az integratív szupramentális perspektíva az ember és életkörnyezete közötti sokrétű kapcsolatról (Szarva-Dhristi)
Loka-Purusha-Samanya
17:00 - 17:30 Szeminárium
17:30 - 17:35 Előkészületek
17:35 - 17:45 Meditáció - A bőséges, alázatos és mélységes hála állapota az Atya Istennek az Isteni Kegyelemért, amelyet ebben a szellemi megnyilvánulásban felajánlott nekünk.
Meditáció
17:45 - 17:55 Előkészületek
17:55 - 18:05 Meditáció - Meditáció a szeretet teljes hálájával a Spirituális Vezetőnek a spirituális megnyilvánulásban nyújtott finom spirituális támogatásért.
Meditáció
18:05 - 18:15 Előkészület
18:15 - 18:35 Meditáció - Az Ayurveda Camp 2022 finom szférikus spirituális mezőjének fokozatos felszívódása - Őszi szakasz
Meditáció
18:35 - 18:40 Előkészületek
18:40 - 18:45 Invokáció - Hálaadás az Atyaisten iránt

Az Isteni Élet misztikus erőivel (AYURVEDA) való közösségbe lépés érdekében minden reggel egy hálaimádatot mondanak az ATYA ISTEN felé, amelyet minden résztvevő egységesen mond el:

URAM ISTEN, MENNYEI ATYA,

KÖSZÖNJÜK, HOGY ITT ÉS MOST ADTÁL NEKÜNK

A MAI NAP FÉNYE, AMELYEN KERESZTÜL

AZ ISTENI ENERGIÁTOK MEGNYILVÁNUL.
KÖSZÖNJÜK AZ ÉLETET, AMIT NEKÜNK ADTÁL,

FOR IN IT

BÖLCSESSÉGGEL TELI ERŐD REJTVE VAN.
KÖSZÖNJÜK A TITOKZATOS ÉTELT

HOGY VÉGTELENÜL ÁRADSZ
A LÉNYÜNKBE.
KÖSZÖNJÜK, HOGY MA EGY ÚJ NAPOT ÉLHETÜNK.
SEGÍTS RAJTUNK, URAM, HA SZÜKSÉGES,

HOGY FELFEDEZZÜK A HIBÁT, AMIT A TÉVEDÉS ELKÖVETETT.

AMI MIATT NEM VESSZÜK ÉSZRE, HOGY AZ OKOK
HOGY MEGKÖSZÖNJEM, HOGY MÉG MINDIG LÉTEZIK.

ALÁZATOSAN KÉRÜNK TÉGED, HOGY HAGYD, HOGY SZÜNTELENÜL ÁRADJON ÉS
BŐSÉGESEN TÖLTSD BE LÉNYÜNKET A TE ERŐDDEL, HOGY SZERESSÜK MŰVEDET. AMIN.
AZ ATYA ISTENHEZ INTÉZETT INVOKÁCIÓK

Minden este a tevékenységek végén a táborban résztvevők együttesen adnak hálát az ATYA ISTENNEK. Ezután a következő mondatot mondják el egyhangúan:

URAM, ISTEN, MENNYEI ATYÁNK, KÖSZÖNJÜK NEKED ALÁZATTAL, SZERETETTEL ÉS
HÁLA TITOKZATOS KEGYELMEDÉRT, AMELYET BELÉNK ÉS ÁLTALUNK ÁRASZTASZ.
A LÉNYÜNKET, ITT ÉS MOST.
DICSÉRET NEKED, MENNYEI ATYÁNK, MOST ÉS MINDÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ.
AMIN!

 

Ayurveda Camp 2022 - nyári szakasz

 

1. rész 2022. július 21-24. - CHATURPURUSHARTHA

2. rész 2022. július 29-31. PANCHA-KOSHA

 

július 22. 2022

REGGELI PROGRAM

09:30 - 09:35 Felszentelés - A szellemi megnyilvánulás kezdetének magasztos finom energiájának gyümölcseinek teljes és feltétel nélküli felszentelése az Atya Istennek.
09:35 - 09:45 Invokáció - Hálaadás az Atya Istennek
09:45 - 10:00 Felkészülés - Az Ayurveda Camp 2022 program áttekintése - nyári szakasz - 1. rész
10:00 - 10:20 Meditáció - Az Ayurveda Camp 2022 finom gömb spirituális mezőjének fokozatos megnyilvánulása - nyári szakasz - 1. rész
10:20 - 10:30 Előkészületek
10:30 - 10:50 Meditáció - A vezető spirituális megnyilvánulás belső hívása és a Spirituális Vezető finom-telepatikus támogatása.
10:50 - 11:00 Előkészület
11:00 - 11:20 Meditáció - Intenzív, buzgó és kétségbeesetten törekvő invokáció Isten kegyelmének megnyilvánulására és az Atya Isten átalakító és mélyen inspiráló jelenlétére.
11:20 - 11:45 Előadás
11:45 - 12:15 Spirituális felidézés - A bölcs Kankayanával való mély spirituális közösség állapota.
12:15 - 12:30 Szeminárium

