Abordarea ayurvedica a cunoasterii 1

PREGĂTIREA FORMATOARE DE SPECIALITATE

REALIZATĂ PE BAZA PRINCPIILOR TRADIȚIONALE 

DIN AYURVEDA (VYAYAMA)

partea 1

 

PRAMANA-VIDHI – ABORDAREA AYURVEDICĂ A CUNOAȘTERII

Pramana-Vidhi reprezintă în tradiția sistemului Ayurveda ”abordarea ayurvedică a proceselor de cunoaștere” și are un rol esențial în dezvoltarea înțelegerii juste și a aplicării practice corecte a principiilor Ayurvedei.

În tradiția ayurvedică sunt descrise trei forme principale de cunoaștere care descriu diferitele modalități de a dobândi informații și de a înțelege lumea înconjurătoare. Fiecare formă de cunoaștere principală are specificul său. În funcție de context, ființele umane pot folosi una sau mai multe forme de cunoaștere pentru a se orienta și a interacționa în lumea înconjurătoare.

Apta

Apta sau aptopadesha reprezintă ”cunoașterea din surse autentice”. Această formă de cunoaștere provine din surse considerate a fi sigure sau demne de încredere, așa cum sunt textele tradiționale de Ayurveda.

Pratyaksha

Pratyaksha este cunoașterea perceptivă. Această formă de cunoaștere se bazează pe percepția directă realizată prin intermediul celor cinci simțuri sau prin percepția realizată prin intermediul conștiinței instrumentale.

Anumana

Anumana reprezintă direcția de cunoaștere inferențială. Această formă de cunoaștere implică deducția, raționamentul și utilizarea unor instrumente intelective derivate, așa cum sunt comparația și analiza.

SEMINARIILE TEMATICE PRAMANA-VIDHI

Seminarul tematic cu participare generală Pramana-Vidhi organizat în cadrul activității de promovare a Cunoașterii tradiționale asupra Vieții (Ayurveda) în România este rezultatul și urmarea necesității unei pregătiri aprofundate în domeniul Ayurvedei realizate atât în cadrul AMN-România, cât și a centrelor de specializare în Ayurveda Ayush-Cell-România.

Seminarul online Pramana-Vidhi se adresează tuturor celor care doresc să își perfecționeze cunoștințele de Ayurveda.

Pregătirea de specialitate în domeniul metodelor de cunoaștere tradițională din Ayurveda vizează cu precădere îmbunătățirea nivelului de pregătire al practicanților ayurvedici care activează în prezent în număr mare în România. Pramana-Vidhi este o ramură tradițională a cunoașterii ayurvedice dedicată metodologiei de studiu și de autocunoaștere și poate constitui o etapă pregătitoare pentru participarea la evenimentele anuale ale Concursurilor de Ayurveda AMN-România.

Activitatea de pregătire de specialitate Pramana-Vidhi este o activitate complementară care vine în completarea cursurilor de Ayurveda care sunt realizate în cadrul AMN-România.

Toți cei care intenționează să participe la Concursul anual de Ayurveda organizat de către AMN-România pot beneficia de aspectele formatoare și modelatoare care sunt incluse în domeniul tradițional ayurvedic Pramana-Vidhi.

Ca urmare a mai multor solicitări formulate mai ales de către cei care au început relativ de curând studiul sistematic al Ayurvedei au fost selectate o serie de informații esențiale care pot fi utile pentru o prezentare cu finalitate aplicativă care să includă elemente tradiționale de bază cu privire la modul de abordare a cunoașterii în conformitate cu învățăturile tradiționale pe care sistemul milenar Ayurveda le pune la dispoziție.

UTILIZAREA CELOR TREI DIRECȚII DE CUNOAȘTERE ÎN CADRUL CONCURSULUI DE AYURVEDA AMN-ROMÂNIA

Concursul internațional de Ayurveda este organizat de către AMN-România în prima jumătate a fiecărui an calendaristic și reunește participanți din România și din numeroase alte țări ale lumii, printre care și India.

Concursul anual de Ayurveda organizat de AMN-România se desfășoară în conformitate cu direcțiile principale de cunoaștere descrise în mod tradițional în Ayurveda. În paginile site-ului amnromania.ro sunt trecute în revistă subiectele de Concurs de Ayurveda din anii precedenți. Este indicată de asemenea și structura Concursurilor de Ayurveda din anii precedenți.

Concursul de Ayurveda AMN-România nu este doar un simplu eveniment de validare a cunoștințelor sau, altfel spus, un ansamblu de teste de ayurveda ci a fost alcătuit pe baza unei structuri modelatoare pentru îmbunătățirea nivelului de pregătire generală și pentru modelarea benefică a conștiinței fiecărui participant. Întrebările este bine să nu fie abordate în maniera clasică, mai mult sau mai puțin încordată lăuntric, în care participantul vizează doar să răspundă corect la ceea știe și să evite ceea ce îi este mai puțin cunoscut.

Concursul de Ayurveda este în primul rând un eveniment cu caracter formator pentru fiecare participant. Acest eveniment anual are rolul de a pune la dispoziția participanților un prilej important de a-și consolida cunoștințele în domeniul Ayurvedei. În cadrul Concursului de Ayurveda AMN-România o astfel de consolidare poate fi realizată într-o manieră care este practică, directă și interactivă totodată.

Andrei Gamulea, lector ayurveda AMN-Romania

partea 2 aici