Concurs 2018

CONCURSUL DE AYURVEDA 2018

PROGRAMUL PROBELOR DE CONCURS

SÂMBĂTĂ, 10 FEBRUARIE 2018, începând cu ora 12.45 se va desfăşura la unison, în mai multe localităţi din România şi din alte ţări, CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE AYURVEDA 2018.

În Bucureşti, acest concurs se va desfăşura la sala de curs OBOR, din str. Oteşani nr. 16, sector 2.

Înscrierea se poate face direct la sălile în care se organizează concursul şi, de asemenea, prin e-mail.

La concursul de Ayurveda 2018 sunt invitaţi să participe toţi cei care doresc să îşi testeze cunoştinţele de Ayurveda, atât cursanţi ai cursurilor de Ayurveda, cât şi absolvenţi care au deja unele cunoştinţe de Ayurveda sau persoane care nu participă în prezent la cursurile de Ayurveda, dar au un minim de cunoştinţe în domeniu.

Probele de concurs vor fi difuzate în direct în cadrul programului postului de televiziune on-line MISA®Senzaţional-TV: http://misatv.ro/live/ sâmbătă, 10 februarie 2018, în intervalul 13:30 – 18:15.

Concursul internaţional de Ayurveda 2018 cuprinde 6 teste specifice, fiecare având mai multe probe, care testează modul de însuşire a celor trei tipuri principale de modalităţi de cunoaştere ce sunt descrise în cadrul tradiţiei milenare a sistemului Ayurveda şi anume: cunoaşterea teoretică (apta), cunoaşterea prin percepţie (pratyaksha) şi cunoaşterea prin deducţie (anumana).

PROGRAMUL CONCURSULUI DE AYURVEDA 2018

PARTEA 1:
12:45-13:00 Intrarea în săli
13:00-13:45 Înscrierile si prezentare
13:45-14:15 Testul 1 (30 minute): Testul de cunoştinţe ayurvedice (apta)
14:15-14:30 Pauză
14:30-15:00 Testul 2 (30 minute): Testul de cunoştinţe ayurvedice şi percepţie (apta-pratyaksha)
15:00-15:15 Pauză
15:15-15:45 Testul 3 (30 minute): Testul de cunoştinţe ayurvedice şi inteligenţă (apta-anumana)
15:45-16:00 Pauză
16:00-16:30 Testul 4 (30 minute): Testul de inteligenţă (anumana)

PARTEA 2:
16:30-17:00 Pauză
17:00-17:30 Testul 5 (30 minute): Testul de percepţie şi inteligenţă (pratyaksha-anumana)
17:30-17:45 Pauză
17:45-18:15 Testul 6 (30 minute): Testul de percepţie telepatică (pratyaksha)
18:15-18:25 Pauză
18:25-18:45

Premierea câştigătorilor Concursului de Ayurveda 2018 se va realiza în cadrul activităţilor Taberei spirituale yoghine de vacanţă® de la Herculane 2018.

La testele cu numerele 1 şi 3 participanţii îşi pot alege tipul de formular pe care doresc să îl completeze dintr-o serie numerotată 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1-E ŞI 1-F şi, respectiv, 3-A, 3-B, 3-C, 3-D, 3-E ŞI 3-F în funcţie de bibliografia parcursă şi în conformitate cu nivelul de pregătire. Fiecare participant poate alege 1, 2 sau 3 teste de tipuri diferite (A, B, C, D, E, F) la care va răspunde în intervalul alocat.

În cazul transmisiei în direct realizată on-line vor fi accesibile în intervalul indicat doar formularele 1-A şi 3-A.

La testele cu numerele 2, 4, 5 şi 6 există câte un singur tip de formular pentru toţi participanţii. La aceste teste pot participa dacă doresc, chiar şi cei care nu sunt în prezent cursanţi ai cursurilor de Ayurveda.

Înscrierile pentru testele Concursului de Ayurveda 2018 se fac atât la început, în intervalul 13:00-13.30, pentru toate testele, în direct, în sălile în care se organizează concursul, cât şi distinct, chiar şi numai pentru anumite teste din totalul celor 6, în pauzele de dinaintea testelor respective. Înscrierile se primesc şi prin e-mail pe adresa ayurveda@amnromania.ro, înainte de începerea testului respectiv.

