Cursuri de Ayurveda

 

CÂTEVA REPERE DEFINITORII ALE ACTIVITĂŢII DE AYURVEDA ÎN ROMÂNIA

Activitatea de Ayurveda din România este la ora actuală cea mai amplă şi mai complexă formă de dezvoltare educaţională, atât sub aspect teoretic, cât şi sub aspect practic, ce a fost înregistrată în Europa în ultimii 27 de ani.

Câteva repere în date şi cifre cu privire la activitatea de Ayurveda din România pot să fie revelatoare pentru a evidenţia amploarea pe care Ayurveda o are deja în România.

Ayurveda este studiată în România de peste 27 de ani, în cadrul unor cursuri destinate adulţilor care sunt organizate şi susţinute de către AMN-România şi care se desfăşoară cu o periodicitate săptămânală, pe durata câte unui an complet de studiu, din luna septembrie a anului şi până în luna iulie a anului următor.

Cursurile de Ayurveda AMN se desfăşoară în prezent în peste 120 de localităţi din România şi din Republica Moldova. Cursurile de Ayurveda se realizează inclusiv în varianta de învăţământ la distanţă, în sistem on-line sau fără frecvenţă.

Lectori de Ayurveda

În cadrul AMN-România există în prezent un colectiv de peste 110 lectori de Ayurveda, cu o bogată cunoaştere în domeniu şi având o apreciabilă experienţă practică. Fiecare lector de Ayurveda parcurge iniţial cel puţin 3 ani de pregătire prealabilă în domeniul Ayurvedei, prin intermediul participării directe la cursurile de Ayurveda din cadrul AMN-România.

Coordonarea colectivului de lectori de Ayurveda din cadrul AMN-România este realizată de către Andrei Gămulea şi Aurora Nicolae, organizatori ai cursurilor de Ayurveda şi autori ai programei şi conţinutului cursurilor de Ayurveda, precum şi autori ai mai multor lucrări de specialitate din domeniul Ayurvedei.

În decursul celor 27 de ani de activitate în cadrul AMN-România s-au fomat şi au activat apoi ca lectori de Ayurveda peste 500 de practicanţi de Ayurveda din România. O bună parte dintre aceştia sunt medici, farmacişti, biologi, cercetători în diferite domenii, ingineri, chimişti, tehnicieni, profesori sau artişti.

aurveda cursParticipanți

Pregătirea în domeniul Ayurvedei a permis fiecărui participant fructificarea unei reale şi surprinzătoare posibilităţi de aprofundare a mai multor competenţe profesionale în domeniile principale de activitate profesională, a capacităţilor didactice şi de învăţare şi o certă îmbunătăţire a vieţii personale, în general.

Cursurile de Ayurveda ale AMN-România reunesc anual câteva mii de participanţi din România şi din Republica Moldova. În decursul celor 27 de ani de activitate, peste 30.000 de persoane au participat sau au absolvit diferite module sau secţiuni ale cursurilor de Ayurveda organizate de către AMN-România în fiecare an de studiu, în perioada 1995-2021.

Specialități

Cursul de Ayurveda AMN-România acoperă peste 35 de specialităţi tradiţionale din Ayurveda, constituite în secţiuni tradiţionale de studiu ale Ayurvedei. Fiecare secţiune a cursului de Ayurveda include mai multe capitole tematice, ce sunt alcătuite din lecţii de curs cu tematici precise. În prezent, există peste 700 de subiecte tematice majore care sunt abordate în cadrul programei cursului de Ayurveda AMN-România. Fiecărui astfel de subiect major îi sunt alocate în cadrul programei de curs de Ayurveda un număr de peste 30 de ore pentru prezentare teoretică, aplicaţii practice şi seminar.

Programa

Programa anuală a fiecărei secţiuni de curs de Ayurveda însumează un număr de 120 până la 150 de ore de studiu şi de aplicaţii practice conexe subiectului abordat. Fiecare lecţie de curs de Ayurveda este realizată printr-o întrepătrundere a prezentării feluritelor aspecte teoretice specifice subiectului, pornind de la informaţiile de bază ce există în lucrările tradiţionale de Ayurveda, cu o serie de aplicaţii practice specifice, care sunt ilustrative pentru aspectele prezentate.

Distribuţia părţii teoretice şi a părţii practice în cadrul lecţiilor de curs de Ayurveda ale AMN-România se realizează într-o pondere de aproximativ o parte teorie la două părţi de practică din timpul total alocat fiecărui curs săptămânal de Ayurveda. Partea practică a cursului de Ayurveda include aplicaţii specifice şi un seminnar dinamic, interactiv, cu întrebări şi răspunsuri asociate cu aplicaţii practice adaptate specificului aspectelor tematice abordate.