Narada

CONSEMNĂRI REFERITOARE LA MARELE ÎNȚELEPT NARADA ÎN TRADIȚIA VEDICĂ

 

Aspecte traditionale

Tradiţia ayurvedică afirmă despre marele înţelept Narada că acesta este o emanaţie directă a conştiinţei infinite a lui Brahma, aspectul lui Dumnezeu (Brahman) de Creator al Universului. Înțeleptul Narada reprezintă o manifestare a felului specific în care Conştiinţa dumnezeiască universală se manifestă într-o strânsă legătură cu universul vieţii ființei umane întrupate, cu scopul a-i face accesibilă cunoaşterea profundă de origine dumnezeiască.

Înţeleptul Narada face parte din tradiţia zeiască (Divya-Pratna), chiar dacă în textele tradiţionale vedice se menţionează faptul că el a fost manifestat ca un înţelept, ca o fiinţă umană cu înzestrări spirituale excepţionale. Tocmai de aceea, în mod tradiţional, înţeleptul Narada (Narada-Muni) este faimos în India mai ales datorită viziunii sale profunde şi a înţelegerii deosebit de clare asupra aspectelor spirituale ce erau cuprinse în scrierile tradiţionale vedice.

Nume vedice

În scrierile vedice întâlnim o serie de nume similare atribuite acestui mare înțelept și anume NaradNarada-MuniNarad-MuniNarada-MuniNarad-RishiDevnarad-RishiDevrishi-Narad.

Despre înţeleptul Narada se afirmă faptul că ființa sa se află în strânsă corespondenţă cu sfera de conştiinţă a Marelui Zeu Vishnu şi că prin intermediul fiinţei marelui înţelept Narada, Marele Zeu Vishnu își revarsă bunăvoinţa sa de natură dumnezeiască și care face cu putinţă trezirea spirituală a fiinţelor umane faţă de perceperea existenței tărâmului tainic zeiesc.

Atunci când adoratorii indieni se referă la marele înţelept Narada ei folosesc adesea, ca formă de exprimare plină de respect şi de devoţiune, formularea deva-rishi, expresie care înseamnă “înţeleptul ce este investit cu o conştiinţă de natură zeiască (deva)”.

 Viziunea vedica

Scrierile vedice afirmă faptul că o consistentă parte din versurile ce alcătuiesc Rig-Veda a fost alcătuită chiar de către înţeleptul Narada, acesta fiind cel care a consemnat în scris inspiraţia cea plină de înţelepciune dumnezeiască ce s-a manifestat în acele timpuri ale formulării şi redactării scrierilor vedice.

În conformitate cu mitologia hindusă înţeleptul Narada se manifestă în ceea ce noi am putea numi din punct de vedere uman ”restul timpului”, adică atunci când acesta nu este întrupat într-o formă umană, ca o fiinţă celestă, inspiratoare a artelor şi a elocvenţei, fiind manifestat ca o ființă reprezentativă pentru manifestarea fascinantă a muzicii (gandharva).

Scrieri atribuite inteleptului Narada

În tradiţia indiană este descris faptul că îi sunt atribuite înţeleptului Narada mai multe scrieri. Există citată scrierea intitulată Narada-Purana, care conţine un fragment ce poate fi considerat a fi o carte de muzică. De asemenea este citată lucrarea Narada-Samhita.

Într-una dintre lucrările atribuie acestui mare înțelept se consemnează faptul că înţeleptul Narada oferă oamenilor viziuni detaliate și plastice asupra viitorului, inclusiv asupra viitorului pe care acum îl trăim ca prezent. Înțeleptul Narada este cel care a profeţit în trecut despre cum va fi viața în epoca numită în mod tradițional Kali-yuga.

Invataturile inteleptului Narada

În conformitate cu învăţăturile marelui înţelept Narada nimic din ceea ce există nu poate să continue să există în condițiile în care fiinţa alunecă în zona unui fals confort inerţial (tamas) în sfera conştiinţei sale. Dealtfel, învăţăturile înțelepului Narada corespund întru totul cu mesajul spiritual al Marelui Avatar Krishna, care afirmă faptul că în permanenţă sufletele (jiva) au o mare nevoie, esențială, să acţioneze și că întotdeauna este necesar să facă aceasta într-un mod dumnezeiesc integrat.  

Pentru a exprima acest mare adevăr dumnezeiesc înţeleptul Narada s-a manifestat atât ca o fiinţă exemplară în arta dansului, cât şi în arta muzicii. Înţeleptul Narada a avut o foarte profundă cunoaştere a ritmurilor, a succesiunilor armonioase de sunete şi de intervale şi este cunoscut şi descris în scrieri ca fiind o prezenţă vie, aproape în întreaga structură a epopeii Ramayana şi de asemenea şi în Mahabharata.