Vă dorim mult succes!

ANUNŢ REFERITOR LA BIBLIOGRAFIE ŞI LA MODUL DE DESFĂŞURARE

Sâmbătă, 10 februarie 2018, începând cu ora 12.45 se va desfăşura la unison, în mai multe localităţi din România şi din alte ţări, Concursul internaţional de Ayurveda 2018.

Probele de concurs vor fi difuzate în direct în cadrul programului postului de televiziune on-line MISA®Senzaţional-TV: http://misatv.ro/live/ sâmbătă, 10 februarie 2018, în intervalul 13:30 – 18:15.

Testele 1 şi 3 se vor da pe grupe de participanţi, la alegere, în funcţie de bibliografia indicată, iar diferenţierea se face folosind codurile A, B, C, D, E, F. În cadrul programului on-line al concursului de Ayurveda 2018, la probele 1 şi 3 va fi accesibilă doar varianta tip A.

13:45-14:15 Testul 1 (30 minute): Testul de cunoştinţe ayurvedice (apta)

15:15-15:45 Testul 3 (30 minute): Testul de cunoştinţe ayurvedice şi inteligenţă (apta-anumana)

Testul 1: Testul de cunoştinţe ayurvedice (apta) – conţine 23 de întrebări cu câte trei variante de răspuns posibile. Atenţie, la testul 1, doar o singură variantă dintre cele trei variante posibile din enunţ este corectă. Varianta care este considerată corectă (numai una) va fi încercuită. Nu se admit corecturi sau ştersături. Fiecare variantă de răspuns identificată corect este punctată cu 100 de puncte, astfel încât la fiecare întrebare cu răspuns corect se acordă 300 de puncte. Se acordă 100 de puncte pentru participare, astfel că totalul maxim de 7000 de puncte se poate obţine astfel 7000 = 100 + 23 x 3 x 100.

ATENŢIE! În intervalul 13:45-14:15 se vor oferi teste de tipul 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1-E şi 1-F. Fiecare participant poate alege să răspundă la 1, 2 sau 3 teste de tipuri diferite în acest interval. În clasamentul realizat pe grupe de participanţi se vor lua în considerare doar testele corespunzătoare grupei, iar dintre cele care corespund se va lua în considerare cel cu punctajul cel mai mare.

Testul 3: Testul de cunoştinţe ayurvedice şi inteligenţă (apta-anumana) – conţine 23 de întrebări cu câte trei variante de răspuns posibile. Atenţie, la testul 3, pot fi corecte fie o variantă de răspuns, fie două variante de răspuns, fie toate trei, fie nici una dintre cele trei enumerate la respectiva întrebare. Variantele considerate corecte vor fi încercuite. Nu se admit corecturi sau ştersături. În cazul în care nici una dintre variantele din enunţ nu este considerată corectă, nici una nu va fi încercuită. Fiecare variantă de răspuns identificată corect este punctată cu 100 de puncte, astfel încât la fiecare întrebare cu răspuns corect se acordă 300 de puncte. Se acordă 100 de puncte pentru participare, astfel că totalul maxim de 7000 de puncte se poate obţine astfel 7000 = 100 + 23 x 3 x 100.

ATENŢIE! În intervalul 15:15-15:45 se vor oferi teste de tipul 3-A, 3-B, 3-C, 3-D, 3-E şi 3-F. Fiecare participant poate alege să răspundă la 1, 2 sau 3 teste de tipuri diferite în acest interval. În clasamentul realizat pe grupe de participanţi se vor lua în considerare doar testele corespunzătoare grupei, iar dintre cele care corespund se va lua în considerare cel cu punctajul cel mai mare.

BIBLIOGRAFIA ASOCIATĂ DIFERITELOR TIPURILOR DE TESTE: A, B, C, D, E

TESTUL TIP A. Testele cu codurile 1-A şi 3-A conţin informaţii cuprinse în cursurile de Ayurveda secţiunea Dosha-Prakriti, ediţia 2003-2004, de la numărul 1 până la numarul 21, inclusiv, sau cele din secţiunea Dosha-Prakriti, ediţia 2011-2012, de la numărul 1 până la numărul 32, inclusiv.

