Abordarea ayurvedica a cunoasterii 4

Beneficii formatoare ale participării la 

Concursul de Ayurveda AMN-România

partea 4

 

Experiența de aproape 30 de ani a organizării Concursului de Ayurveda AMN-România a evidențiat faptul că există numeroase beneficii și aspecte formatoare ale modului în care participanții pot dezvolta și modela în sens constructiv demersul cognitiv personal prin participarea la probele de concurs alcătuite pe baza principiilor tradiționale.

Vom enunța câteva astfel de beneficii certe constatate pe parcurs:

  • îmbunătățirea înțelegerii conceptelor și principiilor ayurvedice prin interacțiunea cu diferitele metode de cunoaștere care antrenează modalități diferite de poziționare a conștiinței față de informația vehiculată în mod specific;
  • dezvoltarea abilităților de raționament, de analiză și de sinteză în contextul aplicării principiilor ayurvedice și a metodelor de cunoaștere diferențiată;
  • creșterea încrederii în propriile capacități de percepție și de deducție, precum și în aplicarea cunoștințelor principiale din Ayurveda în diferite situații practice de viață;
  • stimularea conștientizării și a atenției asupra proceselor cognitive care au loc în propriul univers lăuntric, în condițiile specifice de solicitare-evaluatoare în cazul diferitelor probe de concurs de Ayurveda.
 

O pespectivă constructivă asupra participării la un concurs de Ayurveda

Aprofundarea înțelegerii procesului de învățare și de cunoaștere este esențială pentru dezvoltarea personală și profesională a fiecărei ființe umane. Având în vedere filtrul personal prin care toate informațiile și experiențele trec, devine relevant faptul că este important să conștientizăm modul în care este presetată conștiința instrumentală. Un factor esențial de presetare a conștiinței instrumentale este bazat tocmai pe așa-numitele puncte de vedere pre-existente (naya). În alcătuirea acestor puncte de vedere personale un rol important îl îndeplinesc structurile cognitive denumite de cercetătorii din prezent ”bias-uri cognitive”. Privind din punct de vedere practic este esențial să urmprim să identificăm natura acestor bias-uri cogitive și astfel să urmărim să diminuăm prin conștientizare adecvată impactul alterator pe care acestea ar putea să îl aibă asupra deciziilor, judecîților și acțiunilor noastre.

Prin intermediul celor trei vectori cognitivi, apta, pratyaksha și anumana, Concursul internațional de Ayurveda AMN-România oferă tuturor participanților oportunitatea de a înțelege și de a evalua modul specific personal în care unele tendințe ale conștiinței instrumentale pot să influențeaze procesele de cunoaștere și de percepție în viața de zi cu zi.

Pentru a realiza acest deziderat modelator este important să alegem și apoi să dezvoltăm o abordare sistematică, lucidă și atentă în ceea ce privește procesele personale de introspecție și de înțelegere adecvată asupra naturii și alcătuirii conștiinței personale.

O astfel de abordare ne poate ajuta să identificăm în mod just și să înțelegem în mod adecvat construcțiile interioare care pot influența modul în care percepem și în care reacționăm la informațiile și evenimentele din viața noastră.

Un astfel de proces introspectiv poate avea un ”efect vindecător” asupra conștiinței personale, eliberând conștiința personală de constrângerile și de obstacolele pe care le-ar putea întâmpina în procesul de cunoaștere.

Un aspect important al acestui proces de autoevaluare constă în crearea unui spațiu liber în sfera conștiinței personale. Acest spațiu ne permite să analizăm și să evaluăm informațiile și experiențele fără a fi influențați de constrângerile și de prejudecățile noastre. Aceasta ne ajută să luăm decizii bune, mult mai bine informate și echilibrate și să ne adaptăm într-un mod cât mai eficient la modificările ce apar în viața noastră.

În cadrul Concursului anual de Ayurveda AMN-România aplicarea unor astfel de metode tradiționale de cunoaștere promovează o abordare holistică și echilibrată în învățarea și practicarea metodelor ayurvedice.

În cadrul Concursului de Ayurveda AMN-România se realizează testarea cunoștințelor teoretice (apta) printr-o structură așa-zis clasică de tip întrebare-răspuns prin bifarea unui răspuns corect ce implică parcurgerea cunoștințelor din memorie. De asemenea, este inclusă testarea în cadrul probelor de percepție subtilă a capacității de percepție directă a unor principii vitale, așa cum este cazul probei de percepții (pratyaksha). O altă probă implică atât disponibilitatea perceptivă (pratyaksha), cât și capacitatea deductivă (anumana). În cazul în care percepția (pratyaksha) este corelată cu bagajul de cunoștințe (apta), percepția se manifestă ca un ”validator al cunoștințelor existente”, cel mai adesea uzând de principiul extrapolării și de validarea percepției prin cunoștințe ce aduc un anumit suport ce poate fi recunoscut prin similaritate. Probele Concursului de Ayurveda AMN-România suscită atât curiozitatea, interesul, cât și participarea conștiinței instrumentale într-un mod care este puternic stimulator. Cu acest prilej fiecare participant poate învăța cum să delimiteze în propria conștiință instrumentală un anumit ansamblu de percepții cu un grad avansat de volatilitate astfel încât acestea să poată să se compare cu ceea ce reprezintă o formă de percepție ce este considerată familiară.

Sistemul ayurvedic tradițional Pramana-Vidhi poate face mult mai accesibilă percepția unor aspecte determinative din sfera conștiinței.

Prin integrarea adecvată a celor trei forme de cunoaștere și a combinațiilor acestora, Concursul de Ayurveda organizat de AMN-România încurajează o abordare cuprinzătoare și multidisciplinară în studiul eficient și în punerea în practică a cunoștințelor tradiționale ayurvedice, permițând participanților să dezvolte competențe solide și să dobândească o înțelegere profundă și practică a principiilor din tradiția milenară a sistemului Ayurveda.

 

Andrei Gamulea, lector ayurveda AMN-Romania

partea 1 aici