Ayurvédikus megközelítés a tudáshoz 4

Az alábbiakban való részvétel formatív előnyei 

AMN-Románia Ayurveda verseny

4. rész

 

Az AMN-Románia Ayurveda Verseny szervezésének közel 30 éves tapasztalata azt mutatja, hogy számos előnye és formáló aspektusa van annak, hogy a résztvevők konstruktívan fejleszthetik és alakíthatják személyes kognitív szemléletüket a hagyományos elveken alapuló verseny kihívásaiban való részvétellel.

Felsorolunk néhányat azok közül az előnyök közül, amelyeket az út során tapasztaltunk:

  • az ájurvédikus fogalmak és elvek megértésének javítása a megismerés különböző módjaival való kölcsönhatás révén, amelyek a tudatosságnak a közvetített információhoz való különböző pozicionálását foglalják magukban;
  • az érvelési, elemzési és szintetizálási készségek fejlesztése az ájurvédikus elvek és módszerek differenciált ismeretek alkalmazásával összefüggésben;
  • a saját érzékelési és következtetési képességekbe vetett bizalom növekedése, valamint az ayurvédikus elvek alkalmazása a különböző gyakorlati élethelyzetekben;
  • a saját belső univerzumban zajló kognitív folyamatok tudatosításának és az azokra való figyelemnek az ösztönzése, a különböző ayurvédikus versenypróbákon való alkalmazás-értékelés sajátos körülményei között.
 

Egy konstruktív nézőpont az ayurvéda versenyen való részvételről

A tanulási és tudásfolyamat mélyebb megértése minden ember személyes és szakmai fejlődéséhez elengedhetetlen. Tekintettel arra a személyes szűrőre, amelyen minden információ és tapasztalat áthalad, fontossá válik annak tudatosítása, hogy az instrumentális tudatosság hogyan van előzetesen beállítva. Az instrumentális tudatosság előfeszítésében lényeges tényezőt jelentenek éppen az úgynevezett előzetesen meglévő nézetek (naya). E személyes nézetek kialakításában fontos szerepet játszanak azok a kognitív struktúrák, amelyeket a kutatók ma "kognitív előítéleteknek" neveznek. Gyakorlati szempontból alapvető fontosságú, hogy igyekezzünk azonosítani e kognitív előítéletek természetét, és így megfelelő tudatossággal igyekezzünk enyhíteni azt a módosító hatást, amelyet ezek a döntéseinkre, ítéleteinkre és cselekedeteinkre gyakorolhatnak.

A három kognitív vektor, az apta, a pratyaksha és az anumana segítségével az AMN-Románia Nemzetközi Ayurveda Verseny minden résztvevőnek lehetőséget kínál arra, hogy megértse és értékelje azt a sajátos személyes módot, ahogyan az instrumentális tudatosság egyes tendenciái befolyásolhatják a megismerési és észlelési folyamatokat a mindennapi életben.

E modellalkotó desiderátum megvalósítása érdekében fontos, hogy a személyes önvizsgálat személyes folyamataihoz és a személyes tudat természetének és felépítésének megfelelő megértéséhez szisztematikus, világos és gondos megközelítést válasszunk, majd fejlesszük ki.

Egy ilyen megközelítés segíthet abban, hogy pontosan azonosítsuk és megfelelően megértsük azokat a belső konstrukciókat, amelyek befolyásolhatják azt, hogy hogyan érzékeljük és reagálunk az életünkben lévő információkra és eseményekre.

Egy ilyen introspektív folyamat "gyógyító hatással" lehet a személyes tudatosságra, felszabadítva a személyes tudatot a korlátok és akadályok alól, amelyekkel a megismerés folyamatában szembesülhet.

Ennek az önértékelési folyamatnak fontos aspektusa, hogy szabad teret teremtsünk a személyes tudatosság szférájában. Ez a tér lehetővé teszi számunkra, hogy az információkat és tapasztalatokat saját korlátaink és elfogultságaink befolyása nélkül elemezzük és értékeljük. Segít abban, hogy jó, megalapozottabb és kiegyensúlyozottabb döntéseket hozzunk, és a lehető leghatékonyabban alkalmazkodjunk az életünkben bekövetkező változásokhoz.

Az AMN-Románia éves Ayurveda Versenyen az ilyen hagyományos tudásmódszerek alkalmazása elősegíti az ayurvédikus módszerek tanulásának és gyakorlásának holisztikus és kiegyensúlyozott megközelítését.

Az AMN-Románia Ayurveda versenyen az elméleti ismereteket egy úgynevezett klasszikus kérdés-válasz struktúrán keresztül tesztelik (apta) a helyes válasz bejelölésével, ami azt jelenti, hogy emlékezetből kell végigmenni az ismereteken. A finom érzékelési tesztek között szerepel az életelvek közvetlen érzékelésének képességét vizsgáló teszt is, mint például az érzékelési teszt (pratyaksha). Egy másik teszt az érzékelési készséget (pratyaksha) és a deduktív képességet (anumana) egyaránt magában foglalja. Ahol az észlelés (pratyaksha) a tudás hátterével (apta) korrelál, ott az észlelés a "meglévő tudás validálójaként" nyilvánul meg, leggyakrabban az extrapoláció elvét alkalmazva és az észlelést olyan tudással validálva, amely valamilyen támogatást nyújt, amelyet a hasonlóság alapján fel lehet ismerni. Az AMN-Románia Ayurveda Verseny erősen ösztönző módon hívja ki mind a kíváncsiságot, mind az érdeklődést, mind az eszköztudat részvételét. Ezen az alkalmon minden résztvevő megtanulhatja, hogyan határolhat le a saját instrumentális tudatában egy bizonyos észleléskészletet a volatilitás magas fokával, hogy azt össze lehessen hasonlítani azzal, ami egy ismerősnek tartott észlelési formát képvisel.

A Pramana-Vidhi hagyományos ájurvédikus rendszere sokkal hozzáférhetőbbé teheti a tudatosság szférája bizonyos meghatározó aspektusainak érzékelését.

Az AMN-Románia által szervezett Ayurvéda Verseny a három tudásforma és azok kombinációinak megfelelő integrálásával átfogó és multidiszciplináris megközelítést ösztönöz a hagyományos ayurvédikus tudás hatékony tanulmányozására és alkalmazására, lehetővé téve a résztvevők számára, hogy fejlesszenek erős készségek és szerezzen egy mély és gyakorlati megértés az Ayurveda ősi hagyományának alapelvei.

 

Andrei Gamulea, Ayurveda előadó AMN-Románia

1. rész itt