TESTUL TIP B. Testele cu codurile 1-B şi 3-B conţin informaţii care sunt cuprinse în cursurile de Ayurveda secţiunea Dosha-Prakriti, ediţia 2003-2004, de la numărul 26 până la numărul 48 inclusiv, sau cele din secţiunea Dosha-Prakriti, ediţia 2011-2012, de la numărul 33 la 42 inclusiv şi cursurile de Ayurveda din secţiunea Svasthavritta, din ediţia 2011-2012, de la numărul 1 la numărul 12, inclusiv.

TESTUL TIP C. Testele cu codurile 1-C şi 3-C conţin informaţii cuprinse în cursurile de Ayurveda din secţiunea Svasthavritta, ediţia 2003-2004, de la numărul 1 până la numărul 22 inclusiv sau din secţiunea Svasthavritta, ediţia 2011-2012, de la numărul 14, inclusiv, până la numărul 30, inclusiv.

TESTUL TIP D. Testele cu codurile 1-D şi 3-D conţin informaţii care sunt cuprinse în cursurile de Ayurveda din secţiunea Dravyaguna, ediţia 2015-2016, cu numere de la 1 la 15 de la 27 la 35.

TESTUL TIP E. Testele cu codurile 1-E şi 3-E conţin informaţii care sunt cuprinse în cursurile de Ayurveda din secţiunea Manasa-Jnana, ediţia 2016-2017, având numerele de la 1 la 15, inclusiv.

TESTUL TIP F. Testele cu codurile 1-F şi 3-F conţin informaţii care sunt cuprinse în cursurile de Ayurveda din secţiunea Rasayana, ediţia 2015-2017, având numerele de la 1 la 34, inclusiv.

TESTUL TIP G. Testele cu codurile 1-G şi 3-G conţin informaţii care sunt cuprinse în cursurile de Ayurveda din secţiunea Pravritti-Jnana, capitolul Raksha-Viddhi, ediţia 2017, având numerele de la 1 la 10, inclusiv.

TESTUL TIP H. Testele cu codurile 1-H şi 3-H conţin informaţii care sunt cuprinse în cursurile de Ayurveda din secţiunea Nidana-Sthana, capitolul Parikshakrama, ediţia 2017, având numerele de la 1 la 12, inclusiv.

CLASAMENTELE GENERALE REALIZATE PE GRUPE DE STUDIU

În cadrul Concursului de Ayurveda 2018 clasamentele generale se vor realiza în funcţie de 4 grupe de studiu şi anume: grupele 01-02, grupele 03-06, grupele 07-15 şi grupele 16-24.

La testele 1 şi 3 participanţii pot alege 1, 2 sau 3 teste dintre cele indicate pentru grupa de concurs din care fac parte. În clasamentul general realizat pe grupe se va ţine cont de testul cu punctajul cel mai mare, dintre cele alese de fiecare participant. Alegerea tipului de teste (A, B, C, D, E, F, G sau H) ori alegerea numărului acestora (1, 2 sau 3) nu este necesar să fie similară la testul 1 în raport cu testul 3.

GRUPELE 01-02: La testele 1 şi 3 participanţii vor putea alege 1, 2 sau 3 teste din secţiunea Dosha-Prakriti (testul A sau testul B) sau din secţiunea Svasthavritta (testul B sau testul C).

GRUPELE 03-06: La testele 1 şi 3 participanţii vor putea alege 1, 2 sau 3 teste din secţiunea Svasthavritta (testul B sau testul C) sau din secţiunea Dravyaguna (testul D).

GRUPELE 07-15: La testele 1 şi 3 participanţii vor putea alege 1, 2 sau 3 teste din secţiunea Svasthavritta (testul C), din secţiunea Dravyaguna (testul D), din secţiunea Manasa-Jnana (testul E) sau din secţiunea Pravritti-Jnana, capitolul Raksha-Viddhi (testul G).

