Kashyapa

Kashyapa

 

Înţeleptul Kashyapa este inspiratorul lucrării celebre, dar actualmente incomplet păstrată „Kashyapa-samhita”. Despre înţeleptul Kashyapa se cunosc puţine aspecte. El este fiul înţeleptului Marichi şi face parte dintre fiinţele excepţionale care s-au manifestat atât într-o formă supraumană, ca fiinţe de lumină, cât şi ca înţelept, încarnat într-un trup, în lumea fizică.

În celebra lucrare Mahabharata există unele referinţe la un mare înţelept brahman numit Kashyapa Dhanvantari, ce era un mare expert în ştiinţa toxicologiei şi despre care se spune că l-a întâlnit pe Zeul-Şarpe, Takshaka, stăpânitorul puterilor ascunse ale Naturii (prakriti).

Înţeleptul Kashyapa este celebru în Ayurveda prin preocuparea sa în domeniul vindecării copiilor (kaumarabhritya) şi în revelarea tainelor energiei fundamentale a vieţii (ayus). În încarnarea sa terestră ca înţelept, Kashyapa este identificat de către istorici în secolul 6 î.e.n., în perioada pre-buddhistă. Atunci el a transmis învăţăturile sale discipolului său Jivaka, învăţături care au fost redactate de acesta din urmă sub forma lucrării de Ayurveda Kashyapa-samhita.

Lucrarea Kashyapa-samhita se găseşte acum într-o formă incompletă, dar chiar şi aşa ea ne revelează o mare înţelepciune, o desăvârşită specializare a ştiinţei milenare a vieţii (Ayurveda) la particularitatea tratării bolilor pediatrice, atât în aspectele practice, cât şi în cele teoretice şi principiale.

Această lucrare este comparabilă cu cele două lucrări excepţionale de Ayurveda şi anume Charaka-samhita şi Sushruta-samhita. De altfel, înţeleptul Kashyapa este citat în lucrarea Charaka-samhita ca fiind unul dintre înţelepţii care au participat la iniţierea secretă în cunoaşterea celor şase principii fundamentale ale cunoaşterii ezoterice din Ayurveda (shad-padartha-vijnana).

Înţeleptului Kashyapa îi este atribuită revelarea procedeului secret de purificare a apelor care se realiza prin invocarea lui Varuna, Protectorul divin al apelor, procedeu iniţiatic care era de asemenea folosit şi pentru împrospătarea vegetaţiei prin stropirea ei cu apă pură, ce a fost în prealabil încărcată prin invocarea subtilă a lui Varuna.

Înţeleptul Kashyapa este cel care a revelat lui Jivaka, discipolul său, şi apoi prin el oamenilor, adevăruri esenţiale despre naşterea fiinţei umane în această lume fizică şi despre modul în care se structurează trupul fiinţei umane în funcţie de necesităţile de ordin subtil ale sufletului individual, care vine în respectiva încarnare. Înţeleptul Kashyapa ne indică faptul că în perioada premergătoare naşterii, în cele 9 luni, precum şi în perioada de viaţă ce urmează imediat după naştere, fiinţa umană beneficiază de un mare aport de energie vitală, care are un rol structurator esenţial.

Fiind iniţiat şi în cunoaşterea ezoterică a sferei de forţă a Marii puteri cosmice a ordinii şi armoniei divine (Matangi vidya), înţeleptul Kashyapa a avut posibilitatea să ofere oamenilor, la vremea respectivă, unele revelaţii extrem de valoroase despre modul de organizare a materiei vii în trupul fiinţei umane, în funcţie de Legea fundamentală a necesităţii dumnezeieşti.

Învăţătura iniţiatică oferită de înţeleptul Kashyapa ne ajută să înţelegem un adevăr esenţial şi anume acela că sursa principală a neajunsurilor de care suferă fiinţa umană în copilărie rezidă în principal în feluritele dezordini ale lui kapha, a cărei funcţie generală este tocmai structurarea.

Pentru o cât mai clară expunere a ştiinţei îngrijirii şi vindecării copiilor, înţeleptul Kashyapa oferă şi unele învăţături ezoterice despre astrologie, ele fiind cuprinse în lucrarea Kashyapa-hora. În acest context înţeleptul face menţiuni referitoare la venerarea divinităţii celei de-a şasea zile lunare (shashti), care este responsabilă de bunăstarea vieţii copiilor şi atrage atenţia asupra importanţei structuratoare pe care o are casa a 6-a lunară; „Casa a 6-a lunară conferă fiinţei orientarea către trecut, de unde ea extrage esenţialul pentru structurarea unei noi configuraţii a conştiinţei sale. Noul trup este expresia necesităţilor actuale ale sufletului individual. Acest trup se formează într-o deplină legătură cu progresul înregistrat de conştiinţa fiinţei individuale în drumul său evolutiv de până acum. Trecutul este o dimensiune cumulativă. Trecutul este o importantă colecţie de informaţie structurată în funcţie de calitatea experienţelor de viaţă avute. Prin urmare, orice calitate dobândită ca urmare a unui merit devine ulterior un veritabil criteriu ordonator pentru trupul pe care fiinţa îl va avea ca vehicul în lumea fizică. Atât grupările, cât şi ierarhizările diferitelor aspecte ale conştiinţei se fac după criteriul calitativ”.

Prin exemplul său excepţional, înţeleptul Kashyapa ne învaţă că nivelul de organizare al trupului fizic uman este uimitor şi că acesta poate atinge o extraordinară complexitate.

Descrierile înţeleptului Kashyapa ne arată cât de admirabilă este ordinea şi organizarea la care a ajuns Natura în diferitele ipostaze ale vieţii. Ordinea trupească a unei fiinţe vii creşte sensibil, în special în timpul dezvoltării noului născut şi continuă apoi în copilărie şi tinereţe până la maturitate, în primul rând pe seama energiei vitalizante primite de la soare. Această ordine trupească este menţinută apoi prin unele mecanisme vitale cu funcţionare recursivă şi autoreglatoare (karman), astfel încât, în orice parte a organismului, se manifestă o funcţionare normală, care asigură astfel menţinerea optimă a vieţii.