Tabara de Ayurveda 2016

Tabera de Ayurveda 2016


Temele principale ale acestei tabere sunt:

Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a celor cinci Ipostaze esenţiale de manifestare ale Energiei fundamentale a vieţii: Ayus, Dhari, Jivita, Nityada şi Anubandha.

Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a câte unei manifestări benefice exemplificatoare predominante a fiecăruia dintre cele cinci puncte de vedere esenţiale (pancha-artha-naya).

 

Programul Taberei spirituale de Ayurveda 2016

Joi 21 iulie 2016

PROGRAMUL DE DESCHIDERE

19:00 – 19:15 Meditaţie – Consacrarea integrală şi necondiţionată către Dumnezeu Tatăl a fructelor începutului Taberei spirituale de Ayurveda 2016.
19:30 – 20:00 Meditaţie – Manifestarea câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2016.
20:15 – 20:45 Meditaţie – Apelarea lăuntricăa manifestării spirituale călăuzitoare şi a susţinerii subtil-telepatice a Ghidului Spiritual.
21:00 – 21:30 Meditaţie – Invocarea intensă, ferventă şi plină de aspiraţie frenetică a manifestării divin inspiratoare a lui Dumnezeu Tatăl.

Vineri 22 iulie 2016

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu marele înţelept Atreya, cel care a expus Ştiinţa Vieţii (Ayurveda) într-o formă perfect accesibilă oamenilor.
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală – Starea constantă şi temeinică de aprofundare a cunoaşterii spirituale autentice.
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală – Manifestarea armonioasă, fermă şi indisolubilă, a energiei subtile binefăcătoare a calităţii generale de solid (sandra-guna) în sfera subtilă astrală a fiinţei.

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu Brahma, aspectul lui Dumnezeu de Creator al Universului (Macrocosmosului).
20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală – Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere obiectiv (evambhuta-naya).
21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală – Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale şi atotprezente a Forţei vitale universale (ayus-prakara).

Sambata 23 iulie 2016

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală – Starea de comuniune spiritualâ profundă cu Bharadvaja, înţeleptul yoghin care a asimilat Ştiinţa Vieţii (Ayurveda) printr-o iniţiere excepţională ce i-a fost oferită de către Marele Zeu Indra.
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală – Starea exemplară de încredere în sine care este generată prin dinamizarea armonioasă a lui Manipura chakra.
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală – Starea model de eficienţă în acţiune, ce se manifestă în mod plenar în cazul realizării unor acţiuni divin integrate.

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu Daksha, ipostaza divinăa lui Brahma prin care se manifestă Intenţia Sa şi Voinţa Sa creatoare în cadrul Manifestării Dumnezeieşti.
20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală – Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere selectiv (sangraha-naya).
21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală – Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii care apară trupul şi toate celelalte vehicule ale fiinţei de decădere (dhari-prakara).

Duminica 24 iulie 2016

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul yoghin Chayavana, fervent practicant al procedeelor tradiţionale ayurvedice de regenerare (rasayana).
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală – Revelarea prin intermediul Graţiei lui Dumnezeu Tatăl a stării spirituale de integrare divină ce este necesară pentru realizarea cu succes a procedeelor ayurvedice de regenerare a potenţialului longeviv (rasayana).
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală – Starea de focalizare mentală fermă, plină de fervoare şi perseverenţă ce permite arderea karma-ei generatoare de suferinţă.

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu cei doi Ashvinii, inspiratorii şi protectorii divini ai tuturor practicienilor ayurvedici plini de dăruire şi de aspiraţie spirituală.
20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală – Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentalăa fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere corelativ (naigama-naya).
21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală – Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii care menţine trupul şi toate celelalte vehicule ale fiinţei (jivita-prakara).

Luni 25 iulie 2016

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Kashyapa, cunoscătorul misterelor Energiei fundamentale a vieţii, ce a fost un mare iniţiat în tainele ştiinţei energiei timpului şi a manifestării astrelor.
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală – Starea tainică de iubire cosmică infinită
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală – Starea superioară de liniște contemplativă, ce permite stoparea şi transcenderea fluctuațiilor mentale (vritti).

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu Marele Zeu Indra, cel care, fiind angrenat în calitate de protector divin al tuturor discipolilor căii spirituale, a revelat fiinţelor umane aspecte fundamentale ale Ştiinţei Vieţii – Ayurveda.
20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală – Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere specific (vyavahara-naya).
21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală – Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii ce serveşte ca substrat permanent al acestui trup (nityada-prakara).

Marti 26 iulie 2016

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Chakrapani, cel care a oferit fiinţelor umane o viziune clară şi profund integratoare asupra Ştiinţei tradiţionale a Vieţii (Ayurveda).
11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală – Elanul sublimator ascendent al energiei creatoare amoroase.
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală – Starea exemplară de integritate spirituală.

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu Shiva în ipostaza Sa de Vindecător Divin (Shiva-Bhishaja).
20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală – Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere integrator (rijusutra-naya).
21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală – Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii care asigură transmigrarea de la un vehicul trupesc la altul (anubandha-prakara).

Miercuri 27 iulie 2016

PROGRAMUL FINAL

10:00 – 10:20 Meditaţie – Starea de recunoştinţă faţă de Dumnezeu Tatăl pentru Graţia Divină ce ne-a fost oferită în această Tabără de Ayurveda.
10:30 – 10:50 Meditaţie – Meditaţie de recunoştinţă faţă de Ghidul Spiritual pentru susţinerea subtilă spirituală ce ne-a fost oferită în această Tabără de Ayurveda.
11:00 – 11:30 Meditaţie – Starea de comuniune spirituală profundă cu Dumnezeu Tatăl.
11:40 – 12:00 Meditaţie – Resorbţia gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2016.