DÉLUTÁNI PROGRAM

15:30 - 15:35 Szentségimádás - Szentségimádás az Atyaistennek
15:35 - 16:15 Előadás - Az élet négy alapvető céljának (chaturpurushartha) integratív megközelítése az ayurvédikus regenerációs gyakorlatok (rasayana) kontextusában.
16:15 - 16:45 Spirituális példamutatás - Isten intuitív vezetésének segítségével a teljesség és a belső kapcsolat egyenletes távolságának kimondhatatlan állapotának feltárása az élet négy alapvető céljával: artha, káma, dharma és moksha.
16:45 - 17:30 Előadás
17:30 - 18:00 Spirituális példamutatás - Isten intuitív vezetése segítségével feltárni az életben való létezés alapvető célját és harmonikusan integrálni ezt a célt az isteni szükségszerűség és harmónia (dharma) alapvető törvényébe.
18:00 - 18:25 Szeminárium
18:25 - 18:30 Invokáció - Hálaadás az Atyaisten iránt

július 23. 2022

REGGELI PROGRAM

09:30 - 09:35 Szentségimádás - Szentségimádás az Atyaistennek
09:35 - 09:45 Invokáció - Hálaadás az Atya Istennek
09:45 - 10:30 Előadás
10:30 - 11:00 Spirituális felidézés - A bölcs Bhelával való mély spirituális közösség állapota.
11:00 - 11:30 Előadás
11:30 - 12:00 Spirituális példamutatás - Isten intuitív, misztikus vezetésével a szükséges anyagi eszközök (artha) bölcs megválasztása és hasznos felhasználása.
12:00 - 12:30 Szeminárium

DÉLUTÁNI PROGRAM

15:30 - 15:35 Szentségimádás - Szentségimádás az Atyaistennek
15:35 - 16:15 Előadás
16:15 - 16:45 Spirituális példamutatás - Az öröm, az erotikus beteljesülés és a teljes boldogság (káma) állapotainak elérésének magasabb isteni útjainak feltárása Isten intuitív vezetése segítségével.
16:45 - 17:30 Előadás
17:30 - 18:00 Spirituális példamutatás - A spirituális felszabadulás (moksa) elérésére irányuló frenetikus spirituális törekvés felébresztése és felerősítése Isten misztikus spirituális vezetése segítségével.
18:00 - 18:25 Szeminárium
18:25 - 18:30 Invokáció - Hálaadás az Atyaisten iránt

július 24. 2022

REGGELI PROGRAM

09:30 - 09:35 Szentségimádás - Szentségimádás az Atyaistennek
09:35 - 09:45 Invokáció - Hálaadás az Atya Istennek
09:45 - 10:30 Előadás
10:30 - 11:00 Spirituális felidézés - A bölcs Vagbhata-val való mély spirituális közösség állapota.
11:00 - 11:30 Előadás
11:30 - 12:00 Spirituális példamutatás - Kinyilatkoztatás Isten intuitív vezetése segítségével a kondicionáltság teljes hiányának kimondhatatlan állapotáról (akshara-sthana).
12:00 - 12:30 Szeminárium

DÉLUTÁNI PROGRAM

15:30 - 15:35 Szentségimádás - Szentségimádás az Atyaistennek
15:35 - 16:15 Előadás
16:15 - 16:45 Spirituális példamutatás - Isten misztikus spirituális vezetése segítségével egy olyan egységesítő spirituális szintézis felébresztése és felerősítése, amely lehetővé teszi az emberi élet négy alapvető céljának - artha, káma, dharma és moksa - mélységes harmonizálását.
16:45 - 17:00 Szeminárium
17:00 - 17:10 Előkészület
17:10 - 17:25 Meditáció - Az Atya Isten iránti széles, alázatos és mély hála állapota az Isteni Kegyelemért, amelyet ebben a szellemi megnyilvánulásban felajánlott nekünk.
17:25 - 17:35 Előkészületek
17:35 - 17:50 Meditáció - Meditáció a Szellemi Vezető iránti szeretetteljes hálaadásról a spirituális esemény során nyújtott finom spirituális támogatásért. 
17:50 - 18:00 Előkészületek
18:00 - 18:20 Meditáció - Az Ayurveda Camp 2022 finom gömb spirituális mezőjének fokozatos felszívódása - nyári szakasz - 1. rész
18:20 - 18:25 Előkészületek
18:25 - 18:30 Invokáció - Hálaadás az Atyaisten iránt

