Structura cursurilor de Ayurveda

STRUCTURA CURSULUI DE AYURVEDA AMN-ROMÂNIA

Structura de bază a unui curs de Ayurveda AMN este adaptată în funcţie de tripletul teorie – aplicaţii practice – seminar.

Programa de studiu a feluritelor subiecte de curs de Ayurveda este structurată pe secţiuni. Aceste secţiuni sunt parcurse de regulă în sistemul cursurilor săptămânale de Ayurveda în perioada unui an şcolar ce începe în luna septembrie şi continuă până în luna iulie a anului calendaristic următor. În funcţie de opţiunile unora dintre participanţi, ritmul poate fi adaptat la posibilităţile de studiu specifice. Se pune accentul pe un dialog fructuos între lector şi cursanţi.

Primii trei ani de curs de Ayurveda asigură participanţilor dobândirea unui aşa-zis prim nivel de competenţă în Ayurveda, care corespunde în sistemul standardelor generale de competenţă cu nivelul 1 de calificare, nivelul de bază, care este numit în Ayurveda nivelul de practician ayurvedic. Acest prim nivel de calificare din Ayurveda include aspecte de bază despre cunoaşterea constituţiilor ayurvedice şi o serie de aplicaţii practice conexe (Dosha-parkriti), aspecte referitoare la modelarea şi adaptarea benefică a stilului de viaţă al persoanei (Svasthavritta) şi aspecte referitoare la folosirea ayurvedică a alimentelor naturale şi a plantelor medicinale atat romanesti cat si indiene, în conformitate cu principiile şi cu modalităţile ayurvedice (Dravyaguna). 

Aceste trei secţiuni de bază alcătuiesc programa primilor 3 ani de studiu în cadrul cursului de Ayurveda AMN-România, astfel că parcurgerea acestora asigură dobândirea calificării de bază în Ayurveda, însumând un număr de 360-450 de ore de studiu şi de practică ayurvedică.

Vezi si: Discipline si specialitati ale sistemului traditional Ayurveda studiate in cadrul cursului AMN-Romania