Concurs 2017

CONCURSUL ANUAL DE AYURVEDA

FEBRUARIE 2017

Programul actualizat al probelor de concurs

Sâmbătă, 11 februarie 2017, începând cu ora 12.45 se va desfăşura la unison, în mai multe localităţi din România  şi din alte  ţări, Concursul internaţional de Ayurveda 2017. În Bucureşti, Concursul de Ayurveda 2017 se va desfăşura la sălile de curs Obor, din str. Oteşani nr. 16, sector 2.

Concursul internaţional de Ayurveda 2017 cuprinde 6 teste specifice, fiecare având mai multe probe, care testeazămodul de însuşire a celor trei tipuri principale de modalităţi de cunoaştere ce sunt descrise în cadrul tradiţiei milenare a sistemului Ayurveda  şi anume: cunoaşterea teoretică(apta), cunoaşterea prin percepţie (pratyaksha) şi cunoaşterea prin deducţie (anumana).

Programul Concursului de Ayurveda 2017 este următorul:

Partea 1:

12:45-13:00 Intrarea în săli: la Bucureşti intrarea se va face la sala de curs Obor – subsol.
13:00-13:30 Înscrierile pentru concurs: înscrierile se fac pe grupe, în ordinea sosirii, pe listele speciale ale fiecărei localităţi în care se va desfăşura Concursul de Ayurveda 2017.
13:30-13:35 Consacrarea generală
13:35-13:45 Prezentarea modului de desfăşurare a Concursului de Ayurveda 2017.
13:45-14:15 Testul 1 (30 minute):Testul de cunoştinţe ayurvedice (apta)
14:15-14:30 Pauză
14:30-15:00 Testul 2 (30 minute):Testul de cunoştinţe ayurvedice şi percepţie (apta-pratyaksha)
15:00-15:15 Pauză
15:15-15:45 Testul 3 (30 minute):Testul de cunoştinţe ayurvedice şi inteligenţă (apta-anumana)
15:45-16:00 Pauză
16:00-16:30 Testul 4 (30 minute):Testul de inteligenţă(anumana)

Partea 2:

16:30-17:00 Pauză: la Bucureşti participanţii se vor deplasa în sala de curs Obor – parter.
17:00-17:30 Testul 5 (30 minute):Testul de percepţie şi inteligenţă(pratyaksha-anumana)
17:30-17:45 Pauză
17:45-18:15 Testul 6 (30 minute):Testul de percepţie telepatică(pratyaksha)
18:15-18:25 Pauză
18:25-18:45 Prezentarea răspunsurilor corecte la testele din concurs.

Începând cu ora 19:00 se va realiza la unison programul spiritual de susţinere.

Premierea câştigătorilor Concursului de Ayurveda 2017 se va realiza în perioada 26 aprilie – 7 mai 2017, în cadrul programului Tabereispirituale yoghine de vacanţă® de la Herculane 2017.

La acest concurs de Ayurveda sunt invitaţi săparticipe atât cursanţii cursurilor de Ayurveda, cât şi cursanţii cursurilor de yoga.

La testele cu numerele 1, 2 şi 3 pot participa cursanţi ai cursurilor de Ayurveda începând cu grupa 1 de curs de Ayurveda, inclusiv cei care s-au înscris îngrupele 1 de curs de Ayurveda în sesiunea 2016-2017.

La testele cu numerele 4, 5 şi 6 pot participa toţi cei care doresc, chiar dacănu sunt în prezent cursanţi de Ayurveda, dar care au un minim de cunoştinţe de bazăde Ayurveda.

Înscrierile pentru probele cu numerele 3, 4, 5 şi 6 se fac atât la începutul concursului, direct la sală, cât şi în pauzele de dinaintea probelor respective. Înscrierile se primesc  şi prin e-mail pe adresa ayurveda_romania@yahoo.com, însănumai înainte de proba respectivă. Probele de concurs cu numerele 4, 5 şi 6 vor fi difuzate live în cadrul programului postului de televiziune on-line MISA®Senzaţional –TV: http://misatv.ro/live/.

Concursul de Ayurveda 2017 este structurat în funcţie de patru grupe de participanţi:

Grupa 1:cursanţii grupelor 1 de Ayurveda.
Grupa 2:cursanţii grupelor 2 de Ayurveda.
Grupa 3:cursanţii grupelor 3 de Ayurveda.
Grupa 4:cursanţii grupelor 4 de Ayurveda şi mai mari de 4.

