Abordarea ayurvedica a cunoasterii 2

Structura Concursului internațional de Ayurveda AMN-România

partea 2

 

Concursul de Ayurveda AMN-România a fost alcătuit pe baza unei structuri tradiționale ce este cunoscută în lucrările tradiționale de Ayurveda, inclusiv în celebra lucrare intitulată Charaka-Samhita, lucrare ce este studiată în mod sistematic în cadrul lecțiilor de curs de Ayurveda AMN-România și anume pe baza celor trei piloni principali pe care tradiția ayurvedică îi descrie ca alcătuind ansamblul modalităților tradiționale de cunoaștere specifice tradiției ayurvedice. Cele trei instrumente de cunoaștere de bază sunt: apta, pratyaksha și anumana. Aceste trei instrumente reprezintă trei surse de bază ale cunoașterii umane în general.

Apta

Apta reprezintă cunoașterea care provine din surse sigure sau demne de încredere, așa cum sunt lucrările tradiționale de Ayurveda. În cadrul Concursului de Ayurveda AMN-România apta este utilizată în mod preponderent în cadrul testului de cunoștințe ayurvedice.

Pratyaksha

Pratyaksha reprezintă cunoașterea de natură perceptivă, realizată în mod direct prin percepție cu ajutorul celor cinci simțuri și a conștiinței insrumentale. În cadrul Concursului de Ayurveda AMN-România pratyaksha se folosește în cadrul testului de percepție.

Anumana

Anumana reprezintă cunoașterea de natură deductivă și rațională, ce implică totodată și componentele de natură intelectuală și toate instrumentele intelective derivate, inclusiv aspectele inferențiale, iterative și de comparație. În cadrul Concursului de Ayurveda, anumana este evidențiată în cadrul testului de inteligență.

Concursul de Ayurveda AMN-România este structurat pe baza celor trei piloni principali cunoscuți tradițional sub numele de pramana-vidhi. Concursul de Ayurveda AMN-România oferă o platformă excelentă pentru consolidarea cunoștințelor și pentru explorarea interacțiunilor dintre diferitele metode de cunoaștere.

Participarea la acest Concurs de Ayurveda este benefică pentru toți cei interesați de domeniul Ayurvedei și reprezintă o oportunitate oferită participanților de a-și îmbunătăți atât cunoștințele, cât și abilitățile cognitive într-un mod practic, dinamic, complet și interactiv.

Interacțiuni între metodele de cunoaștere din Ayurveda

În cunoașterea tradițională din Ayurveda sunt indicate trei combinații specifice ale metodelor de cunoaștere cunoscute în Ayurveda și care sunt aplicate în diferite etape ale Concursului de Ayurveda AMN-România.

Fiecare dintre aceste combinații de forme de cunoaștere de bază reprezintă câte un exemplu al modului în care interacțiunea dintre cunoașterea teoretică (apta) și cunoașterea perceptivă (pratyaksha) poate conduce la o înțelegere specifică mult mai profundă a realității prin intermediul instrumentelor de cunoaștere oferite de sistemul milenar Ayurveda.

Aceste combinații includ apta-pratyaksha (upamana), apta-anumana (arthapadi) și pratyaksha-anumana (anupalapti).

Prin cunoașterea acestor combinații de modalități vom putea înțelege mai bine cum, în cadrul Concursului de Ayurveda AMN-România, participanții pot să utilizeze atât cunoștințele teoretice, cât și cunoașterea perceptivă în mod integrat pentru a dezvolta o cunoaștere si o înțelegere holistică și cuprinzătoare.

Apta-pratyaksha (upamana)

Combinarea adecvată a cunoașterii teoretice prealabile (apta) cu cunoașterea perceptivă (pratyaksha) este numită upamana.

În cadrul Concursului de Ayurveda AMN-România această combinație este ilustrată in cadrul testului de cunoștințe ayurvedice și percepție. Această etapă implică recunoașterea și identificarea unor aspecte specifice ale plantelor, precum denumirea botanică, partea folosită, gustul și unele acțiuni terapeutice. Atunci când ne propunem să identificăm diferențele între diveritele specii de plante bazându-ne pe gust (rasa), aspect sau alte caracteristici, constatăm faptul că, în procesul evaluării, atât cunoașterea teoretică relevantă, cât și percepțiile senzoriale directe devin active în sfera conștiinței operative.

Apta-anumana (arthapadi)

Combinarea cunoașterii teoretice (apta) cu deducția (anumana) și extinderea sferei de cuprindere prin intermediul raționamentului este denumită arthapadi. În etapele din cadrul Concursului de Ayurveda AMN-România, această combinație este ilustrată prin testul de cunoștințe ayurvedice și inteligență, în special in cadrul testelor cu răspunsuri multiple. În general, atunci când ne bazăm pe o sursă solidă de cunoaștere teoretică și utilizăm în același timp capacitățile noastre deductive, realizăm un proces de cunoaștere derivată. Acest gen de acțiune implică avansarea unui postulat sau a unei premise construite dintr-o combinație între informațiile obținute din surse teoretice sigure și elemente deductive sau constructive pe care le adăugăm pentru a dezvolta o nouă premiză.

Pratyaksha-anumana (anupalapti)

Combinarea percepției (pratyaksha) cu deducția (anumana) într-un act de cunoaștere unitar se numește anupalapti. În cadrul Concursului de Ayurveda AMN-România această combinație este evidențiată prin intermediul testului de percepție și inteligență. Acest test implică exercitarea capacităților personale deductive și raționale în completarea cunoașterii rezultate din textele ayurvedice. Tradiția ayurvedică a denumit anupalapti inclusiv procesul complex de cunoaștere ce implică faptul de a reduce câmpul de posibilități și de solicitare în cazul unei întrebări cu mai multe posibilități de răspuns, în situația în care nu putem ierarhiza variantele posibile. Abordând întrebarea într-o manieră așa-zis inversă, putem utiliza ”dovada prin contrarietate” (anupalapti) pentru a avansa într-o direcție mai puțin expusă riscului de a nu alege varianta cea mai bună.


Andrei Gamulea, lector ayurveda AMN-Romania

partea 3 aici