Tabara de Ayurveda 2020

TABĂRA DE AYURVEDA 2020

 

Având în vedere situația existentă în acest an, Tabăra Internațională anuală de Ayurveda se va desfăşura în sistemul la distanță, on-line, în perioada 23 –29 iulie 2020.

La programul on-line al Taberei Internaționale de Ayurveda 2020 pot să participe atât cursanţii cursului de Ayurveda, cât şi cei care nu participă în mod curent la cursurile de Ayurveda, dar care au o minimă experiență în practica meditației.

Tabăra de Ayurveda 2020 va cuprinde prezentări ale unor subiecte specifice din Ayurveda și unui număr de 40 de meditații tematice.

Programul Taberei Internaționale anuale de Ayurveda 2020

include următoarele cinci serii de subiecte tematice:


Sapta-samaya

Revelarea impecabilă în fiinţă prin intermediul invocării Graţiei lui Dumnezeu a celor şapte stări net superioare de integrare existenţială armonioasă (sapta-samaya), ce sunt cunoscute în tradiţia ezoterică a sistemului Ayurveda sub denumirile sanscrite: prakrita-samaya, akara-samaya, utphala-samaya, vistara-samaya, siddhi-samaya, prabodha-samaya şi samhatatva-samaya.

Amnaya-Tantraka

Exemplificări ale unor stări de comuniune spirituală intensă cu fiinţe excepţionale, cu fiinţe zeieşti, cu ipostaze ale unor mari zei din tradiţia ayurvedică, cu mari înţelepţi, cu mari yoghini şi cu prestigioşi practicieni ayurvedici (rishi): Krishna, Angira, Indra, Narada și Chayavana.

Vimshati-guna

Exemplificări ale manifestărilor armonioase în sfera subtilă astrală a fiinţei a energiilor subtile binefăcătoare ale unora dintre cele 20 de calități generale (guna) din cadrul sistemului ayurvedic vimshati-guna: calitatea generală de greu (guru-guna), calitatea generală de ușor (laghu-guna), calitatea generală de fierbinte (ushna-guna), calitatea generală de rece (shita-guna), calitatea generală de uscat (ruksha-guna), calitatea generală de umed-uleios (snigdha-guna), calitatea generală de fulgerător (tikshna-guna), calitatea generală de lent (manda-guna), calitatea generală de solid (sandra-guna) și calitatea generală de fluid (drava-guna).

Chatur-purusharta

Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive tainice a lui Dumnezeu a modalităţilor superioare dumnezeiești de atingere a celor patru obiective fundamentale ale vieții (chatur-purushartha) descrise în tradiția ezoterică a sistemului Ayurveda ca fiind: artha, kama, dharma și moksha.

Pancha-kosha

Energizarea profund benefică distinctă, realizată prin intermediul apelării pline de umilință a Grației lui Dumnezeu, a celor cinci învelișuri ale ființei (kosha), ce este manifestată în vederea vindecării și armonizării acestora: anna-maya-kosha, prana-maya-kosha, mano-maya-kosha, vijnana-maya-kosha și ananda-maya-kosha.

Participare

Participarea se poate realiza pe baza unei înscrieri prealabile, prin completarea unui formular de înscriere și trimiterea formularului completat pe adresa de email: ayurveda (at) amnromania.ro.

Programul detaliat al Taberei de Ayurveda 2020, prezentarea subiectelor din program și informațiile referitoare la condițiile de participare pot fi consultate pe site-ul amnromania.ro.

