Cursuri de Ayurveda

 

CÂTEVA REPERE DEFINITORII ALE ACTIVITĂŢII DE AYURVEDA ÎN ROMÂNIA

 

Activitatea de Ayurveda din România este la ora actuală cea mai amplă şi mai complexă formă de dezvoltare educaţională, atât sub aspect teoretic, cât şi sub aspect practic, ce a fost înregistrată în Europa în ultimii 25 de ani.

Câteva repere în date şi cifre cu privire la activitatea de Ayurveda din România pot să fie revelatoare pentru a evidenţia amploarea pe care Ayurveda o are deja în România.

Ayurveda este studiată în România de peste 25 de ani, în cadrul unor cursuri destinate adulţilor care sunt organizate şi susţinute de către AMN-România şi care se desfăşoară cu o periodicitate săptămânală, pe durata câte unui an complet de studiu, din luna septembrie a anului şi până în luna iulie a anului următor.

Cursurile de Ayurveda AMN se desfăşoară în prezent în peste 120 de localităţi din România şi din Republica Moldova. Cursurile de Ayurveda se realizează inclusiv în varianta de învăţământ la distanţă, în sistem on-line sau fără frecvenţă.

Lectori de Ayurveda

În cadrul AMN-România există în prezent un colectiv de peste 110 lectori de Ayurveda, cu o bogată cunoaştere în domeniu şi având o apreciabilă experienţă practică. Fiecare lector de Ayurveda parcurge iniţial cel puţin 3 ani de pregătire prealabilă în domeniul Ayurvedei, prin intermediul participării directe la cursurile de Ayurveda din cadrul AMN-România.

Coordonarea colectivului de lectori de Ayurveda din cadrul AMN-România este realizată de către Andrei Gămulea şi Aurora Nicolae, organizatori ai cursurilor de Ayurveda şi autori ai programei şi conţinutului cursurilor de Ayurveda, precum şi autori ai mai multor lucrări de specialitate din domeniul Ayurvedei.

În decursul celor 25 de ani de activitate în cadrul AMN-România s-au fomat şi au activat apoi ca lectori de Ayurveda peste 500 de practicanţi de Ayurveda din România. O bună parte dintre aceştia sunt medici, farmacişti, biologi, cercetători în diferite domenii, ingineri, chimişti, tehnicieni, profesori sau artişti.

Paricipanți

Pregătirea în domeniul Ayurvedei a permis fiecărui participant fructificarea unei reale şi surprinzătoare posibilităţi de aprofundare a mai multor competenţe profesionale în domeniile principale de activitate profesională, a capacităţilor didactice şi de învăţare şi o certă îmbunătăţire a vieţii personale, în general.

Cursurile de Ayurveda ale AMN-România reunesc anual câteva mii de participanţi din România şi din Republica Moldova. În decursul celor 25 de ani de activitate, peste 25.000 de persoane au participat sau au absolvit diferite module sau secţiuni ale cursurilor de Ayurveda organizate de către AMN-România în fiecare an de studiu, în perioada 1995-2018.

Specialități

Cursul de Ayurveda AMN-România acoperă peste 35 de specialităţi tradiţionale din Ayurveda, constituite în secţiuni tradiţionale de studiu ale Ayurvedei. Fiecare secţiune a cursului de Ayurveda include mai multe capitole tematice, ce sunt alcătuite din lecţii de curs cu tematici precise. În prezent, există peste 700 de subiecte tematice majore care sunt abordate în cadrul programei cursului de Ayurveda AMN-România. Fiecărui astfel de subiect major îi sunt alocate în cadrul programei de curs de Ayurveda un număr de peste 30 de ore pentru prezentare teoretică, aplicaţii practice şi seminar.

Programa

Programa anuală a fiecărei secţiuni de curs de Ayurveda însumează un număr de 120 până la 150 de ore de studiu şi de aplicaţii practice conexe subiectului abordat. Fiecare lecţie de curs de Ayurveda este realizată printr-o întrepătrundere a prezentării feluritelor aspecte teoretice specifice subiectului, pornind de la informaţiile de bază ce există în lucrările tradiţionale de Ayurveda, cu o serie de aplicaţii practice specifice, care sunt ilustrative pentru aspectele prezentate.

Distribuţia părţii teoretice şi a părţii practice în cadrul lecţiilor de curs de Ayurveda ale AMN-România se realizează într-o pondere de aproximativ o parte teorie la două părţi de practică din timpul total alocat fiecărui curs săptămânal de Ayurveda. Partea practică a cursului de Ayurveda include aplicaţii specifice şi un seminnar dinamic, interactiv, cu întrebări şi răspunsuri asociate cu aplicaţii practice adaptate specificului aspectelor tematice abordate.

 

STRUCTURA CURSULUI DE AYURVEDA AMN-ROMÂNIA

 

Structura de bază a unui curs de Ayurveda AMN este adaptată în funcţie de tripletul teorie – aplicaţii practice – seminar.

Programa de studiu a feluritelor subiecte de curs de Ayurveda este structurată pe secţiuni. Aceste secţiuni sunt parcurse de regulă în sistemul cursurilor săptămânale de Ayurveda în perioada unui an şcolar ce începe în luna septembrie şi continuă până în luna iulie a anului calendaristic următor. În funcţie de opţiunile unora dintre participanţi, ritmul poate fi adaptat la posibilităţile de studiu specifice.

Primii trei ani de curs de Ayurveda asigură participanţilor dobândirea unui aşa-zis prim nivel de competenţă în Ayurveda, care corespunde în sistemul standardelor generale de competenţă cu nivelul 1 de calificare, nivelul de bază, care este numit în Ayurveda nivelul de practician ayurvedic. Acest prim nivel de calificare din Ayurveda include aspecte de bază despre cunoaşterea constituţiilor ayurvedice şi o serie de aplicaţii practice conexe (Dosha-parkriti), aspecte referitoare la modelarea şi adaptarea benefică a stilului de viaţă al persoanei (Svasthavritta) şi aspecte referitoare la folosirea ayurvedică a alimentelor naturale şi a plantelor medicinale în conformitate cu principiile şi cu modalităţile ayurvedice (Dravyaguna). Aceste trei secţiuni de bază alcătuiesc programa primilor 3 ani de studiu în cadrul cursului de Ayurveda AMN-România, astfel că parcurgerea acestora asigură dobândirea calificării de bază în Ayurveda, însumând un număr de 360-450 de ore de studiu şi de practică ayurvedică.