Ayurvédikus megközelítés a tudáshoz 2

Az AMN-Románia Nemzetközi Ayurveda Verseny felépítése

2. rész

 

Az AMN-Románia Ayurveda verseny az Ayurveda hagyományos műveiből, köztük a híres Charaka-Samhita című műből ismert hagyományos struktúra alapján készült, amelyet az AMN-Románia Ayurveda tanfolyam óráin szisztematikusan tanulmányozunk, nevezetesen a három fő pillér alapján, amelyeket az ayurvédikus hagyomány az ayurvédikus hagyományra jellemző hagyományos tudásmódok összességeként ír le. A három alapvető tudáseszköz a következő: apta, pratyaksha és anumana. Ez a három eszköz az emberi tudás három alapvető forrását képviseli általában.

Megfelelő

Az apta olyan tudás, amely megbízható vagy megbízható forrásokból származik, mint például az Ayurveda hagyományos művei. Az AMN-Románia Ayurveda versenyen az apta elsősorban az ayurvédikus ismeretek tesztjében használatos.

Pratyaksha

A pratyaksha az észlelési természetű tudás, amelyet közvetlenül az öt érzékszerv és az instrumentális tudat segítségével történő észleléssel valósítunk meg. Az AMN-Románia Ayurveda Versenyen a pratyaksha az érzékelési teszt részeként használatos.

Anumana

Az anumana a deduktív és racionális jellegű tudás, amely magában foglalja az intellektuális jellegű összetevőket és az összes származtatott intellektuális eszközt, beleértve a következtetési, iteratív és összehasonlító szempontokat is. Az Ayurveda versenyen az anumana az intelligenciatesztben kerül kiemelésre.

Az AMN-Románia Ayurveda verseny a hagyományosan pramana-vidhi néven ismert három fő pillér köré épül. Az AMN-Románia Ayurveda Verseny kiváló platformot biztosít a tudás megszilárdításához és a különböző tudásmódok közötti kölcsönhatások feltárásához.

Az Ayurveda versenyen való részvétel minden Ayurveda iránt érdeklődő számára hasznos, és lehetőséget nyújt a résztvevőknek, hogy mind tudásukat, mind kognitív képességeiket gyakorlatias, dinamikus, átfogó és interaktív módon fejlesszék.

A tudásmódszerek közötti kölcsönhatások az Ayurvédában

Az ájurvéda hagyományos ismereteiben az ájurvédában ismert tudásmódszerek három sajátos kombinációja van feltüntetve, amelyeket az AMN-Románia ájurvéda verseny különböző szakaszaiban alkalmaznak.

A tudás alapvető formáinak mindegyik ilyen kombinációja példa arra, hogy az elméleti tudás (apta) és az érzékelési tudás (pratyaksha) közötti kölcsönhatás hogyan vezethet a valóság sokkal mélyebb, specifikusabb megértéséhez az ősi ájurvédikus rendszer által kínált tudás eszközein keresztül.

Ezek a kombinációk közé tartozik az apta-pratyaksha (upamana), az apta-anumana (arthapadi) és a pratyaksha-anumana (anupalapti).

A modalitások ezen kombinációinak ismeretében jobban megérthetjük, hogy az AMN-Románia Ayurveda Versenyen a résztvevők hogyan használhatják integráltan mind az elméleti, mind az érzékelési ismereteket a holisztikus és átfogó tudás és megértés fejlesztése érdekében.

Apta-pratyaksha (upamana)

Az előzetes elméleti tudás (apta) és az érzékelési tudás (pratyaksha) megfelelő kombinációját upamana-nak nevezik.

Az AMN-Románia Ayurveda versenyen ez a kombináció az ayurvédikus ismeretek és érzékelés tesztjében mutatkozik meg. Ez a szakasz a növények bizonyos aspektusainak felismerését és azonosítását foglalja magában, mint például a botanikai név, a felhasznált rész, az íz és néhány terápiás hatás. Amikor a különböző növényfajok közötti különbségek azonosítására vállalkozunk íz (faj), megjelenés vagy más jellemzők alapján, azt tapasztaljuk, hogy az értékelés során mind a vonatkozó elméleti tudás, mind a közvetlen érzékszervi észlelések aktívvá válnak az operatív tudat szférájában.

Apta-anumana (arthapadi)

Az elméleti tudás (apta) és a következtetés (anumana) kombinációját, valamint a megértés hatókörének érvelés általi kiterjesztését arthapadinak nevezik. Az AMN-Románia Ayurveda Verseny szakaszaiban ezt a kombinációt az ayurvédikus tudás- és intelligenciateszt szemlélteti, különösen a feleletválasztós tesztekben. Általánosságban elmondható, hogy amikor az elméleti tudás szilárd forrására támaszkodunk, és ugyanakkor deduktív képességeinket is használjuk, akkor a származtatott tudás folyamatát érjük el. Ez a fajta művelet magában foglalja egy olyan posztulátum vagy premissza továbbvitelét, amely a szilárd elméleti forrásokból szerzett információk és a deduktív vagy konstruktív elemek kombinációjából épül fel, amelyeket egy új premissza kialakításához adunk hozzá.

Pratyaksha-anumana (anupalapti)

Az észlelés (pratyaksha) és a következtetés (anumana) kombinációját a tudás egyetlen aktusában anupalapti-nak nevezik. Az AMN-Románia Ayurveda Versenyen ezt a kombinációt az észlelés és az intelligencia teszt segítségével emelik ki. Ez a teszt a személyes deduktív és racionális képességek gyakorlását foglalja magában az ayurvédikus szövegekből származó tudás kiegészítéseként. Az ayurvédikus hagyomány anupalapti-nak nevezi többek között azt az összetett megismerési folyamatot, amely a lehetőségek és igények körének leszűkítését jelenti egy több válaszlehetőséget tartalmazó kérdés esetében, amikor nem tudjuk rangsorolni a lehetséges alternatívákat. A kérdés úgynevezett fordított módon történő megközelítésével az "ellentmondásos bizonyítás" (anupalapti) segítségével olyan irányba haladhatunk, amely kevésbé van kitéve annak a kockázatnak, hogy nem a legjobb lehetőséget választjuk.


Andrei Gamulea, Ayurveda előadó AMN-Románia

3. rész itt