JOI – 23 iulie 2020

PROGRAMUL DE DESCHIDERE

17:30 – 17:45 Consacrarea integrală şi necondiţionată către Dumnezeu Tatăl a fructelor energiei subtile sublime a începutului acestei Tabere spirituale de Ayurveda 2020
18:00 – 18:30 Meditaţie
Manifestarea gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2020
18:45 – 19:15 Meditaţie
Apelarea lăuntrică a manifestării spirituale călăuzitoare şi a susţinerii subtil-telepatice a Ghidului spiritual
19:15 – 20:15 Meditaţie
Invocarea intensă, ferventă şi plină de aspiraţie frenetică a manifestării Graţiei dumnezeieşti şi a prezenţei plenar transformatoare şi profund inspiratoare a lui Dumnezeu Tatăl

PROGRAMUL DE SEARĂ

21:15 – 21:45 Exemplificare spirituală: sapta-samaya
Starea superioară de integrare existenţială binefăcătoare ce permite fructificarea înţeleaptă a potenţialităţilor latente excepţionale ale propriei noastre naturi personale ce este armonioasă (prakrita-samaya)

VINERI – 24 iulie 2020

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: amnaya-tantraka
Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul yoghin Chayavana, fervent practicant al procedeelor tradiţionale ayurvedice de regenerare (rasayana)
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală: vimshati-guna
Manifestarea armonioasă a energiei subtile binefăcătoare a calităţii generale de greu (guru-guna) în sfera subtilă astrală a fiinţei
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: sapta-samaya
Starea net superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite transformarea profundă a fiinţei prin acumularea sistematică şi constantă a unor energii subtile binefăcătoare, ample şi profunde (akara-samaya)

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: chatur-purushartha
Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive tainice a lui Dumnezeu a modului înțelept de alegere și de folosire binefăcătoare a mijloacelor materiale necesare (artha)
20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală: vimshati-guna
Manifestarea armonioasă a energiei subtile binefăcătoare a calităţii generale de ușor (laghu-guna) în sfera subtilă astrală a fiinţei
21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: pancha-kosha
O energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință a Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea vindecării și armonizării învelișului fizic trupesc al ființei (anna-maya-kosha)

SÂMBĂTĂ – 25 iulie 2020

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: amnaya-tantraka
Starea de comuniune spirituală profundă cu Marele Zeu Indra, cel care, fiind angrenat în calitate de protector dumnezeiesc al practicanţilor angrenaţi pe o cale spirituală autentică, a revelat acestora aspecte esenţiale ale Ştiinţei Vieţii – Ayurveda
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală: vimshati-guna
Manifestarea armonioasă a energiei subtile binefăcătoare a calităţii generale de fierbinte (ushna-guna) în sfera subtilă astrală a fiinţei
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: sapta-samaya
Starea net superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite manifestarea rodnică în fiinţă a unui salt spiritual profund transformator şi a fructificării înţelepte a acestuia (utphala-samaya)

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:00 – 19:30 Exemplificare spirituală: chatur-purushartha
Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive tainice a lui Dumnezeu a modalităţilor superioare dumnezeiești de atingere a stărilor de bucurie, de împlinire erotică plenară și de fericire plenară (kama)
19:45 – 20:15 Exemplificare spirituală: vimshati-guna
Manifestarea armonioasă a energiei subtile binefăcătoare a calităţii generale de rece (shita-guna) în sfera subtilă astrală a fiinţei
21:15 – 21:45 Exemplificare spirituală: pancha-kosha
O energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință a Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea vindecării și armonizării învelişului subtil vital al ființei (prana-maya-kosha)

DUMINICĂ – 26 iulie 2020

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: amnaya-tantraka
Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu înţeleptul Angira
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală: vimshati-guna
Manifestarea armonioasă a energiei subtile binefăcătoare a calităţii generale de uscat (ruksha-guna) în sfera subtilă astrală a fiinţei
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: sapta-samaya
Starea net superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite dilatarea amplă şi expansiunea pluridimensională, binefăcătoare, a sferei de conştiinţă a fiinţei (vistara-samaya)

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: chatur-purushartha
Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive tainice a lui Dumnezeu a menirii fundamentale a ființei în viaţă și integrarea armonioasă a acestei meniri în legea fundamentală a necesităţii și a armoniei dumnezeiești (dharma)
20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală: vimshati-guna
Manifestarea armonioasă a energiei subtile binefăcătoare a calităţii generale de umed-uleios (snigdha-guna) în sfera subtilă astrală a fiinţei
21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: pancha-kosha
O energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință a Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea vindecării și armonizării învelişului subtil mental al ființei (mano-maya-kosha)

