Rasayana

 

Rasayana

modalitate eficientă de transformare benefică a fiinţei umane

 

Termenul sanscrit rasayana derivă din cuvântul sanscrit ayana, care înseamnă „drum”, „cale”, „direcţie”, „tendinţă”, dar care totodată înseamnă şi „curgere” sau „orientare”. La modul general vorbind, termenul sanscrit rasayana poate fi tradus prin „cale esenţială”, „modalitate eficientă de transformare lăuntrică adecvată” sau „direcţie fundamentală”. Acest cuvânt (rasayana) este strâns legat de expresia „a urmări să faci ceva anume”, „a căuta urma cuiva”, „a avea în atenţie ceva anume”. La alcătuirea termenului sanscrit rasayana participă şi cuvântul „rasa”, care înseamnă „esenţă”, „aspect de bază”, „aspect fundamental” sau „element cheie”. Aşadar, termenul sanscrit rasayana înseamnă „a urmări şi a realiza ceea ce este esenţial în viaţă”.

În Ayurveda, ştiinţa care se ocupă cu procedeele de reîntinerire a trupului este numită Rasayana-Jnana. Această ştiinţă nu se rezumă însă numai la expunerea unor proceduri şi metode reîntineritoare, ci şi la însuşirea efectivă a unui punct de vedere superior, esenţial, asupra vieţii şi asupra existenţei umane.

 

Rasayana-Jnana – ştiinţa amplificării potenţialului longeviv

 

În Ayurveda, Rasayana-Jnana este ştiinţa secretă a reîntineritoarelor şi tonicelor sau, altfel spus, ştiinţa longevităţii ori, mai pe larg, ştiinţa amplificării înţelepte a potenţialului longeviv al fiinţei umane. Rasayana este una dintre cele opt mari ramuri (anga-uri) sau ştiinţe, specializări, diviziuni specializate (tantra-uri) ale sistemului medical tradiţional Ayurveda: Kaya-Cikitsa (medicină generală), Shalya-Tantra (chirurgie generală), Shalakya-Tantra (medicina şi chirurgia referitoare la afecţiuni supraclaviculare), Bhuta-Vidya (operarea cu agenţi invizibili), Kaumara-Bhritya (pediatrie), Agada-Tantra (toxicologie), Rasayana (ştiinţa reîntineritoarelor şi tonicelor), Vajikarana (ştiinţa substanţelor afrodiziace).

În Ayurveda, Rasayana este definită ca fiind un ansamblu de modalităţi naturale menite să asigure o excelentă stare a constituenţilor trupeşti (dhatu). Procedeele şi modalităţile practice incluse în Rasayana alcătuiesc ştiinţa menţinerii tinereţii şi vigorii corporale a fiinţei, ele conferindu-i energie şi viaţă lungă, longevitate, prin amplificarea potenţialului longeviv pe care fiinţa umană îl are la dispoziţie.