Tabara de Ayurveda 2017

        Tabăra spirituală de Ayurveda 2017


Revelarea în fiinţă prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu a celor şapte stări superioare de integrare existenţială armonioasă (sapta-samaya) cunoscute în tradiţia esoterică a sistemului Ayurveda ca fiind prakrita-samaya, akara-samaya, utphala-samaya, vistara-samaya, siddhi-samaya, prabodha-samaya şi samhatatva-samaya.


       Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a celor  cinci Ipostaze esenţiale de manifestare ale Energiei fundamentale a vieţii (pancha-prakara): ayus-prakara, dhari-prakara, jivita-prakara, nityada-prakara şi anubandha-prakara.

Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a câte unei manifestări benefice  exemplificatoare predominante a  fiecăruia dintre cele cinci puncte de vedere esenţiale (pancha-artha-naya): evambhuta-naya, sangraha-naya, naigama-naya, vyavahara-naya şi rijusutra-naya.


    Programul Taberei spirituale de Ayurveda 2017


     20 iulie 2017

PROGRAMUL DE DESCHIDERE

18:30 – 18:40     Meditaţie
                 Consacrarea integrală şi necondiţionată către Dumnezeu Tatăl a fructelor energiei
                 subtile sublime a începutului acestei Tabere spirituale de Ayurveda 2017
18:50 – 19:20     Meditaţie
                 Manifestarea câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2017
19:30 – 20:00     Meditaţie
                 Apelarea lăuntrică a manifestării spirituale călăuzitoare şi a susţinerii subtil-
                 telepatice a Ghidului Spiritual
20:10 – 20:40     Meditaţie
                 Invocarea intensă, ferventă şi plină de aspiraţie frenetică a manifestării
                 dumnezeieşti, transformatoare şi profund inspiratoare, a lui Dumnezeu Tatăl
21:00 – 21:30     Exemplificare spirituală
                 Starea superioară de integrare existenţială binefăcătoare ce permite fructificarea
                 înţeleaptă a potenţialităţilor latente excepţionale ale propriei naturi individuale
                 armonioase (prakrita-samaya)

       21 iulie 2017

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30     Exemplificare spirituală
                 Starea stenică şi profund regenerantă de vigoare vitală excepţională
11:45 – 12:15     Evocare spirituală
                 Starea de comuniune spirituală profundă cu Shiva în ipostaza Sa sublimă de
                 Dumnezeiesc Vindecător al tuturor făpturilor (Shiva-Bhishaja)
12:30 – 13:00     Exemplificare spirituală
                 Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu,
                  a Ipostazei esenţiale şi atotprezente a Forţei vitale universale insufleţitoare
                 (ayus-prakara)

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00     Exemplificare spirituală
                 Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice
                 predominante a punctului de vedere obiectiv (evambhuta-naya)
20:15 – 20:45     Evocare spirituală
                 Starea de comuniune spirituală profundă cu marele înţelept Atreya, cel care a
                 expus Ştiinţa esenţială Vieţii (Ayurveda) într-o formă ce este perfect accesibilă
21:00 – 21:30     Exemplificare spirituală
                 Starea superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite transformarea
                 profundă a fiinţei prin acumularea sistematică şi constantă a unor energii subtile
                 binefăcătoare, ample şi profunde (akara-samaya)

       22 iulie 2017

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30     Exemplificare spirituală
                 Realitatea tainică a antimateriei şi a antiparticulelor (prati-dravya)
11:45 – 12:15     Evocare spirituală
                 Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul yoghin Chayavana, fervent
                 practicant al procedeelor tradiţionale ayurvedice de regenerare (rasayana)
12:30 – 13:00     Exemplificare spirituală
                 Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu,
                  a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii care apară trupul şi toate
                 celelalte vehicule ale fiinţei de decădere (dhari-prakara)

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00     Exemplificare spirituală
                 Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice
                 predominante a punctului de vedere selectiv (sangraha-naya)
20:15 – 20:45     Evocare spirituală
                 Starea de comuniune spiritualâ profundă cu Bharadvaja, înţeleptul yoghin care a
                 asimilat Ştiinţa Vieţii (Ayurveda) printr-o iniţiere excepţională ce i-a fost oferită de
                 către Marele Zeu Indra
21:00 – 21:30     Exemplificare spirituală
                 Starea superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite manifestarea
                 rodnică în fiinţă a saltului spiritual profund transformator şi a fructificării înţelepte
                 (utphala-samaya)

        23 iulie 2017

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30     Exemplificare spirituală
                 Starea pregnantă de bunădispoziţie stenică, efervescentă, expansivă şi euforică
11:45 – 12:15     Evocare spirituală
                 Starea de comuniune spirituală profundă cu Sushruta, înţeleptul chirurg, care a
                 oferit fiinţelor umane o valorasă învăţătură despre viaţă, prin intermediul lucrării de
                  Ayurveda Sushruta-Samhita
12:30 – 13:00     Exemplificare spirituală
                 Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu,
                  a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii care menţine bunăstarea
                 trupului şi a tuturor celorlalte vehicule ale fiinţei (jivita-prakara)