LUNI – 27 iulie 2020

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: amnaya-tantraka
Starea de comuniune spirituală profundă cu înțeleptul Narada
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală: vimshati-guna
Manifestarea armonioasă a energiei subtile binefăcătoare a calităţii generale de fulgerător (tikshna-guna) în sfera subtilă astrală a fiinţei
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: sapta-samaya
Starea net superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite atingerea şi fructificarea eficacităţii spirituale binefăcătoare prin trezirea capacităţilor superioare şi a înzestrărilor specifice excepţionale ale conştiinţei (siddhi-samaya)

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: chatur-purushartha
Trezirea și amplificarea cu ajutorul călăuzirii spirituale tainice a lui Dumnezeu a aspiraţiei spirituale frenetice către atingerea stării de eliberare spirituală (moksha)
20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală: vimshati-guna
Manifestarea armonioasă a energiei subtile binefăcătoare a calităţii generale de lent (manda-guna) în sfera subtilă astrală a fiinţei
21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: pancha-kosha
O energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință a Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea trezirii și dinamizării armonioase a învelişului subtil supramental (vijnana-maya-kosha)

MARȚI – 28 iulie 2020

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: amnaya-tantraka
Starea de comuniune spirituală profundă cu sfera superioară de conştiinţă a Marelui Avatar Krishna, care a revelat fiinţelor umane cunoaşterea discriminativă esenţială a manifestării celor trei tendinţe fundamentale ale Naturii (prakriti-guna)
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală: vimshati-guna
Manifestarea armonioasă a energiei subtile binefăcătoare a calităţii generale de solid (sandra-guna) în sfera subtilă astrală a fiinţei
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: sapta-samaya
Starea net superioară de integrare existenţială armonioasă ce face cu putinţă înţelegerea intimă şi profundă a Naturii dumnezeieşti inefabile plurivalente şi trezirea în fiinţă a inteligenţei spirituale (prabodha-samaya)

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: chatur-purushartha
Trezirea și amplificarea cu ajutorul călăuzirii spirituale tainice a lui Dumnezeu a unei sinteze spirituale unificatoare ce permite armonizarea profundă a celor patru obiective fundamentale ale vieții fiinţei umane: artha, kama, dharma și moksha
20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală: vimshati-guna
Manifestarea armonioasă a energiei subtile binefăcătoare a calităţii generale de fluid (drava-guna) în sfera subtilă astrală a fiinţei
21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: pancha-kosha
O energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea trezirii și dinamizării armonioase a învelişului subtil al beatitudinii (ananda-maya-kosha)

MIERCURI – 29 iulie 2020

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Meditaţie: Starea spirituală copleşitoare, inefabilă de comuniune amplă şi profundă cu Dumnezeu Tatăl
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală: sapta-samaya
Starea net superioară de integrare existenţială transpersonală ce permite revelarea în sfera în mod euforic expansionată în nemărginire a conştiinţei a tainicei şi inefabilei complexităţi dumnezeieşti (samhatatva-samaya)
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: pancha-kosha
Revelarea, prin intermediul apelării pline de umilință a Grației lui Dumnezeu, a miracolului tainic al Sinelui Suprem Nemuritor (Atman), ca modalitate esențială de vindecare spirituală profundă a ființei

PROGRAMUL FINAL

19:30 – 20:00 Meditaţie: Starea de recunoştinţă amplă, umilă şi profundă faţă de Dumnezeu Tatăl pentru Graţia Dumnezeiască ce ne-a fost oferită în această Tabără spirituală de Ayurveda 2020
20:15 – 20:45 Meditaţie de recunoştinţă plină de iubire faţă de Ghidul spiritual pentru susţinerea subtilă spirituală oferită în Tabăra de Ayurveda 2020
21:00 – 21:30 Meditaţie: Resorbţia gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2020