Tabara de Ayurveda 2019

Tabăra de Ayurveda 2019

 

Ziua

Ore

TipActivitate

DetaliereActivitate

19 iulie 2019

18:30 – 18:40

Meditaţie

Consacrarea integrală şi necondiţionată către Dumnezeu Tatăl a fructelor energiei subtile sublime a începutului acestei Tabere spirituale de Ayurveda 2019

19 iulie 2019

18:50 – 19:20

Meditaţie

Manifestarea gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2019

19 iulie 2019

19:30 – 20:00

Meditaţie

Apelarea lăuntrică a manifestării spirituale călăuzitoare şi a susţinerii subtil-telepatice a Ghidului spiritual

19 iulie 2019

20:10 – 20:40

Meditaţie

Invocarea intensă, ferventă şi plină de aspiraţie frenetică a manifestării Graţiei dumnezeieşti şi a prezenţei plenar transformatoare şi profund inspiratoare a lui Dumnezeu Tatăl

19 iulie 2019

21:00 – 21:30

Exemplificare spirituală

Starea superioară de integrare existenţială binefăcătoare ce permite fructificarea înţeleaptă a potenţialităţilor latente excepţionale ale propriei noastre naturi personale ce este armonioasă (prakrita-samaya)

20 iulie 2019

11:00 – 11:30

Exemplificare spirituală

Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei noastre a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere obiectiv (evambhuta-naya) prin intermediul formulării în conștiință a întrebărilor introspective ”Ce?” și ”Care?”

20 iulie 2019

11:45 – 12:15

Evocare spirituală

Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu înţeleptul Nagarjuna

20 iulie 2019

12:30 – 13:00

Exemplificare spirituală

Starea net superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite transformarea profundă a fiinţei prin acumularea sistematică şi constantă a unor energii subtile binefăcătoare, ample şi profunde (akara-samaya)

20 iulie 2019

19:30 – 20:00

Exemplificare spirituală

Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale şi atotprezente a Forţei vitale universale insufleţitoare (ayus-prakara)

20 iulie 2019

20:15 – 20:45

Evocare spirituală

Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu Prajapati-Brahma

20 iulie 2019

21:00 – 21:30

Exemplificare spirituală

Trezirea și dinamizarea capacității superioare a conștiinței personale de interpretare corectă (apta-arthakarana) a aspectelor care alcătuiesc la nivel cauzal experiența esențială de viață a ființei

21 iulie 2019

11:00 – 11:30

Exemplificare spirituală

Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei noastre a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere selectiv (sangraha-naya) prin intermediul formulării în conștiință a întrebărilor introspective ”Când?” și ”Unde?”

21 iulie 2019

11:45 – 12:15

Evocare spirituală

Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu înţeleptul Charaka

21 iulie 2019

12:30 – 13:00

Exemplificare spirituală

Starea net superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite manifestarea rodnică în fiinţă a unui salt spiritual profund transformator şi a fructificării înţelepte a acestuia (utphala-samaya)

21 iulie 2019

19:30 – 20:00

Exemplificare spirituală

Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii care apară trupul şi toate celelalte vehicule ale fiinţei de decădere (dhari-prakara)

21 iulie 2019

20:15 – 20:45

Evocare spirituală

Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu înţeleptul Angira

21 iulie 2019

21:00 – 21:30

Exemplificare spirituală

Trezirea și dinamizarea capacității superioare a conștiinței personale de reflectare veridică (apta-pratibimba) a aspectelor care alcătuiesc la nivel cauzal experiența esențială de viață a ființei

22 iulie 2019

11:00 – 11:30

Exemplificare spirituală

Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei noastre a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere corelativ (naigama-naya) prin intermediul formulării în conștiință a întrebării introspective ”Cine?”

