Tabara de Ayurveda 2018

Tabara de Ayurveda 2018


20 – 26 IULIE

În acest an TABĂRA DE AYURVEDA se va desfăşura în perioada 20 iulie 2018 – 26 iulie 2018, în Maramureş, în apropierea localităţii Budeşti. 


La activităţile Taberei de Ayurveda sunt invitaţi să participe atât cursanţii cursurilor de Ayurveda, pe baza legitimaţiei de curs de Ayurveda, cât şi cei care nu participă în mod curent la cursurile de Ayurveda, care pot veni în Tabără fiind însoţiţi de un coleg care este în prezent cursant la cursurile de Ayurveda, pentru a beneficia astfel de asistenţa necesară în realizarea modalităţilor practice specifice de Ayurveda, ce se vor realiza în cadrul programului acestei tabere.


In Tabăra de Ayurveda cazarea se face la corturi, astfel că este necesar ca participanţii săExcursie dispună de un cort adecvat şi de asemenea să aibă tot echipamentul care le este necesar pentru a locui în condiţii optime la cort, pe întreaga durată a taberei (izopren, îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvate condiţiilor de munte, etc.).


Programul spiritual al Taberei de Ayurveda include expuneri şi meditaţii tematice referitoare la aspecte specifice sistemului tradiţional Ayurveda, meditaţii de comuniune spirituală cu înţelepţi ai tradiţiei milenare Ayurveda, precum şi prezentarea unor valoroase plante medicinale binefăcătoare.

Înscrierile se fac direct în Tabără, 21 iulie 2018, începând cu ora 15.00.

20 iulie 2018

18:30 – 18:40 Consacrarea integrală şi necondiţionată către Dumnezeu Tatăl a fructelor energiei subtile sublime a începutului acestei Tabere spirituale de Ayurveda 2018
18:50 – 19:20 Manifestarea gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2018
19:30 – 20:00 Apelarea lăuntrică a manifestării spirituale călăuzitoare şi a susţinerii subtil-telepatice a Ghidului Spiritual
20:10 – 20:40 Invocarea intensă, ferventă şi plină de aspiraţie frenetică a manifestării graţiei dumnezeieşti şi a prezenţei plenar transformatoare şi profund inspiratoare a lui Dumnezeu Tatăl
21:00 – 21:30 Starea superioară de integrare existenţială binefăcătoare ce permite fructificarea înţeleaptă a potenţialităţilor latente excepţionale ale propriei noastre naturi personale ce este armonioasă (prakrita-samaya)

21 iulie 2018

11:00 – 11:30 Trezirea şi dinamizarea prin intermediul sferei noastre supramentale a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere obiectiv (evambhuta-naya)
11:45 – 12:15 Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu Prajapati-Brahma
12:30 – 13:00 Realitatea tainică a antimateriei şi a antiparticulelor (prati-dravya)
19:30 – 20:00 Starea net superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite transformarea profundă a fiinţei prin acumularea sistematică şi constantă a unor energii subtile binefăcătoare, ample şi profunde (akara-samaya)
20:15 – 20:45 Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu înţeleptul Marichi
21:00 – 21:30 Starea exemplară de hiperatenţie supraconştientă (niruddha)

22 iulie 2018

11:00 – 11:30 Trezirea şi dinamizarea prin intermediul sferei noastre supramentale a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere selectiv (sangraha-naya)
11:45 – 12:15 Starea de comuniune spirituală intensă şi intensă şi profundă cu înţeleptul Kumara-Sira
12:30 – 13:00 Starea exemplară de străfulgerare intuitivă supramentală (nidhyana)
19:30 – 20:00 Starea net superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite manifestarea rodnică în fiinţă a unui salt spiritual profund transformator şi a fructificării înţelepte a acestuia (utphala-samaya)
20:15 – 20:45 Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Kashyapa
21:00 – 21:30 Starea net superioară de căutare introspectivă autentică, rodnică şi profund transformatoare (vicharanya)

23 iulie 2018

11:00 – 11:30 Trezirea şi dinamizarea prin intermediul sferei noastre supramentale a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere corelativ (naigama-naya)
11:45 – 12:15 Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu înţeleptul Badisha
12:30 – 13:00 Starea pregnantă de bunădispoziţie stenică, efervescentă, expansivă şi euforică (pranasara)
19:30 – 20:00 Starea net superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite dilatarea amplă şi expansiunea pluridimensională, binefăcătoare, a sferei de conştiinţă a fiinţei (vistara-samaya)
20:15 – 20:45 Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu Vishvanara-Agni
21:00 – 21:30 Starea net superioară de transformare alchimică a potenţialităţilor trupeşti erotic-amoroase în energie subtilă supramentală (urdhvareta)

24 iulie 2018

11:00 – 11:30 Trezirea şi dinamizarea prin intermediul sferei noastre supramentale a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere specific (vyavahara-naya)
11:45 – 12:15 Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu înţeleptul Harita
12:30 – 13:00 Transcenderea fulgerătoare (ati-atyuttama) a influenţei limitatoare a ego-ului (ahamkara) prin integrarea net superioară, armonioasă şi profund binefăcătoare a voinţei personale a fiinţei în sfera cea tainică a Voinţei universale şi atotputernice a Lui Dumnezeu
19:30 – 20:00 Starea net superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite atingerea şi fructificarea eficacităţii spirituale binefăcătoare, prin trezirea capacităţilor superioare şi a înzestrărilor specifice excepţionale ale conştiinţei (siddhi-samaya)
20:15 – 20:45 Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu înţeleptul Jatukarna
21:00 – 21:30 Starea net superioară de autocontrol senzorial (indriya-jaya)

25 iulie 2018

11:00 – 11:30 Trezirea şi dinamizarea prin intermediul sferei noastre supramentale a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere net superior ce este profund integrator şi face cu putinţă o sinteză creatoare (rijusutra-naya)
11:45 – 12:15 Starea de comuniune spiritualâ intensă şi profundă cu marele înţelept Bharadvaja
12:30 – 13:00 Starea net superioară de trezire spirituală (atmanabha) care favorizează revelarea Sinelui Suprem Nemuritor (Atman)
19:30 – 20:00 Starea net superioară de integrare existenţială armonioasă ce face cu putinţă înţelegerea intimă şi profundă a Naturii dumnezeieşti inefabile plurivalente şi trezirea în fiinţă a inteligenţei spirituale (prabodha-samaya)
20:15 – 20:45 Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu marele înţelept Atreya
21:00 – 21:30 Invocarea prezenţei tainice şi a susţinerii omnipotente a lui Dumnezeu în procesul tainic al vindecării spirituale (ishvara-avahana)

26 iulie 2018

10:00 – 10:20 Starea spirituală copleşitoare, inefabilă de comuniune amplă şi profundă cu Dumnezeu Tatăl
10:30 – 11:00 Starea net superioară de integrare existenţială transpersonală ce permite revelarea în sfera în mod euforic expansionată în nemărginire a conştiinţei a tainicei şi inefabilei complexităţi dumnezeieşti (samhatatva-samaya)
11:10 – 11:30 Starea de recunoştinţă amplă, umilă şi profundă faţă de Dumnezeu Tatăl pentru Graţia Dumnezeiască ce ne-a fost oferită în această Tabără spirituală de Ayurveda 2018
11:40 – 12:00 Meditaţie de recunoştinţă plină de iubire faţă de Ghidul Spiritual pentru susţinerea subtilă spirituală oferită în Tabăra de Ayurveda 2018
12:10 – 12:40 Resorbţia gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2018