Conferinte de Ayurveda

 

CUNOAŞTEREA APROFUNDATĂ A SISTEMULUI AYURVEDA ÎN ROMÂNIA

În ceea ce priveşte cunoaşterea aprofundată a Ayurvedei în România, contribuţia adusă la acest important deziderat a fost posibilă mai ales prin intermediul deschiderii, susţinerii şi coordonării cursurilor de Ayurveda din România, realizate încă din anul 1995 în cadrul Asociaţiei Naţionale pentru Promovarea Medicinelor Neconvenţionale din România.

În această formă organizatorică a fost cu putinţă să fie oferite cunoştinţe valoroase de Ayurveda tuturor celor interesaţi de acest domeniu în România, atât publicului larg, cât şi specialiştilor, practic tuturor celor interesaţi de o viaţă sănătoasă şi de toate aspectele bune pe care tradiţia ayurvedică le oferă prin cunoştinţele sale tradiţionale. Cursul de Ayurveda AMN a reprezentat pentru multe persoane oportunitatea de a învăţa şi de a aplica practic o multitudine de cunoştinţe de Ayurveda în România.

Putem spune că la ora actuală, prin intermediul Ayurvedei, există foarte multe direcţii fructuoase de dezvoltare posibilă, care vor putea să îmbunătăţească în mod gradat multe dintre domeniile de activitate profesională umană care se desfăşoară, în diferite forme, actualmente în societatea modernă. Putem vorbi chiar de o multidisciplinaritate a Ayurvedei, iar acest aspect reprezintă de fapt un punct nodal, un punct-cheie al cunoaşterii Ayurvedei, care va putea oferi, chiar în viitorul apropiat, perpectiva unor multiple dezvoltări conexe, ce vizează nu doar sănătatea omului, ci şi multe alte domenii ale vieţii în general, precum şi o multitudine de domenii conexe ale activităţii ştiinţifice moderne.

În domeniul Ayurvedei avem de-a face cu o ştiinţă tradiţională vastă, care deţine resurse remarcabile de cunoştere cu privire la viaţa fiinţei umane şi cu privire la viaţă, în general.