Domenii

Ayurveda in Romania

Lucrarea evidentiaza popularitatea de care Ayurveda s-a bucurat in Romania si nivelul avansat la care sistemul Ayurveda este cunoscut si pus in valoare in Romania in ultimii 25 de ani prin intermediul AMN-Romania.

 

RAMURILE SISTEMULUI AYURVEDA

 

Rolul cunoastarii ayurvedice

Sistemul tradiţional Ayurveda echilibrează şi reîntinereşte trupul şi mintea fiinţei umane, reducând astfel aproape orice fel de posibilă susceptibilitate de boală, atât prin întărirea imunităţii, cât şi prin dezvoltarea unei capacităţi naturale de a preveni apariţia eventualelor noi afecţiuni, simultan cu stoparea procesului de agravare sau de dezvoltare a acelor afecţiuni care sunt deja existente. Comparativ cu medicina modernă convenţională, în Ayurveda clasificarea bolilor împreună cu identificarea factorilor patogeni prezintă o altă abordare. Boala reprezintă o consecinţă a unui ansamblu de factori care prezintă felurite determinisme.

Ayurveda este un sistem holistic

Ayurveda este profund holistică tocmai pentru că niciodată ea nu consideră în mod separat un organ sau un ansamblu de organe de restul fiinţei umane, privit în ansamblul său.

Ayurveda nu tratează partea în mod separator şi nu are o viziune prin care trupul este disjunct de minte şi de suflet. Ayurveda investighează totdeauna fiinţa umană ca un întreg complex şi dinamic, iar armonia întregului se reflectă în bunăstarea părţilor componente.

Dacă vom privi cu obiectivitate în trecut, parcurgând întreaga istorie cunoscută a omenirii vom realiza că de fapt omenirea a beneficiat cu mult timp în urmă de o cunoaştere excepţională asupra vieţii. Tehnologia şi industria dezvoltată şi extinsă de către întreaga umanitate în prezent a atins nivele avansate, însă alcătuirea trupului uman precum şi structura subtilă a fiinţei umane este aproape la fel cu aceea pe care au avut-o şi fiinţele umane de acum câteva mii de ani, fiind supusă aceloraşi tipuri de afecţiuni şi de boli ca şi în prezent şi având, în ciuda timpului, aceleaşi calităţi admirabile sau defecte condamnabile pe care fiecare fiinţă umană le prezintă şi astăzi într-o anumită proporţie mai mică sau mai mare.

Ramurile traditionale

Aşa cum este descrisă în aproape toate lucrările tradiţionale, Ayurveda are opt ramuri principale (Asthanga- Ayurveda). 

Aceste ramuri sunt: Kaya-Cikitsa  medicina  generală, Shalya  chirurgia generală, Shalakya  ramura care se ocupă de tratarea bolilor specifice ale urechilor, nasului, gâtului, gurii şi ochilor, Bhutavidya  psihiatria ayurvedică, Kaumara  pediatria ayurvedică, Agada-tantra  toxicologia ayurvedică, Rasayana  ştiinţa ayurvedică a modalităţilor practice cu efecte reîntineritoare şi tonice şi Vajikarana  ştiinţa ayurvedică a substanţelor naturale cu efecte afrodiziace.

În cadrul cursului de Ayurveda AMN din România sunt abordate şi sunt studiate în mod sistematic atât ramurile principale ale Ayurvedei, cât şi o serie întreagă de secţiuni şi capitole specializate ale ştiinţei tradiţionale ayurvedice, atât a celei clasice, cât şi ale celei ezoterice.

 

PRINCIPALELE RAMURILE DE STUDIU

 ALE CURSULUI DE AYURVEDA DIN ROMÂNIA

 

Principalele secţiuni majore care sunt studiate în mod constant în cadrul Cursului de Ayurveda AMN din România sunt următoarele:

 1. Dosha-Prakriti – Ştiinţa aprofundată a tipologiilor constituţionale ayurvedice
 2. Svasthavritta – Ştiinţa integrării armonioase a fiinţei umane în mediul natural
 3. Dravyaguna – Ştiinţa caracterizării ayurvedice a substanţelor naturale
 4. Sharira-Jnana – Ştiinţa alcătuirii structurii constitutive de bază a fiinţei umane
 5. Kritya-Jnana – Ştiinţa dinamicii şi funcţionalităţii structurii fiinţei umane
 6. Manasa-JnanaŞtiinţa alcătuirii subtil-energetice, psihice şi mentale  a fiinţei umane
 7. Pravritti-JnanaŞtiinţa dinamicii şi a evoluţiei tendinţelor subtile psiho-mentale din fiinţă
 8. Pancha-KarmaŞtiinţa tradiţională a metodelor principale de purificare din Ayurveda
 9. Upa-KarmaŞtiinţa metodelor complementare de purificare din Ayurveda
 10. Nidana-SthanaŞtiinţa diagnosticării ayurvedice primare şi avansate
 11. Cikitsa-SthanaŞtiinţa vastă a tratamentului ayurvedic al feluritelor tipuri de boli
 12. Rasayana – Ştiinţa regenerării şi a redinamizarii eficiente a potenţialului longeviv
 13. VajikaranaŞtiinţa dinamizării armonioase a potenţialului creator-sexual din fiinţă
 14. Indriya-SthanaŞtiinţa momentelor de inflexiune existenţială de tip intra sau inter existenţial
 15. Sharira-SthanaŞtiinţa tradiţională a embriologiei ayurvedice şi formării trupului uman
 16. Kalpa-SthanaŞtiinţa tradiţională a farmacologiei ayurvedice şi a preparatelor naturale
 17. Amnaya-VijnanaŞtiinţa ezoterică a păstrării şi perpetuării tradiţiei ayurvedice autentice
 18. Sattvavajaya  – Ştiinţa ezoterică a vindecării realizate prin angrenarea resurselor conştiinţei