Cunoasterea ayurvedica

CUNOAŞTEREA ŞTIINŢEI MILENARE A AYURVEDEI ÎN ROMÂNIA

Știința vieții

Ayurveda este cunoscută ca “Ştiinţa vieţii”, în traducere “ayus” înseamnă viaţă, iar “veda” înseamnă ştiinţă. Ayurveda reprezintă o veritabilă “Ştiinţă a vieţii” tocmai datorită faptului că oferă indicaţii precise şi complete asupra stării vieţii fiinţei. Prin intermediul faimosului tratat tradiţional de Ayurveda Charaka-Samhita este caracterizată în mod simplu şi precis viziunea ayurvedică asupra sensului şi asupra scopului existenţei fiinţei umane. În conformitate cu această viziune, viaţa fiecărei fiinţe umane cuprinde patru etape. Acestea sunt, în ordine, îndeplinirea îndatoririlor (dharma), asigurarea optimă a mijloacelor materiale (artha), împlinirea dorinţelor binefăcătoare (kama) şi cunoaşterea adevărată şi realizarea de sine (moksha).

Cele 4 deziderate

Întocmai cum în cadrul sistemului milenar Yoga există 8 etape care marcheză nivelele succesive de practică, în mod similar se poate considera că raportarea la aceste patru aspecte enumerate în Ayurveda este esenţială.

Dharma reprezintă îndeplinirea justă a îndatoririlor care ne revin datorită rolului pe care îl avem în viaţă.

Artha desemnează starea de realizare optimă în dimensiunea materială, care permite fiinţei să dispună de ceea ce îi este necesar din punct de vedere material pentru a putea desfăşura cât mai bine şi în mod corect acţiunile necesare.

Kama reprezintă îndeplinirea armonioasă a dorinţelor binefăcătoare care apar în mod firesc în corelaţie cu primele două aspecte.

Moksha, reprezintă ţelul fundamental al vieţii fiinţei umane sau, cu alte cuvinte, atingerea stării de realizare spirituală.

Moksha desemnează de fapt aspiraţia frenetică de realizare a ceea ce se află dincolo de datoriile curente ale vieţii, dincolo de folosirea ori de acumularea de bunuri materiale şi dincolo de împlinirea oricăror dorinţe benefice. Moksha reprezintă pentru sistemul medical Ayurveda o clară evidenţiere a obiectivelor şi a fazelor practicii acestui sistem de vindecare, care poate fi privit, de data aceasta, ca fiind totodată şi o cale autentică de evoluţie spirituală.

Ca “Ştiinţă a vieţii”, Ayurveda ajută în numeroase moduri la împlinirea tuturor acestor 4 deziderate, atât prin mijloace specifice care sunt angrenate pentru a favoriza, pentru a prelungi sau pentru a întreţine sănătatea, cât şi pentru a preveni şi pentru a trata bolile prin alegerea unor remedii naturale care să fie cât mai adecvate şi prin adoptarea unui mod de viaţă înţelept.

Ayurveda – un model științific

În esenţă, Ayurveda este un veritabil model ştiinţific menit să caracterizeze unitatea dintre fiinţă şi Univers, precum şi armonia fiinţei umane cu întreaga Natură. Tocmai de aceea toate categoriile şi noţiunile cu care se operează în cadrul sistemului medical tradiţional Ayurveda respectă întodeauna principiul fundamental al corespondenţei dintre microcosmosul fiinţei umane şi Macrocosmos.

Acest principiu universal reprezintă cheia de operare în practica ayurvedică. Această raportare a fiinţei la universal reprezintă diferenţa fundamentală dintre Ayurveda şi orice altă formă de medicină.

Tocmai din acest motiv tradiţia milenară neîntreruptă a sistemului Ayurveda, susţinută de-a lungul timpului prin nenumărate aplicaţii şi experimentări practice ale principiilor şi ale metodelor sale, are în prezent un cuvânt foarte important de spus omului modern. Ayurveda are în prezent un rol extrem de important pentru ocrotirea sănătăţii şi pentru viaţa de zi cu zi a oricărei fiinţe umane.

Remediile, tratamentele şi terapiile ayurvedice, precum şi modalităţile practice de determinare a acestora în funcţie de fiecare situaţie particulară în parte, au fost atent experimentate şi verificate practic, de-a lungul timpului, de către mii şi mii de practicieni ayurvedici ce au cunoscut şi au preţuit acest sistem complet de medicină, pentru milioane şi milioane de pacienţi suferind de cele mai diverse afecţiuni. În aceste condiţii principiile şi metodele sistemului milenar Ayurveda au rezistat cu succes probei celei mai dificile, cea a timpului.

Începuturile Ayurvedei

La începuturile Ayurvedei, acum câteva mii de ani, oamenii nu aveau aceeaşi posibilitate de a controla mediul înconjurător aşa cum o poate face omenirea în prezent. Neavând nici un fel de tehnologie similară celei de care dispunem noi astăzi, fiinţele umane din acele timpuri străvechi nu au avut altă posibilitate decât de a se baza pe Natură. Deoarece le lipseau toate aceste sofisticate instrumente de care noi dispunem astăzi, ei au urmărit să-şi cultive în primul rând capacităţile lor intuitive şi pe cele de percepţie pe care noi astăzi le numim paranormale. Şi tocmai datorită faptului că aceşti oameni trăiau chiar în mijlocul naturii, le-a fost mult mai uşor să determine efectele terapeutice ale plantelor, ale arborilor sau ale mineralelor, ale căror părţi constitutive le foloseau în tratamente sau în diferite terapii.

Toţi aceşti înţelepţi ai naturii au experimentat în primul rând în propria lor structură toate efectele binefăcătoare ale diferitelor remedii naturale, iar rezultatele ce au fost obţinute astfel au fost comunicate ulterior de ei, uneori prin viu grai, alteori în scris, de la o generaţie la alta, din tată în fiu. Toată această colecţie inestimabilă de cunoştinţe medicale tradiţionale a fost sistematizată şi consemnată cu multe mii de ani înainte, sub forma sistemului medical tradiţional indian Ayurveda.

Înţelepţii ayurvedici care au studiat acest tezaur inestimabil de cunoştinţe structurat sub forma sistemului milenar Ayurveda au folosit propria lor conştiinţă expansionată în locul sofisticatelor computere ce sunt utilizate astăzi. Procedând în acest mod, aceşti mari înţelepţi au reuşit să-şi dezvolte o inimaginabilă putere de memorare, astfel că fiecare practician ayurvedic reprezenta el însuşi o veritabilă comoară vie de cunoştinţe  medicale vaste. Mai mult decât atât, fiecare practician ayurvedic şi-a dezvoltat şi în acelaşi timp şi-a rafinat extrem de mult intuiţia astfel încât să poată direcţiona şi coordona orice proces terapeutic. Aceste fiinţe remarcabile au reuşit să transforme Ayurveda într-o veritabilă artă, descoperind şi revelând celorlalţi că scopul esenţial al acestui sistem este realizarea stării de sănătate spirituală perfectă a fiinţei.