Tabara de Ayurveda 2015

Tabara de Ayurveda 2015


Tema acestei tabere este:

Cele cinci ipostaze esenţiale de manifestare ale Energiei fundamentale a vieţii:

Ayus, Dhari, Jivita, Nityada şi Anubandha


Programul Taberei spirituale de Ayurveda 2015

23 iulie 2015

PROGRAMUL DE DESCHIDERE

19:00 – 19:15 Meditaţie
Consacrarea integrală şi necondiţionată către Dumnezeu Tatăl a fructelor tuturor acţiunilor binefăcătoare ce vor fi realizate de noi în această Tabără spirituală de Ayurveda
19:30 – 20:00 Meditaţie
Manifestarea câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2015
20:15 – 20:45 Meditaţie
Apelarea lăuntrică a manifestării spirituale călăuzitoare şi a susţinerii subtil- telepatice a Ghidului Spiritual
21:00 – 21:30 Meditaţie
Invocarea intensă, ferventă şi plină de aspiraţie frenetică a manifestării divin inspiratoare a lui Dumnezeu Tatăl

24 iulie 2015

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală
Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Kashyapa, cunoscătorul misterelor energiei fundamentale a vieţii ce a fost un mare iniţiat în tainele astrelor
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală
Starea de plenitudine energetică la nivelul lui vishuddha chakra ce permite apariţia fenomenelor de translaţie temporală
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală
Starea superioară de asumare responsabilă înţeleaptă

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală
Starea de comuniune spirituală profundă cu Jivaka, tânărul înţelept care a transcens limitările temporale date de vârstă
20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală
Starea de expansiune în nemărginire prin iubire
21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală
Revelarea în propriul univers lăuntric a ipostazei esenţiale şi atotprezente a forţei vitale universale (ayus)

25 iulie 2015

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală
Starea de comuniune spirituală profundă cu Sushruta, înţeleptul chirurg, ce a alcătuit lucrărea Sushruta-samhita 
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală
Trezirea capacităţii superioare de coordonare divin integrată
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală
Starea model de eficienţă în acţiune

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală
Starea de comuniune spirituală profundă cu Nagarjuna, înţeleptul alchimist cel care a revelat secretele preparării remediilor cu rol regenerator
20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală
Invocarea plină de umilinţă şi aspiraţie spirituală a iertării dumnezeieşti
21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală
Revelarea în propriul univers lăuntric a ipostazei esenţiale a energiei fundamentale a vieţii care apară trupul şi toate celelalte vehicule ale fiinţei de decădere (dhari)

26 iulie 2015

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală
Starea de comuniune spiritualâ profundă cu Bharadvaja, înţeleptul yoghin care a asimilat Ştiinţa Vieţii (Ayurveda) printr-o iniţiere excepţională ce i-a fost oferită de către Marele Zeu Indra
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală
Revelarea şi accesarea subtilă paranormală a focarului integrator secret al particulelor elementare ale cunoaşterii (cognitronii) ce există în microcosmosul fiecărei fiinţe umane
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală
Revelarea prin intermediul Graţiei lui Dumnezeu Tatăl a unui proces subtil de vindecare paranormală realizat prin intermediul angrenării în microcosmosul individual a unui flux cognitronic binefăcător

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală
Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Atreya, cel care a expus Ştiinţa Vieţii (Ayurveda) într-o formă perfect accesibilă oamenilor
20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală
Revelarea prin intermediul Graţiei lui Dumnezeu Tatăl a stării spirituale de integrare divină ce este necesară pentru realizarea cu succes a procedeelor ayurvedice de regenerare a potenţialului longeviv (rasayana)
21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală
Revelarea în propriul univers lăuntric a ipostazei esenţiale a energiei fundamentale a vieţii care menţine trupul şi toate celelalte vehicule ale fiinţei (jivita)

27 iulie 2015

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală
Starea de comuniune spirituală profundă cu Sinivali, fiinţa celestă ce este cunoscută ca fiind mângâietoarea şi ocrotitoarea vieţii copiilor
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală
Puterea ocultă profund regeneratoare a iubirii dumnezeieşti
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală
Starea de iubire trăită simultan în mai multe dimensiuni astrale

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală
Starea de comuniune spirituală produndă cu fiinţa divină a lui Dhanvantari, inspiratorul procedeelor de purificare profundă a fiinţei
20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală
Puterea profund regeneratoare a stării inefabile de puritate
21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală
Revelarea în propriul univers lăuntric a ipostazei esenţiale a energiei fundamentale a vieţii ce serveşte ca substrat permanent al acestui trup (nityada)

28 iulie 2015

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală
Starea de comuniune spirituală profundă cu Charaka, înţeleptul călător care a făcut cunoscută Ayurveda pe întregul Pământ
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală
Starea pregnantă şi profundă de discernământ spiritual
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală
Starea de creativitate divină manifestată în sfera cauzală

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală
Starea de comuniune spirituală profundă cu Shiva în ipostaza de Vindecător Divin
20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală
Starea sublimă de nemărginire a lui Dumnezeu
21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală
Revelarea în propriul univers lăuntric a ipostazei esenţiale a energiei fundamentale a vieţii care asigură transmigrarea de la un vehicul trupesc la altul (anubandha)

29 iulie 2015

PROGRAMUL FINAL

10:00 – 10:20 Meditaţie
Starea de recunoştinţă faţă de Dumnezeu Tatăl pentru Graţia Divină ce ne-a fost oferită în această Tabără de Ayurveda
10:30 – 10:50 Meditaţie
Meditaţie de recunoştinţă faţă de Ghidul Spiritual pentru susţinerea subtilă spirituală ce ne-a fost oferită în această Tabără de Ayurveda
11:00 – 11:30 Meditaţie
Starea de comuniune spirituală profundă cu Dumnezeu Tatăl
11:40 – 12:00 Meditaţie
Resorbţia gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2015