GRUPELE 16-24: La testele 1 şi 3 participanţii vor putea alege 1, 2 sau 3 teste din secţiunea din secţiunea Manasa-Jnana (testul E), din secţiunea Pravritti-Jnana, capitolul Raksha-Viddhi (testul G), din secţiunea Nidana-Stahana, capitolul Parikshakrama (testul H) sau din secţiunea Rasayana, capitolul Niramaya (testul F).

La testele 1 şi 3 fiecare participant poate alege şi alte teste suplimentare, din afara celor care corespund grupei sale de concurs, rezultatul acestora fiind luat în considerare în clasamentele specifice.

CLASAMENTELE SPECIFICE REALIZATE PE TIPURI DE TESTE

Aceste clasamente specifice sunt clasamente restrânse, realizate pe tipuri de teste, în care vor fi premiaţi cei care vor avea cele mai mari punctaje la fiecare dintre probele specifice din concurs.

La testele 1 şi 3 din Concursul de Ayurveda 2018 se vor realiza clasamente specifice restrânse pentru fiecare tip de test în parte (A, B, C, D, E, F, G sau H).

La testul 1 exista clasamentele specifice: 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1-E, 1-F, 1-G ŞI 1-H.

La testul 3 exista clasamentele specifice: 3-A, 3-B, 3-C, 3-D, 3-E, 3-F, 3-G ŞI 3-H.

Pentru realizarea clasamentelor specifice nu se va ţine cont de grupa de participare. De exemplu, un participant de la grupele 16-24 poate răspunde şi la testul 1-A în intervalul de timp alocat testului 1, astfel încât acesta va concura cu toţi ceilalţi în cadrul acestui clasament specific pentru testul 1-A.

În mod similar, un participant de la grupele 03-06 poate răspunde în timpul care este alocat testului 3 şi la testul 3-G şi astfel va putea participa în clasamentul specific pentru testul 3-G.

Şi în cazul celorlalte patru teste din Concursul de Ayurveda 2018 şi anume testele 2, 4, 5 şi 6 se vor realiza clasamente specifice la care vor fi incluşi toţi participanţii.

La testul 2 există clasamentul specific 2, la testul 4 se va realiza clasamentul specific 4, la testul 5 se va realiza clasamentul specific 5 şi la testul 6 se va realiza clasamentul specific 6.

RASPUNSURI LA TESTELE 2, 4, 5 SI 6

ayurveda@amnromania.ro

TESTUL 2

1300 p 300 p 700 p
Pelin Artemisia absinthium amar
Mentă Mentha piperita picant
Ghimpe Xanthium spinosum astringent

TESTUL 4

1. Un roi de insecte.
2. În Dicţionarul modern de termeni sanscriţi uzuali în Ayurveda, pentru că litera G (grishma) este înainte de litera V (vasantha).
3. Al doilea iepuraş are tată gri. Dacă primul iepuraş spune adevărul, răspunde „tată gri”. Dacă primul iepuraş minte, răspunde „tată gri”. Deci indiferent dacă minte sau spune adevărul, primul iepuraş nu poate răspunde decât „tată gri”. Cum şi al doilea iepuraş spune „tată gri”, înseamnă că al doilea iepuraş spune adevărul, deci al doilea iepuraş are tată gri.
4. 9=4. Al doilea număr arată numărul de litere al primului număr.
5. primul: litera “a” în termenul din limba sanscrită, al doilea: numărul de 4 litere ale termenului din limba sanscrită şi al treilea: corespondenţa cu pitta-dosha.
6. Pe a 14-a creangă. Pentru că 1+2+3+…+14=14(14+1)/2= 105, înseamnă că pe a 14-a creangă cioara croncăne de 14 ori, în total de pe creanga 1 până pe creanga 14 sunt 105 croncăneli.
7. Busuioc  = 70 grame, salvie = 100 grame, mentă = 65 grame.

TESTUL 5

29 – Starea sublimă de iubire înălţătoare atemporală
40 – Starea triumfătoare de optimism
17 – Starea pregnantă de bunădispoziţie stenică, efervescentă, expansivă şi euforică

TESTUL 6

09 – energia subtilă armonioasă corespunzătoare calităţii generale de aspru
23 – energia subtilă armonioasă corespunzătoare gustului acru
19 – energia subtilă armonioasă corespunzătoare calităţii generale de subtil