július 29. 2022

REGGELI PROGRAM

09:30 - 09:35 Felszentelés - A szellemi megnyilvánulás kezdetének magasztos finom energiájának gyümölcseinek teljes és feltétel nélküli felszentelése az Atya Istennek.
09:35 - 09:45 Invokáció - Hálaadás az Atya Istennek
09:45 - 10:00 Előkészítés - Az Ayurveda Camp 2022 program áttekintése - nyári szakasz - 2. rész

10:00 - 10:20 Meditáció - Az Ayurveda Camp 2022 finom gömb spirituális mezejének fokozatos megnyilvánulása - nyári színpad - 2. rész

10:20 - 10:30 Előkészületek
10:30 - 10:50 Meditáció - A vezető spirituális megnyilvánulás belső hívása és a Spirituális Vezető finom-telepatikus támogatása. 
10:50 - 11:00 Előkészület
11:00 - 11:20 Meditáció - Intenzív, buzgó és kétségbeesetten törekvő invokáció Isten kegyelmének megnyilvánulására és az Atya Isten átalakító és mélyen inspiráló jelenlétére.
11:20 - 11:45 Előadás
11:45 - 12:15 Spirituális felidézés - A Nagy Istennel, Indrával való mély spirituális közösség állapota.
12:15 - 12:30 Szeminárium

DÉLUTÁNI PROGRAM

15:30 - 15:35 Szentségimádás - Szentségimádás az Atyaistennek
felszentelés
15:35 - 16:15 Előadás
16:15 - 16:45 Spirituális példamutatás - Mélységesen jótékony energetizálás Isten Kegyelmének alázatos felhívásán keresztül, amely a lény fizikai testének gyógyulása és harmonizálása érdekében nyilvánul meg (anna-maya-kosha).
16:45 - 17:30 Előadás
17:30 - 18:00 Spirituális példamutatás - Mélységesen jótékony energetizálás Isten kegyelmének alázatos felhívása által, amely a lény finom, vitális burkának (prána-májá-kósa) gyógyítására és harmonizálására nyilvánul meg.
18:00 - 18:25 Szeminárium
18:25 - 18:30 Invokáció
Hálaadás az Atyaisten felé

július 30. 2022

REGGELI PROGRAM

09:30 - 09:35 Szentségimádás - Szentségimádás az Atyaistennek
09:35 - 09:45 Invokáció - Hálaadás az Atya Istennek
09:45 - 10:30 Előadás
10:30 - 11:00 Spirituális Evokáció - A két Ashivini Istennel való intenzív és mély spirituális közösség állapota.
11:00 - 11:30 Előadás
11:30 - 12:00 Spirituális példamutatás - Mélységesen jótékony energetizálás Isten Kegyelmének alázatos felhívása által, amely a lény finom mentális burkának gyógyítására és harmonizálására nyilvánul meg (mano-maya-kosha).
12:00 - 12:30 Szeminárium

DÉLUTÁNI PROGRAM

15:30 - 15:35 Szentségimádás - Szentségimádás az Atyaistennek
15:35 - 16:15 Előadás
16:15 - 16:45 Spirituális példamutatás - Mélységesen jótékony energetizálás Isten Kegyelmének alázatos vonzása által, amely a finom szupramentális burkolás (vijnana-maya-kosha) felébresztése és harmonikus energetizálása érdekében nyilvánul meg.
16:45 - 17:30 Előadás
17:30 - 18:00 Spirituális példamutatás - Mélységesen jótékony energetizálás Isten kegyelméhez való alázatos folyamodással, amely a boldogság finom burkának (ananda-maya-kosha) felébresztése és harmonikus energetizálása érdekében nyilvánul meg.
18:00 - 18:25 Szeminárium
18:25 - 18:30 Invokáció - Hálaadás az Atyaisten iránt

július 31. 2022

REGGELI PROGRAM

09:30 - 09:35 Szentségimádás - Szentségimádás az Atyaistennek
09:35 - 09:45 Invokáció - Hálaadás az Atya Istennek
meghívás
09:45 - 10:30 Előadás
10:30 - 11:00 Spirituális felidézés - A Vishvanara-Agni-val való intenzív és mély spirituális közösség állapota.
11:00 - 11:30 Előadás
11:30 - 12:00 Spirituális példamutatás - Mélységesen jótékony energetizálás az Isten kegyelméhez való alázatos folyamodáson keresztül, amely az integratív hridaya-marma fókusz felébresztése és harmonikus energetizálása érdekében nyilvánul meg.
12:00 - 12:30 Szeminárium

