Tabara de Ayurveda 2014

Tabara Ayurveda 2014

 

Tema aleasă pentru această Tabară de ayurveda este: 

„Starea de regenerare complexă a fiinţei umane ce rezultă prin trăirea constantă şi profundă a unor stări lăuntrice benefice”.

 

În cadrul programului acestei Tabere de Ayurveda au fost incluse 50 de exemplificări spirituale. Înainte de realizarea a 24 dintre cele 50 de meditaţii vor fi prezentate anumite plante binefăcătoare cu proprietăţi vindecătoare. La începutul programului de meditaţii al fiecarei zile se va realiza câte o meditaţie a cărei temă reprezintă o premieră în cadrul taberelor de Ayurveda. Meditaţiile din programul de dimineaţă încep de la ora 11.00 şi se încheie la ora 13.00. Meditaţiile din programul de seară încep la ora 19.30 şi se încheie la ora 21.30. La orele amiezii este integrată în fiecare zi câte o meditaţie de comuniune spirituală cu înţelepţii ayurvedici. La orele serii este integrată câte o exemplificare a câte unuia dintre cele şase Principii universale ale cunoaşterii esoterice din Ayurveda, la care se adaugă, la final, o meditaţie de sinteză. În data de 27 iulie, duminica, se vor realiza meditaţii cu unele aspecte legate de procesele profunde de regenerare ale fiinţei umane.

23 iulie 2014

PROGRAMUL DE DESCHIDERE

19:00 – 19:15 Meditaţie: Consacrarea integrală şi necondiţionată către Dumnezeu Tatăl a fructelor tuturor acţiunilor binefăcătoare ce vor fi realizate de noi în această Tabără spirituală de Ayurveda
19:30 – 20:00 Meditaţie: Manifestarea câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2014
20:15 – 20:45 Meditaţie: Apelarea lăuntrică a manifestării spirituale călăuzitoare şi a susţinerii subtil-telepatice a Ghidului Spiritual
21:00 – 21:30 Meditaţie: Invocarea intensă, ferventă şi plină de aspiraţie frenetică a manifestării divin inspiratoare a lui Dumnezeu Tatăl

24 iulie 2014

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: Energia tainică, atotcuprinzătoare şi misterioasă a iubirii ce provine de la Dumnezeu
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală: Starea inefabilă de iubire necondiţionată ce conduce la trezirea sufletului
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu Brahma, aspectul lui Dumnezeu de Creator al Universului

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Starea sublimă de dinamism amoros euforic
20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală: Starea de plenitudine energetică la nivelul lui vishuddha chakra ce permite apariţia fenomenelor de translaţie temporală
21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive a lui Dumnezeu Tatăl a realităţii tainice a Principiului universal al similitudinii (Samanya-Padartha) sau, altfel spus, Legea Rezonanţei Oculte

25 iulie 2014

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: Puterea ocultă profund regeneratoare a iubirii dumnezeieşti
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală: Starea de iubire trăită simultan în mai multe dimensiuni astrale
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu Daksha, ipostaza divină a lui Brahma prin care se manifestă intenţia Sa creatoare în cadrul Manifestării Dumnezeieşti

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Starea constantă şi temeinică de aprofundare a cunoaşterii spirituale
20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală: Starea sublimă de libertate ce rezultă în urma transcenderii individualităţii
21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive a lui Dumnezeu Tatăl a realităţii tainice a Principiului universal al diferenţierii manifestărilor subtil-vibratorii (Vishesha-Padartha)

26 iulie 2014

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: Invocarea plină de umilinţă şi aspiraţie spirituală a iertării dumnezeieşti
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală: Starea tainică şi pregnantă de receptivitate mentală elevată
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu cei doi Ashvinii, inspiratorii divini ai tuturor practicienilor ayurvedici plini de dăruire şi de aspiraţie spirituală