ANUNŢ REFERITOR LA BIBLIOGRAFIE ŞI LA MODUL DE DESFĂŞURARE A TESTELOR 1 ŞI 3 DIN CADRUL CONCURSULUI DE AYURVEDA 2017

Testul 1 şi testul 3 se vor da pe grupe de participanţi, grupe ale căror codări sunt următoarele A, B, C, D şi opţional, începând cu acest an (2017), grupa E, astfel:
13:45-14:15 Testul 1 (30 minute): Testul de cunoştinţe ayurvedice (apta)
15:15-15:45 Testul 3 (30 minute): Testul de cunoştinţe ayurvedice şi inteligenţă (apta-anumana)

Testul 1

Testul 1 – testul de cunoştinţe ayurvedice (apta) – conţine 35 de întrebări cu câte trei variante de răspuns posibile. Atenţie, la testul 1, doar o singură variantă dintre cele trei variante posibile din enunţ este corectă. Varianta care este considerată corectă (numai una) va fi încercuită. Nu se admit corecturi sau ştersături. Fiecare răspuns corect este punctat cu 200 de puncte, totalul maxim fiind de 7000 de puncte.

ATENŢIE! În intervalul 13:45-14:15 se vor da în paralel, pe grupe de participanţi, testele 1-A, 1-B, 1-C, 1-D şi 1-E. Acestea vor fi oferite de organizatori în mod diferenţiat participanţilor.

Testul 3

Testul 3 – testul de cunoştinţe ayurvedice şi inteligenţă (apta-anumana) – conţine 35 de întrebări cu câte trei variante de răspuns posibile. Atenţie, la testul 3, pot fi corecte fie 2 variante de răspuns, fie toate trei, fie nici una dintre cele trei enumerate la respectiva întrebare. Variantele considerate corecte vor fi încercuite. Nu se admit corecturi sau ştersături. În cazul în care nici una dintre variante din enunţ nu este considerată corectă, nici una nu va fi încercuită. Pentru ca o întrebare dintre cele 35 să fie punctată cu 200 de puncte este necesar ca să existe concordanţă cu grila de răspunsuri la toate cele trei variante. Punctajul maxim care poate fi obţinut este de 7000 de puncte.

ATENŢIE! În intervalul 15:15-15:45 se var da în paralelel, pe grupe de participanţi, testele 3-A, 3-B, 3-C, 3-D şi 3-E. Acestea vor fi oferite de organizatori în mod diferenţiat participanţilor.

Grupa A, alcătuită din cursanţii grupelor 1 de Ayurveda, va folosi testele cu codurile 1-A şi 3-A, care conţin informaţii care sunt cuprinse în cursurile de Ayurveda, secţiunea Dosha-Prakriti, ediţia 2003-2004, de la numărul 1, inclusiv, până la numarul 21, inclusiv sau cele din secţiunea Dosha-Prakriti, ediţia 2011-2012, de la numărul 1, inclusiv, până la numărul 32, inclusiv.

Grupa B, alcătuită din cursanţii grupelor 2 de Ayurveda, va folosi testele cu codurile 1-B şi 3-B, care conţin informaţii care sunt cuprinse în cursurile de Ayurveda secţiunea Dosha-Prakriti, ediţia 2003-2004, de la numărul 26, inclusiv, până la numărul 48, inclusiv, sau cele din secţiunea Dosha-Prakriti, ediţia 2011-2012, de la numărul 33, inclusiv, până la numărul 42, inclusiv, la care se adaugă şi cursurile de Ayurveda din secţiunea Svasthavritta, din ediţia 2011-2012, de la numărul 1, inclusiv, până la numărul 12, inclusiv.

Grupa C, alcătuită din cursanţii grupelor 3 de Ayurveda, va folosi testele cu codurile 1-C şi 3-C, care conţin informaţii care sunt cuprinse în cursurile de Ayurveda din secţiunea Svasthavritta, ediţia 2003-2004, de la numărul 1, inclusiv, până la numărul 22, inclusiv sau din secţiunea Svasthavritta, ediţia 2011-2012, de la numărul 14, inclusiv, până la numărul 30, inclusiv.

Atenţie: cursanţii de Ayurveda din anii 4 sau mai mare de 4 vor putea opta la alegere pentru testele din categoria D sau E, astfel:

Grupa D, alcătuită din cursanţii grupelor de Ayurveda mai mari de 4, va folosi testele cu codurile 1-D şi 3-D, care conţin informaţii care sunt cuprinse în cursurile de Ayurveda din secţiunea Dravyaguna, ediţia 2015-2016, având numerele de la 1 la 15 inclusiv şi numerele de la 27 la 35, inclusiv.

Grupa E, alcătuită din cursanţii grupelor de Ayurveda mai mari de 4, va folosi testele cu codurile 1-E şi 3-E, care conţin informaţii care sunt cuprinse în cursurile de Ayurveda din secţiunea Manasa-Jnana, ediţia 2016-2017, având numerele de la 1 la 15, inclusiv.

Va dorim mult succes!