DÉLUTÁNI PROGRAM

15:30 - 15:35 Szentségimádás - Szentségimádás az Atyaistennek
15:35 - 16:15 Előadás
16:15 - 16:45 Spirituális példamutatás - Isten kegyelmének alázatos felhívásán keresztül a Legfelsőbb Halhatatlan Én (Atman) misztikus csodájának feltárása, mint a lény mély spirituális gyógyulásának alapvető útja.
16:45 - 17:00 Szeminárium
17:00 - 17:10 Előkészület
17:10 - 17:25 Meditáció - Az Atya Isten iránti széles, alázatos és mély hála állapota az Isteni Kegyelemért, amelyet ebben a szellemi megnyilvánulásban felajánlott nekünk.
17:25 - 17:35 Előkészületek
17:35 - 17:50 Meditáció - Meditáció a Szellemi Vezető iránti szeretetteljes hálaadásról a spirituális esemény során nyújtott finom spirituális támogatásért.
17:50 - 18:00 Előkészületek
18:00 - 18:20 Meditáció - Az Ayurveda Camp 2022 finom szférikus spirituális mezőjének fokozatos felszívódása - nyári szakasz - 2. rész
18:20 - 18:25 Előkészületek
18:25 - 18:30 Invokáció - Hálaadás az Atyaisten iránt

Annak érdekében, hogy az Isteni Élet misztikus erőivel (AYURVEDA) való közösség állapotába lépjünk, minden reggel egy hálaadó invokációt mondunk az ATYA ISTEN-nek, amelyet minden résztvevő egységesen mond el:

KEDVES ISTENEM, MENNYEI ATYÁM,

KÖSZÖNJÜK, HOGY ITT ÉS MOST ADTÁL NEKÜNK

A MAI NAP FÉNYE, AMELYEN KERESZTÜL MEGNYILVÁNUL

AZ ISTENI ENERGIÁDAT.
KÖSZÖNJÜK AZ ÉLETET, AMIT NEKÜNK ADTÁL,

MERT BENNE VAN ELREJTVE

BÖLCSESSÉGGEL TELI ERŐD.
KÖSZÖNJÜK NEKED CSENDES TÁPLÁLÉKODAT.

AMELYET ANÉLKÜL TEKINTHET ÁT, HOGY
MEGSZŰNÉS A LÉNYÜNKBEN.
KÖSZÖNÖM A BOLDOGSÁGOT, HOGY MA EGY ÚJ NAPOT ÉLHETEK.
SEGÍTS MEG MINKET, ISTEN, AMIKOR SZÜKSÉG VAN RÁ,

NAGY KEGYELMED UTÁN, HADD FEDEZZÜK FEL A HIBÁT.

AMI MIATT NEM VESSZÜK ÉSZRE, HOGY AZ OKOK
HOGY MEGKÖSZÖNJEM, HOGY LÉTEZIK.

ALÁZATOSAN KÉRÜNK TÉGED, HOGY A SZÜNTELEN ÁRAMLÁST ÉS A
BŐSÉGET, LÉNYÜNKBEN A TE ERŐDET, HOGY SZERESSÜK MŰVEDET. AMIN.
AZ ATYA ISTENHEZ INTÉZETT INVOKÁCIÓK

A tevékenységek végén, minden este, mindazok, akik részt vesznek ebben a táborban, egyhangúan hálát adnak az ATYA ISTEN-nek. Ezután a következő mondatot mondják el egyhangúan:

URAM, ISTEN, MENNYEI ATYÁNK, KÖSZÖNJÜK NEKED ALÁZATTAL, SZERETETTEL ÉS
HÁLA A KEGYELMEDÉRT, AMELYET KINYILATKOZTATSZ BENNED ÉS ÁLTALAD.
A LÉNYÜNKET, ITT ÉS MOST.
DICSŐSÉG NEKED, MENNYEI ATYÁNK, MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ ÉS ÖRÖKKÉ.
ÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ. AMIN!