Cele 6 principii

Cele șase principii ale cunoașterii ezoterice

din AYURVEDA (SHAD-PADARTHA)

 

 

SAMANYA

Busuioc

Principiul universal al similitudinii (SAMANYA) pune în evidenţă legăturile tainice care apar prin similaritate şi care se regăsesc totodată pretutindeni în Univers. Or, aceasta este tocmai Legea Rezonanţei Oculte, aşa cum a fost expusă şi explicată de către profesor yoga Gregorian Bivolaru, în cadrul Şcolii româneşti de yoga. În AYURVEDA, despre similitudine (SAMANYA) se afirmă că este întotdeauna cauza creşterii fiinţelor vii. Aceasta deoarece similaritatea (SAMANYA) determină creşterea energiei specifice unui anumit sistem prin amplificarea stării de rezonanţă ocultă declanşată ca urmare a existenţei unei similarităţii vibratorii cu un alt focar vibrator din MACROCOSMOS. Toate principiile practice din AYURVEDA pot fi puse în aplicare tocmai datorită faptului că noi ţinem cont de principiul universal al similarităţii (SAMANYA), care reprezintă Legea Rezonanţei Oculte. Pe această bază noi putem se ne reechilibrăm fiinţa într-un mod foarte simplu, realizând că aspectele cu o anumită frecvenţă de vibraţie sunt folosite pentru a conduce la creşterea aspectelor similare ca frecvenţă de vibraţie şi care se află deocamdată într-o stare de deficit în universul nostru lăuntric. Stabilirea apartenenţei la un anumit tip constituţional se face prin similaritate, deci prin identificarea rezonanţei comune între anumite fiinţe umane aparţinând acelui tip constituţional (PRAKRITI). Tot similitudinea (REZONANŢA OCULTĂ) este cea care determină manifestarea unui anumit efect psiho-mental după consumarea unei substanţe naturale (aliment, plantă etc.) având un anumit gust predominant. Acestea sunt doar câteva exemple din multitudinea de aplicaţii ale principiului universal al similarităţii (REZONANŢEI OCULTE) în AYURVEDA.

 

VISHESHA

Principiul universal al diferenţierii manifestărilor subtil-vibratorii (VISHESHA) ne permite să cunoaştem structura diferenţiată a Universului pe planuri distincte de vibraţie, fiecare având câte o frecvenţă de vibraţie specifică. Prin intermediul revelării acestui principiu universal, în fiinţa noastră se poate trezi şi amplifica extraordinar de mult capacitatea de discriminare înţeleaptă, se poate trezi capacitatea de percepţie a diferitelor planuri ale Manifestării şi de asemenea noi vom putea dezvolta mai mult latura analitică a minţii noastre individuale. Principiul universal al diferenţierii (VISHESHA) este cel care face ca noi să realizăm care sunt distincţiile dintre obiectele variate (fizice sau subtile) pe care le percepem. În acest mod noi putem stabili care este particularitatea lor distinctă. Principiul diferenţierii (VISHESHA) ne arată că fiecare aspect distinct din univers reprezintă în esenţă o unicitate. În AYURVEDA, acest principiu al cunoaşterii ezoterice ne permite, spre exemplu, să sesizăm care sunt diferenţele dintre feluritele substanţe naturale cu valoare terapeutică, care sunt aspectele care conduc la diferenţieri constituţionale, care va fi turnura favorabilă în procesul de evoluţie al unei tulburări sau disfuncţionalităţi sau cum se poate declanşa intrarea neaşteptată într-o criză în cadrul unui proces de boală etc.