22 iulie 2019

11:45 – 12:15

Evocare spirituală

Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu Vishvanara-Agni

22 iulie 2019

12:30 – 13:00

Exemplificare spirituală

Starea net superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite dilatarea amplă şi expansiunea pluridimensională, binefăcătoare, a sferei de conştiinţă a fiinţei (vistara-samaya)

22 iulie 2019

19:30 – 20:00

Exemplificare spirituală

Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii care menţine bunăstarea trupului şi a tuturor celorlalte vehicule ale fiinţei (jivita-prakara)

22 iulie 2019

20:15 – 20:45

Evocare spirituală

Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu înţeleptul Kapila

22 iulie 2019

21:00 – 21:30

Exemplificare spirituală

Trezirea și dinamizarea capacității superioare a conștiinței personale de recunoaștere justă (apta-abhijnana) a aspectelor care alcătuiesc la nivel cauzal experiența esențială de viață a ființei

23 iulie 2019

11:00 – 11:30

Exemplificare spirituală

Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei noastre a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere specific (vyavahara-naya) prin intermediul formulării în conștiință a întrebării introspective ”Cum?”

23 iulie 2019

11:45 – 12:15

Evocare spirituală

Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu înţeleptul Parashara

23 iulie 2019

12:30 – 13:00

Exemplificare spirituală

Starea net superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite atingerea şi fructificarea eficacităţii spirituale binefăcătoare, prin trezirea capacităţilor superioare şi a înzestrărilor specifice excepţionale ale conştiinţei (siddhi-samaya)

23 iulie 2019

19:30 – 20:00

Exemplificare spirituală

Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii ce serveşte ca substrat permanent al bunăstării trupului şi a tuturor vehiculelor fiinţei (nityada-prakara)

23 iulie 2019

20:15 – 20:45

Evocare spirituală

Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu marele înţelept Atreya

23 iulie 2019

21:00 – 21:30

Exemplificare spirituală

Trezirea și dinamizarea capacității superioare a conștiinței personale de identificare cu Adevărul (apta-sayujya) prin care se structurează la nivel cauzal experiența esențială de viață a ființei

24 iulie 2019

11:00 – 11:30

Exemplificare spirituală

Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei noastre a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere net superior ce este profund integrator (rijusutra-naya) prin intermediul formulării în conștiință a întrebării introspective ”De ce?”

24 iulie 2019

11:45 – 12:15

Evocare spirituală

Starea de comuniune spirituală intensă şi intensă şi profundă cu Shiva-Bhishaja

24 iulie 2019

12:30 – 13:00

Exemplificare spirituală

Starea net superioară de integrare existenţială armonioasă ce face cu putinţă înţelegerea intimă şi profundă a Naturii dumnezeieşti inefabile plurivalente şi trezirea în fiinţă a inteligenţei spirituale (prabodha-samaya)

24 iulie 2019

19:30 – 20:00

Exemplificare spirituală

Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii care asigură transmigrarea de la un vehicul trupesc la altul (anubandha-prakara)

24 iulie 2019

20:15 – 20:45

Evocare spirituală

Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu marele înţelept Bharadvaja

24 iulie 2019

21:00 – 21:30

Exemplificare spirituală

Trezirea și dinamizarea capacității superioare a conștiinței personale de integrare existențială armonioasă (apta-samyojana) care asigură la nivel cauzal coerența experienței esențiale de viață a ființei

25 iulie 2019

10:00 – 10:20

Meditaţie

Starea spirituală copleşitoare, inefabilă de comuniune amplă şi profundă cu Dumnezeu Tatăl

25 iulie 2019

10:30 – 11:00

Exemplificare spirituală

Starea net superioară de integrare existenţială transpersonală ce permite revelarea în sfera în mod euforic expansionată în nemărginire a conştiinţei a tainicei şi inefabilei complexităţi dumnezeieşti (samhatatva-samaya)

25 iulie 2019

11:10 – 11:30

Meditaţie

Starea de recunoştinţă amplă, umilă şi profundă faţă de Dumnezeu Tatăl pentru Graţia Dumnezeiască ce ne-a fost oferită în această Tabără spirituală de Ayurveda 2019

25 iulie 2019

11:40 – 12:00

Meditaţie

Meditaţie de recunoştinţă plină de iubire faţă de Ghidul spiritual pentru susţinerea subtilă spirituală oferită în Tabăra de Ayurveda 2019

25 iulie 2019

12:10 – 12:40

Meditaţie

Resorbţia gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2019