Kashyapa

Kashyapa

 

A bölcs Kashyapa az ihletője a híres, de jelenleg hiányosan fennmaradt "Kashyapa-samhita". A bölcs Kashyapáról keveset tudunk. Ő a bölcs Marichi fia, és egyike azoknak a kivételes lényeknek, akiketmind aemberfeletti alakot öltött, mind fénylényként, mind bölcsként, aki megtestesült egyegy test a fizikai világban.

A Mahábhárata című híres műben van néhány utalás egy Kashyapa Dhanvantari nevű nagy bráhmana bölcsre, aki a toxikológia tudományának nagy szakértője volt, és akiről azt mondják, hogy...találkozott az Istennel...Kígyó, Takshaka, a természet (prakriti) rejtett erőinek mestere.

Kashyapa bölcs híres az Ayurvédában a gyermekgyógyítás (kaumarabhritya) és az élet alapvető energiájának (ayus) titkainak feltárása terén kifejtett tevékenységéről. Földi inkarnációjában, mint bölcs, Kashyapa-t a történészek a Kr. e. 6. században azonosítják, a Kr. e. 6. század előtt.Buddhista. Tanításait aztán továbbadta tanítványának, Dzsivakának, amit az utóbbi az Ayurvédikus Kashyapa-mű formájában írt le.samhita.

Kashyapa munka...samhita most megtalálható ahiányos formában, de még így is nagy bölcsességről árulkodik, az élet évezredes tudományának (Ayurveda) tökéletes szakosodásáról a gyermekbetegségek kezelésének sajátosságaihoz, mind gyakorlati, mind elméleti és elvi szempontból.

Ez a mű összehasonlítható az Ayurveda két kivételes művével, nevezetesen a Charaka-samhita és Sushruta-samhita. Egyébként a bölcs Kashyapa-t idézi a Charaka-samhita, mint az egyik bölcs, aki részt vett a titkos beavatáson az ezoterikus tudás hat alapelvének megismerésébe az Ayurveda-ban (shad-padartha-vijnana).

Kashyapa bölcsnek tulajdonítják, hogy felfedte a vizek megtisztításának titkos folyamatát Varuna, a vizek isteni védelmezőjének megidézésével, amely beavató folyamatot a növényzet felfrissítésére is használták, amikor tiszta vízzel locsolták meg, amelyet előzőleg Varuna finom megidézésével töltöttek fel.

A bölcs Kashyapa volt az, aki feltárta tanítványának, Jivakának, majd rajta keresztül az embereknek az alapvető igazságokat az emberi lény születéséről ebben a fizikai világban, és arról, hogy az emberi lény teste hogyan épül fel az adott inkarnációba érkező egyéni lélek finom igényei szerint. A bölcs Kashyapa rámutat, hogy a születés előtti időszakban, a kilenc hónapban és a születés utáni közvetlen életszakaszban az emberi lény nagy mennyiségű életenergiát kap, amelynek alapvető strukturáló szerepe van.

Mivel a bölcs Kashyapa beavatott volt az Isteni Rend és Harmónia Nagy Kozmikus Ereje (Matangi vidya) erőszférájának ezoterikus ismereteibe is, abban az időben rendkívül értékes kinyilatkoztatásokat tudott adni az embereknek arról, hogyan kell az élő anyagot az emberi testben az Isteni Szükségszerűség alapvető törvénye szerint megszervezni.

A bölcs Kashyapa beavató tanítása segít megérteni egy alapvető igazságot, nevezetesen, hogy az ember gyermekkori hiányosságainak fő forrása elsősorban a kapha különböző rendellenességeiben rejlik, amelynek általános funkciója éppen a strukturálás.

A gyermekgondozás és gyógyítás tudományának világosabb kifejtéséhez a bölcs Kashyapa az asztrológiáról is kínál néhány ezoterikus tanítást, amelyeket a Kashyapa-idő. Ebben az összefüggésben a bölcs megemlíti az imádat a de-a hatodik havi nap (shashti), amely a gyermekek életének jólétéért felelős, és felhívja a figyelmet a 6. ház strukturáló jelentőségére.havonta; "House of 6a Hold a lénynek a múlt felé orientációt ad, amelyből a lény a tudatossága új konfigurációjának felépítéséhez szükséges alapanyagokat meríti. Az új test az egyéni lélek aktuális szükségleteinek kifejeződése. Ez a test a következőkben alakul kiteljes kapcsolat az egyéni lény tudata által az evolúciós útja során eddig elért fejlődéssel. A múlt egy kumulatív dimenzió. A múlt az élettapasztalatok minősége szerint strukturált információk fontos gyűjteménye. Ezért minden érdemként megszerzett minőség később valódi rendezési kritériumává válik annak a testnek, amelyet a lény a fizikai világban járműként fog birtokolni. A tudat különböző aspektusainak csoportosítása és hierarchiája egyaránt a minőség kritériuma szerint történik."

Kivételes példáján keresztül a bölcs Kashyapa arra tanít bennünket, hogy az emberi fizikai test szerveződési szintje elképesztő, és rendkívüli komplexitást érhet el.

A bölcs Kashyapa leírásai megmutatják nekünk, milyen csodálatra méltó az a rend és szervezettség, amelyet a Természet az élet különböző szakaszaiban elért. Az élőlény testi rendje érzékenyen növekszik, különösen az újszülött fejlődése során, majd a gyermek- és ifjúkoron át az érettségig folytatódik, elsősorban a naptól kapott éltető energia hatására. Ezt a testi rendet aztán bizonyos életfontosságú mechanizmusok tartják fenn, amelyeknek rekurzív és önszabályozó működése (karman) van, így a test minden részében normális működés nyilvánul meg, biztosítva ezzel az élet optimális fenntartását.