Publicatii

CUNOASTEREA SISTEMULUI TRADIŢIONAL AYURVEDA IN ROMANIA


Cunoaşterea sistemului Ayurveda a înregistrat în prezent o răspândire din ce în ce mai largă. Spre deosebire de multe alte sisteme tradiţionale de cunoaştere a fiinţei umane şi de vindecare pe cale naturală, Ayurveda a ajuns să fie studiata în foarte multe ţări ale lumii. Studiul sistematic al acestei stiinte milenenare (Ayurveda) a luat insa o mare amploare in Romania prin intermediul cursurilor intensive de Ayurveda organizate in cadrul Asociatiei Nationale pentru promovarea Medicinelor Neconventionale inca din anul 1995.

Ceea ce oferă sistemul Ayurveda omului modern este în primul rând o perspectivă amplă, cuprinzătoare, accesibilă şi perfect naturală pentru menţinerea stării sale de sănătate prin mijloace perfect naturale. În prezent, sistemul tradiţional Ayurveda are un mare avantaj faţă de alte sisteme tradiţionale de vindecare, prin faptul că reprezintă o formă vastă de cunoaştere care a fost foarte bine sistematizată, având totodată un pronunţat caracter ştiinţific.

Ayurveda reflectă realitatea profundă a vieţii umane prin intermediul unor adevăruri fundamentale care există în întregul Univers şi care se manifestă în mod specific în întreaga Natură.

Ayurveda are la bază anumite principii universale, care sunt valabile indiferent de zona geografică în care ele sunt aplicate.

Aplicarea acestor principii ayurvedice la specificul vietii si activitatii oamenilor care traiesc in Romania s-a dovedit in timp a fi deosebit de fructuoasa.

Sistemul milenar Ayurveda promovează un mod de viaţă natural, care se poate desfăşura pe baza acestor principii esenţiale de viaţă sănătoasă.

Aplicarea practică a cunoştinţelor din Ayurveda este posibilă în mod independent de sistemul cultural în care acestea sunt folosite.

Ayurveda este un sistem tradiţional holistic, care abordează cunoaşterea omului ca un întreg. Ayurveda are avantajul de a fi un sistem complet de cunoaştere.

Cunoştinţele pe care sistemul Ayurveda le include sunt unice atât prin prin conţinutul lor, cât şi prin modalitatea specifică de prezentare, care este clară, sistematică şi precisă.

Chiar dacă are o vechime de peste 5000 de ani, Ayurveda a fost structurată într-o manieră foarte avansată din punct de vedere didactic şi conceptual.

Principiile care se află la baza acestei elaborari sistematice sunt cuprinse în scrieri tradiţionale de o mare valoare teoretică şi practică. Aceste scrieri tradiţionale reprezintă o sursă autentică şi deosebit de valoroasă de inspiraţie pentru gândirea moderna.