Unicitatea perspectivei ayurvedice

 

UNICITATEA PERSPECTIVEI OFERITE DE TRADIŢIA MILENARĂ AYURVEDICĂ

 

Medicina neconvențională

Medicina neconvenţională a devenit din ce în ce mai populară în prezent. În multe situaţii fiinţele umane aleg să se trateze cu plante medicinale şi cu produse naturale. Desigur, există şi persoane care nu folosesc mijloacele naturale, tocmai pentru că ele nu pot să creadă în medicina naturală sau în cea tradiţională.

Însă, în primul rând, folosirea practică a mijloacelor naturale de vindecare nu este o problemă care să fie abordată ca o alegere de a crede sau de a nu crede. În realitate, o astfel de opţiune este o chestiune legată de cunoaştere.

Dat fiind faptul că însăşi medicina modernă are origini străvechi, este util să ştim ce anume se află la baza acestei ştiinţe. Ştim că în prezent părintele medicinei moderne este aproape în mod unanim considerat a fi Hipocrat.

Etimologia cuvantului ”medicina”

Poate mai puţin cunoscut este faptul că însuşi numele modern de „medicină” se trage sau, altfel spus, provine dintr-un termen indo-european. Rădăcina indo-europeană „med” este cea care a determinat apariţia termenilor latini „mederi”, care înseamnă „a avea grijă de cineva” şi „meditari”, care înseamnă „a gândi” sau „a reflecta”.

Astfel că, dacă parcurgem chiar şi numai din punct de vedere etimologic o astfel de scurtă istorie a medicinei, care în realitate este de fapt întinsă pe o perioadă lungă de timp, de câteva mii de ani, constatăm că ceea ce în prezent numim „medicină”, împreună cu toate metodele aşa-zis neconvenţionale de vindecare la care se adaugă şi spiritualitatea, practic toate acestea, au de fapt o rădăcină comună.

Faptul de a avea grijă de cineva, faptul de a îngriji pe cineva, ceea ce reprezintă de fapt chiar originea termenului „medicină”, îşi are originea în multe dintre tradiţiile de vindecare ce sunt răspândite pe întregul glob şi pe care le numim acum cu o oarecare distanţare “medicini neconveţionale”. Le numim astfel tocmai datorită faptului că acestea nu corespund cu standardele actuale convenţionale.

Însă, în realitate, chiar medicina modernă şi-a extras inspiraţia, şi-a fundamentat dezvoltarea, pe cunoaşterea care provine chiar din aceste sisteme tradiţionale de vindecare, inclusiv Ayurveda, pe care căutăm să le reactivăm şi urmărim să vedem ce anume este valabil şi ce anume poate fi pus în valoare.

Mai mult decât atât, putem spune, că unele sisteme de medicină neconvenţională reprezintă veritabile comori de cunoaştere, aşa cum este chiar sistemul medical tradiţional Ayurveda, care este de fapt Cunoaşterea tradiţională indiană asupra Vieţii.

Ayurveda

În limba sanscrită, Ayurveda este compus din doi termeni şi anume „ayus”, care înseamnă „viaţă” în limba sanscrită şi „veda”, care înseamnă „cunoaştere”. Aşa că, putem spune că Ayurveda este de fapt cunoaşterea vieţii în întregul şi complexitatea sa.

Ayurveda este cu mult mai mult decât ceea ce marea majoritate a fiinţelor umane din prezent au ca reprezentare asupra unei medicine tradiţionale.

Ayurveda este de fapt un veritabil sistem de educaţie sănătoasă. Putem spune, chiar mai mult decât atât, că Ayurveda este de fapt un veritabil sistem de autoeducaţie.

Stilul de viata si preventia

Fiecare dintre noi ne găndim la prevenţie, fiecare dintre noi ne gândim la un stil de viaţă sănătos, fiecare dintre noi ştim că anumite aspecte, anumite acţiuni sau anumite alegeri pe care le facem în viaţă nu sunt întotdeauna cele mai bune.

Ulterior, după un anumit timp, putem să constatăm că în urma unei opţiuni nefaste fie a apărut o tulburare, fie o afecţiune, fie o boală, fie chiar şi un simplu un neajuns.

Atunci când realizăm în mod lucid care este conexiunea determinativă, cauzală, între acestea, noi facem o importantă conexiune în conştiinţă.

Educatia pentru sanatate

Dintre medicinele neconvenţionale, putem spune că sistemul tradiţional Ayurveda oferă o bază educaţională mult mai amplă, învăţând fiinţa să trăiască în mod sănătos.

În realitate, nu este nicio contradicţie între medicinele neconvenţionale, şi în particular Ayurveda, şi medicina modernă.

Acestea se completează reciproc, se ajută reciproc şi pot astfel să ofere oamenilor un plus de cunoaştere, ce poate fi fructificat apoi pe toate planurile.