Prezentare carte Cluj

 

Prezentare carte la Cluj:

Ayurveda in Romania vol. 1 si 2

 

Joi 22 iulie 2021 ora 16:00, în prezența Excelenței Sale domnul Rahul Shrivastava, Ambasador al Indiei în România, la Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj a fost realizată prezentarea primelor două volume ale lucrării intitulate ”Ayurveda in Romania”.

Lucrarea a fost editată de către Ambasada Indiei în România în colaborare cu Asociația națională pentru promovarea medicinelor neconvenționale – AMN-România și are două versiuni, o versiune în limba română și o versiune în limba engleză. Evenimentul a fost organizat de către AMN-România în colaborare cu Biblioteca Județeană Cluj.

La eveniment a participat doamna Sorina Stanca, manager al BJC, alături de domnul Andrei Gămulea, președinte AMN-România și doamna Aurora Nicolae – vicepreședinte AMN-România. Au fost prezenți reprezentați ai BJC și ai AMN-România. Cu acest prilej domnul Rahul Shrivastava a înmânat conducerii Bibliotecii județene Cluj câteva exemplare ale acestei lucrări reprezentative pentru colaborarea dintre India și România în domeniul Ayurvedei.

On Thursday, July 22, 2021 at 16:00, in the presence of His Excellency Mr. Rahul Shrivastava, Ambassador of India to Romania, at the Octavian Goga Library in Cluj were presented the first two volumes of the work entitled “Ayurveda in Romania”. 

The book was edited by the Indian Embassy in Romania in collaboration with the National Association for the Promotion of Unconventional Medicines – AMN-Romania and has two versions, a Romanian version and an English version. The event was organized by AMN-Romania in collaboration with the Octavian Goga Library in Cluj. 

The event was attended by Mrs. Sorina Stanca, manager of BJC, together with Mr. Andrei Gămulea, President of AMN-Romania and Mrs. Aurora Nicolae – Vice President of AMN-Romania. Representatives of BJC and AMN-Romania were present. On this occasion, Mr. Rahul Shrivastava handed over to the management of the Cluj County Library several copies of this work which is representative for the collaboration between India and Romania in the field of Ayurveda.