Factori favorizanti ai longevitatii

Unele concluzii ştiinţifice asupra factorilor favorizanţi ai longevităţii

 

Un studiu semnificativ

Un studiu ştiinţific aprofundat, care însumat 80 de ani de preocupare continuă, a condus la obţinerea unor rezultate remarcabile referitoare la factorii favorizanţi ai vieţii lungi.

În cadrul acestui studiu viaţa a 1500 de persoane, având vârsta de 10 ani la începutul experimentului, a fost urmarită de cercetători de-a lungul a opt decenii, concluziile finale fiind trase de către aceştia în urma analizei unei multitudini de informaţii colectate în acest timp.

Rezultate

Din studiul realizat reiese că ceea ce prelungeşte viaţa fiinţei umane nu se rezumă doar la concentrarea predilectă şi pe termen lung a atenţiei fiinţei umane respective asupra sănătăţii.

Printre factorii care influenţează în mod favorabil longevitatea se află şi alte câteva trăsături personale, precum şi un anume stil de viaţă favorizant. Favorabilă longevităţii este de asemenea şi activitatea predominantă din domeniul profesional care este necesar să fie constantă şi perfect compatibilă cu trasăturile generale ale fiinţei umane respective.

Însă cea mai importantă trasatură comună ce a fost observată în cazul persoanelor longevive este conştiinciozitatea. O activitate profesională constantă, o muncă realizată cu pasiune şi cu o preocupare vie reprezintă aspecte care fac fiinţa umană să fie mai fericită şi să îşi menţină starea de echilibru general. Acestor aspecte li se alătură şi necesitatea de a avea relaţii interumane armonioase şi stabile, toate acestea conducând la o certă favorizare a longevităţii.

Concluzii

Cercetătorii au recunoscut astfel că toate aceste condiţii favorizante remarcate la subiecţii participanţi în cadrul studiului se circumscriu spectrului de atribute specifice care, în cadrul ştiinţei milenare Ayurveda, caracterizează manifestarea armonioasă în fiinţa umană a celei de-a treia forţe subtile vitale şi anume kapha dosha.

Constanţa şi stabilitatea ce sunt specifice lui kapha dosha contrabalansează astfel tendinţa naturală care conduce de regulă la o creştere în fiinţă a influenţei lui vata dosha în perioada corespunzătoare aşa-zisei vârste a treia. Astfel, fiinţa umană poate menţine în universul ei lăuntric starea de echilibru a sistemului celor trei dosha-uri, aceasta conducând astfel la o favorizare certă a longevităţii.