 

DRAVYA

În AYURVEDA, termenul DRAVYA desemnează principiul universal al substanţialităţii. Cuvântul sanscrit DRAVYA provine din rădăcina verbală „DRU”, a cărei principală semnificaţie este aceea de „a curge”. Aceasta ne arată că starea de substanţialitate (DRAVYA) nu este nicidecum o realitate statică, solidă şi imobilă, ci una dinamică, mobilă, fluidă şi curgătoare. Pentru înţelepţii ayurvedici, întreaga manifestare prezintă un caracter tranzitoriu, fiecare aspect manifestat fiind supus unui flux transformator continuu. Atât substanţele fizice (materiale), cât şi aspectele subtile, fie ele de natură eterică, astrală sau chiar cauzală, sunt toate ilustrări ale principiului universal al substanţialităţii, atât timp cât ele îndeplinesc rolul de substrat pentru manifestarea unor calităţi sau, altfel spus, atribute. Prin urmare, în AYURVEDA conceptul de substanţialitate este identificabil cu rolul de „purtător” sau de „vehicul” al unor atribute sau calităţi, rol pe care orice substanţă îl îndeplineşte cu necesitate. Abordând astfel înţelegerea lumii manifestate, vom putea descoperi că existenţa oricărei substanţe este integrată într-un flux universal al devenirii, care se manifestă continuu în întregul Univers. Orice substanţă, fie ea fizică sau subtilă, este în realitate o „confluenţă” a unor tainice procese de rezonanţă ocultă cu anumite focare energetice din Univers (Macrocosmos).

 

GUNA

Principiul universal a ordonării calitative (GUNA) ne permite să descoperim care este ordinea structurală a Universului (MACROCSOMOSULUI). Orice aspect manifestat (obiect, fenomen sau fiinţă) poate fi caracterizat prin intermediul unei combinaţii de calităţi. În AYURVEDA cunoaşterea calităţilor (atributelor) reprezintă baza terapiei naturale. În AYURVEDA, atât caracterizarea fiinţelor umane, cât şi alegerea remediilor se face pornind de la identificarea manifestărilor unor calităţi specifice, cum ar fi spre exemplu calitatea de rece sau de fierbinte, de uscat sau umed, de greu sau de uşor etc. Calitatea (GUNA) este acel aspect al realităţii a cărei existenţă este intim corelată cu cea a substanţelor (DRAVYA) şi care are rolul de forţă potenţială în procesul interacţiunilor dintre substanţe, entităţi, lucruri sau sisteme. Chiar şi la nivel atomic atracţia între particule se datorează calităţilor polare care există între acestea.

 

KARMAN

Principiul universal al acţiunii (KARMAN) ne permite să descoperim care este ordinea funcţională a Universului (MACROCSOMOSULUI). În AYURVEDA acţiunea (KARMAN) depinde întotdeauna de natura substanţei (DRAVYA) căreia îi aparţine. Acţiunea este caracteristică atât substanţelor, cât şi fiinţelor. În cazul substanţelor ea se manifestă ca acţiune terapeutică, cum este spre exemplu acţiunea ghimbirului de a stimula focul digestiv. În cazul fiinţelor ea include totalitatea funcţiilor corporale, pornind de la mecanismele de autoreglare, până la funcţiile ce pot fi activate voluntar. Principiul universal al acţiunii (KARMAN) ne permite să descoperim care sunt interacţiunile tainice ce există între fiinţa noastră şi lumea înconjurătoare. Cu ajutorul lui noi putem învăţa cum să ne menţinem starea de sănătate şi de echilibru, fiind în acelaşi timp plenar activi.

 

SAMAVAYA

Principiul universal al simultaneității inseparabile (SAMAVAYA) ne permite să descoperim legăturile tainice care există între aspectele variate ale manifestării. Realitatea simultaneității inseparabile (SAMAVAYA) ni se poate revela prin intermediul sesizării fenomenelor de sincronicitate. Sincronicitatea atestă legătura subtilă dintre două fenomene sau aspecte care aparţin unor planuri de vibraţie diferite sau unor succesiuni cauzale de evenimente diferite. Totodată, principiul simultaneităţii inseparabile (SAMAVAYA) ne permite să descoperim gradat, în mod intuitiv care este structurarea matriceală a Macrocosmosului sau, altfel spus, aspectul de „ţesătură” (TANTRA), ce este alcătuită din vibraţii-energii subtile variate şi interdependente.