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Starea misterioasă sublimă de erotism transfigurator
20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală: Starea sublimă de orgasm trăită la nivelul lui vishuddha chakra
21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive a lui Dumnezeu Tatăl a realităţii tainice a Principiului universal al substanţialităţii (Dravya-Padartha)

27 iulie 2014

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: Conştientizarea unui proces subtil-energetic paranormal de regenerare trupească la nivel celular realizat prin intrarea într-o inefabilă stare de rezonanţă ocultă cu energia subtilă orgasmatică macrocosmică
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală: Revelarea prin intermediul Graţiei lui Dumnezeu Tatăl a stării spirituale de integrare divină ce este necesară pentru realizarea cu succes a procedeelor ayurvedice de regenerare a potenţialului longeviv (rasayana)
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu Marele Zeu Indra, cel care, fiind angrenat în calitate de protector divin al tuturor discipolilor căii spirituale, a revelat oamenilor unele aspecte fundamentale ale Ştiinţei Vieţii – Ayurveda

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Conştientizarea în propriul univers lăuntric a unui amplu proces de vindecare subtil-energetică generat prin intermediul modulării armonioase în fiinţă a câmpului subtil-energetic specific al particulelor centurii fotonice
20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală: Conştientizarea în propriul univers lăuntric a unui proces de vindecare subtil-energetică ce rezultă prin intermediul declanşării în fiinţă a unei inefabile stări de rezonanţă ocultă cu energia subtilă specifică a particulelor timpului – cronomii
21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive a lui Dumnezeu Tatăl a realităţii Principiului tainic universal al ordonării calitative (Guna-Padartha)

28 iulie 2014

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: Puterea profund regeneratoare a stării inefabile de puritate
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală; Starea taincă de iubire cosmică infinită
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Starea de comuniune spiritualâ profundă cu Bharadvaja, înţeleptul yoghin care a asimilat Ştiinţa Vieţii (Ayurveda) printr-o iniţiere excepţională ce i-a fost oferită de către Marele Zeu Indra

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Starea model de eficienţă în acţiune
20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală: Starea de încredere în sine care este generată prin dinamizarea armonioasă a lui manipura chakra
21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive a lui Dumnezeu Tatăl a realităţii tainice a Principiului universal al acţiunii (Karman-Padartha)

29 iulie 2014

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: Starea triumfătoare de optimism
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală: Trezirea capacităţii superioare de coordonare divin integrată
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Atreya, cel care a expus Ştiinţa Vieţii (Ayurveda) într-o formă perfect accesibilă oamenilor

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Starea spirituală de dinamizare supramentală ce conduce la trezirea clarviziunii
20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală: Starea de creativitate divină manifestată în sfera cauzală
21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive a lui Dumnezeu Tatăl a realităţii tainice a Principiului universal al simultaneităţii inseparabile (Samavaya-Padartha)

30 iulie 2014

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: Starea de regenerare profundă a fiinţei ce survine prin trezirea şi ascensiunea energiei fundamentale Kundalini Shakti
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală: Starea pregnantă şi profundă de discernământ spiritual
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu Shiva în ipstaza de Vindecător Divin

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Realitatea tainică a antimateriei şi a antiparticulelor
20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală: Starea sublimă de nemărginire a lui Dumnezeu
21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive a lui Dumnezeu Tatăl a înţelegerii sintetice a celor şase Principii universale ale cunoaşterii esoterice din Ayurveda (Shad-Padartha)

31 iulie 2014

PROGRAMUL FINAL

10:00 – 10:20 Meditaţie: Starea de recunoştinţă faţă de Dumnezeu Tatăl pentru Graţia Divină ce ne-a fost oferită în această Tabără de Ayurveda
10:30 – 10:50 Meditaţie: Meditaţie de recunoştinţă faţă de Ghidul Spiritual pentru susţinerea subtilă spirituală ce ne-a fost oferită în această Tabără de Ayurveda
11:00 – 11:30 Meditaţie: Starea de comuniune spirituală profundă cu Dumnezeu Tatăl
11:40 – 12:00 Meditaţie: Resorbţia gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2014