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00     Exemplificare spirituală
                 Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice
                 predominante a punctului de vedere corelativ (naigama-naya)
20:15 – 20:45     Evocare spirituală
                 Starea de comuniune spirituală produndă cu sfera sublimă de forţă a lui
                 Dhanvantari, inspiratorul cunoaşterii iniţiatice a procedeelor ayurvedice de
                 purificare şi de regenerare a fiinţei
21:00 – 21:30     Exemplificare spirituală
                 Starea superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite dilatarea amplă
                 şi expansiunea pluridimensională, binefăcătoare, a sferei de conştiinţă a fiinţei
                 (vistara-samaya)

          24 iulie 2017

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30     Exemplificare spirituală
                 Transcenderea fulgerătoare a influenţei limitatoare a ego-ului (ahamkara) prin
                 integrarea superioară, armonioasă şi profund binefăcătoare a voinţei individuale a
                 fiinţei în Voinţa universală şi atotputernică a Lui Dumnezeu
11:45 – 12:15     Evocare spirituală
                 Starea de comuniune spirituală profundă cu Nagarjuna, înţeleptul alchimist care a
                 revelat fiinţelor umane unele aspecte tainice, secrete, despre modul de folosire
                 eficientă a modalităţilor practice ayurvedice cu efect regenerator (rasayana)
12:30 – 13:00     Exemplificare spirituală
                 Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu,
                  a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii ce serveşte ca substrat
                 permanent al bunăstării trupului şi a tuturor vehiculelor fiinţei (nityada-prakara)

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00     Exemplificare spirituală
                 Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice
                 predominante a punctului de vedere specific (vyavahara-naya)
20:15 – 20:45     Evocare spirituală
                 Starea de comuniune spirituală profundă cu Marele Zeu Indra, cel care, fiind
                 angrenat în calitate de protector dumnezeiesc al practicanţilor angrenaţi pe o cale
                 spirituală autentică, a revelat acestora aspecte esenţiale ale Ştiinţei Vieţii –
21:00 – 21:30     Exemplificare spirituală
                 Starea superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite atingerea
                 eficacităţii spirituale binefăcătoare, prin trezirea capacităţilor superioare şi a
                 înzestrărilor excepţionale ale conştiinţei (siddhi-samaya)

           25 iulie 2017

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30     Exemplificare spirituală
                 Starea sublimă, amplă şi profundă de iubire înălţătoare atemporală, ce permite
                 revelarea în fiinţă a dimensiunii transcendente a Eternităţii dumnezeieşti
11:45 – 12:15     Evocare spirituală
                 Starea de comuniune spirituală profundă cu Sinivali, fiinţa feminină celestă
                 cunoscută ca fiind mângâietoarea şi ocrotitoarea vieţii copiilor şi totodată Zeiţa
                 tuturor fiinţelor umane ce aspiră la o stare inefabilă de puritate sufletească sublimă
12:30 – 13:00     Exemplificare spirituală
                 Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu,
                  a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii care asigură transmigrarea
                 de la un vehicul trupesc la altul (anubandha-prakara)

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00     Exemplificare spirituală
                 Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice
                 predominante a punctului de vedere superior ce este profund integrator (rijusutra-
                 naya)
20:15 – 20:45     Evocare spirituală
                 Starea de comuniune spirituală profundă cu sfera superioară de conştiinţă a
                 Marelui Avatar Krishna, Cel care a revelat fiinţelor umane cunoaşterea
                 discriminativă esenţială a manifestării celor trei tendinţe fundamentale ale Naturii
21:00 – 21:30     Exemplificare spirituală
                 Starea superioară de integrare existenţială armonioasă ce face cu putinţă
                 înţelegerea intimă şi profundă a Naturii dumnezeieşti inefabile şi trezirea în fiinţă a
                 inteligenţei spirituale (prabodha-samaya)

         26 iulie 2017

PROGRAMUL FINAL

10:00 – 10:20     Meditaţie
                 Starea spirituală inefabilă de comuniune amplă şi profundă cu Dumnezeu Tatăl
10:30 – 11:00     Exemplificare spirituală
                 Starea superioară de integrare existenţială trans-individuală ce permite revelarea
                 în sfera expansionată în nemărginire a conştiinţei a tainicei şi inefabilei
                 complexităţi dumnezeieşti (samhatatva-samaya)
11:10 – 11:30     Meditaţie
                 Starea de recunoştinţă amplă, umilă şi profundă faţă de Dumnezeu Tatăl pentru
                 Graţia Dumnezeiască ce ne-a fost oferită în această Tabără spirituală de
11:40 – 12:00     Meditaţie
                 Meditaţie de recunoştinţă plină de iubire faţă de Ghidul Spiritual pentru susţinerea
                 subtilă spirituală ce ne-a fost oferită în această Tabără de Ayurveda
12:10 – 12:40     Meditaţie
                 Resorbţia gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2017