Indra

 

ASPECTE DEFINITORII DESPRE SFERA DE CONȘTIINȚĂ A MARELUI ZEU INDRA

 

În tradiția milenară ayurvedică, Marele Zeu Indra este cunoscut ca fiind Stăpânul zeiesc al energiilor celeste şi al sferei subtile a spaţiului.

Marele Zeu Indra este cunoscut în tradiția spirituală orientală ca fiind Stăpânul zeilor şi protectorul discipolilor căii spirituale.

Marele Zeu Indra este o ființă exemplară, plină de curaj, de temeritate şi de eroism. Tradiția ayurvedică precizează faptul că Marele Zeu Indra este înzestrat cu o neasemuită vigoare şi cu o mare putere de acțiune benefică. În onoarea lui Indra, în lucrările sacre ale Indiei, în Vedae, sunt dedicate numeroase  imnuri, mai multe decât în onoarea tuturor celorlalţi zei, cu excepţia Marelui Zeu Agni.

Despre Marele Zeu Indra se afirmă faptul că poate lua orice formă doreşte şi tocmai de aceea Marelui Zeu Indra îi sunt atribuite numeroase forme de manifestare și întrupări.

Reprezentarea și descrierea tradiţională asociată Marelui Zeu Indra

În mod tradiţional, Marele Zeu Indra este descris ca o fiinţă excepțională, care apare ca având pielea strălucitoare și aurie, iar braţe extraordinar de lungi. Indra se deplasează într-o trăsură aurie strălucitoare, trasă de doi cai negri cu coama fluturând. Indra este reprezentat ca având patru mâini, este înarmat cu un trăsnet (vajra), pe care îl ţine cu una dintre mâinile din partea sa dreaptă. Indra mai are totodată şi săgeţi, un mare cârlig (ankusha) şi un laţ cu care îşi învinge adversarii. Scrierile sacre ale Indiei (puranaele) îl descriu pe Indra ca pe un bărbat tânăr, călărind uneori un cal alb sau alteori un elefant, purtând un fulger în mâna dreaptă.

Veşnic tânăr, Indra este ființa celestă care întruchipează virtuţile tinereţii, ale eroismul, la fel ca și manifestarea stării de generozitate dumnezeiască și a exuberanţei însuflețitoare și dătătoare de viață. Uneori, în reprezentările tradiționale, Indra este descris ca având pieptul şi braţele însemnate cu o mulţime de ochi (akshi), fiind astfel supranumit Sahasraksha, expresie care înseamnă “Cel ce este înzestrat cu o mie de ochi“. Indra mai este descris în tradiția orientală ca fiind unul dintre cei mai tineri zei, fiind uneori numit şi Kanina, cuvânt care înseamnă ”Cel născut veșnic tânăr”, ”Cel plin de tinerețe”, “Cel mai mic” sau “Mezinul“. Indra este descris în mod sugestiv ca fiind o ființă excepțională, ce este întruchiparea vigorii și a tinereţii, stare pe care Indra şi-o menţine folosind mereu băutura celestă a zeilor (soma).

Marele Zeu Indra în tradiția ayurvedică

Transmiterea Știinţei sacre a Ayurvedei către oameni a fost intermediată de către Marele Zeu IndraIndra este cel care a revelat oamenilor nemuritoarea Știinţă sacră a Vieţii (Ayurveda), fapt menționat încă din primele sutrae ale binecunoscutei lucrări de Ayurveda Charaka-Samhita. În acest context, Indra este menţionat ca fiind cel care a primit învăţătura secretă a Ayurvedei de la cei doi vinecători celești, AshviniiIndra este păstrătorul tezaurului inestimabil de cunoaştere al Știinţei Vieţii şi tocmai de aceea Indra este cel care, atunci când este apelat plin de fervoare, răspunde cu o mare bunăvoinţă, oferind astfel sprijinul său zeiesc.

Lucrarea de Ayurveda Charaka-Samhita afirmă despre Indra că este “Salvatorul fiinţelor umane aflate în suferinţă“. Tocmai de aceea, Indra este solicitat de către înţelepţii doritori de viaţă lungă să le reveleze cunoaşterea secretă a Ayurvedei, care până atunci a fost accesibilă numai fiinţelor celeste.

Despre Marele Zeu Indra se afirmă faptul că a realizat foarte multe vindecări excepționale, așa cum sunt: sutura gâtului fracturat fără nicio hemoragie, vindecarea stărilor de devitalizare extremă şi a consumpţiei ce îi afecta pe cei suferinzi de tulburări grave de genul tuberculozei (rajayakshma), regenerarea părului în cazurile de chelie, precum şi vindecarea multor altor boli.

Despre Indra se afirmă faptul că realizat multe vindecări miraculoase, oferind un sprijin excepțional în vindecare unor fiinţe umane cărora Rig-Veda le şi indică numele și anume: a redat vederea lui Paravrija, l-a ajutat pe Srona să recapate capacitatea de a merge şi l-a vindecat pe Apala de o grea boală de piele.

Rig-Veda menţionează totodată în mod special şi îndemânarea extraordinară a lui Indra în intervenţiile terapeutice de tip chirurgical şi în soluţionarea cazurilor grave de muşcături de scorpion sau a celor de mușcături de şarpe.

În lucrarea intitulată Ayurveda-VijnanaIndra este descris ca fiind un mare expert în tratarea rapidă și eficientă a tulburărilor psiho-mentale, pentru vindecarea cărora Indra aplica o multitudine de formule terapeutice naturale alcătuite din plante cu efecte vindecătoare asupra psihicului și a minții. Câteva formule terapeutice de acest gen îi atribuite lui Indra și se regăsesc consemnate inclusiv în lucrările clasice de Ayurveda, așa cum este Charaka-Samhita sau Sushruta-Samhita.