Ayurveda Tabara 2016

Ayurveda Tabera 2016


A tábor fő témái a következők:

A saját belső univerzumban, Isten Kegyelmének felhívása által, az Élet alapvető Energiája megnyilvánulásának öt alapvető Ipostasisának kinyilatkoztatása: Ayus, Dhari, Jivita, Nityada és Anubandha.

A lény szupramentális szférájában az öt lényegi nézőpont (pancsa-artha-nájá) mindegyikének uralkodó, jótékony megnyilvánulását példázó és energetizáló ébredése és energetizálása.

 

A 2016-os Ayurveda Spirituális Tábor programja

2016. július 21., csütörtök

NYITÓPROGRAM

19:00 - 19:15 Meditáció - A 2016-os Ayurveda Spirituális Tábor kezdetének gyümölcseinek teljes és feltétel nélküli átadása az Atya Istennek.
19:30 - 20:00 Meditáció - Az Ayurveda Camp 2016 finom szférikus spirituális mezejének manifesztálása.
20:15 - 20:45 Meditáció - Belső hívás a Spirituális Vezető irányító spirituális megnyilvánulásához és szubtilis-telepatikus támogatásához.
21:00 - 21:30 Meditáció - Intenzív, buzgó és kétségbeesetten törekvő invokáció az Atyaisten isteni ihletésű megnyilvánulása felé.

2016. július 22., péntek

REGGELI PROGRAM

11:00 - 11:30 Spirituális példamutatás - A nagy bölcs Atrejával való mély spirituális közösség állapota, aki az élet tudományát (Ayurveda) az emberek számára tökéletesen hozzáférhető formában fejtette ki.
11:45 - 12:15 Spirituális példamutatás - A hiteles spirituális tudás elmélyítésének állandó és alapos állapota.
12:30 - 13:00 Spirituális példamutatás - A szilárd (szandra-guna) általános minőség finom jótékony energiájának harmonikus, szilárd és feloldhatatlan megnyilvánulása a szubtilis asztrális lét szférájában.

ESTI PROGRAM

19:30 - 20:00 Spirituális példamutatás - A Brahmával, Isten aspektusával, mint az Univerzum (Makrokozmosz) Teremtőjével való mély spirituális közösség állapota.
20:15 - 20:45 Spirituális példamutatás - Az objektív nézőpont (evambhuta-naya) uralkodó jótékony megnyilvánulásának a szupramentális szférában való felébredése és energetizálása.
21:00 - 21:30 Spirituális példamutatás - Az egyetemes életerő (ayus-prakara) esszenciális és mindent átható hiposztázisának kinyilatkoztatása a saját belső univerzumunkban, Isten kegyelmének felhívása által.

2016. július 23., szombat

REGGELI PROGRAM

11:00 - 11:30 Spirituális példamutatás - A mély spirituális közösség állapota Bharadvajával, a bölcs jógival, aki a Nagy Isten, Indra által adott kivételes beavatás révén elsajátította az Élet Tudományát (Ayurveda).
11:45 - 12:15 Spirituális példamutatás - Az önbizalom példamutató állapota, amely a Manipura csakra harmonikus energetizálásával jön létre.
12:30 - 13:00 Spirituális példamutatás - A cselekvés hatékonyságának modellszerű állapota, amely az isteni integrált cselekvések esetében teljes mértékben megnyilvánul.

ESTI PROGRAM

19:30 - 20:00 Spirituális példamutatás - A Daksával, Brahmá isteni hiposztázisával való mély lelki közösség állapota, amelyen keresztül az Ő teremtő Szándéka és Akarata megnyilvánul az Isteni Megnyilvánulásban.
20:15 - 20:45 Spirituális példamutatás - A szelektív szemlélet (szangraha-naya) uralkodó jótékony megnyilvánulásának felébresztése és energetizálása a lét szupramentális szférájában.
21:00 - 21:30 Spirituális példamutatás - A saját belső univerzumban, Isten Kegyelmének felhívása által, a testet és a bomlás (dhari-prakara) lényének minden más hordozóját védő alapvető Életenergia lényegi Hiposztázisának kinyilatkoztatása.

vasárnap 24 július 2016

REGGELI PROGRAM

11:00 - 11:30 Spirituális példamutatás - A mély spirituális közösség állapota a bölcs jógi Chayavana-val, a hagyományos ayurvédikus regenerációs folyamatok (rasayana) lelkes gyakorlójával.
11:45 - 12:15 Spirituális példamutatás - Az Atyaisten kegyelme által az isteni integráció spirituális állapotának feltárása, amely szükséges a hosszú életre való képességek regenerálására szolgáló ayurvédikus eljárások (rasayana) sikeres megvalósításához.
12:30 - 13:00 Spirituális példamutatás - A szilárd mentális összpontosítás állapota, tele buzgalommal és kitartással, amely lehetővé teszi a szenvedést generáló karma elégetését.

ESTI PROGRAM

19:30 - 20:00 Spirituális példamutatás - A két Ashvinnel való mély spirituális közösség állapota, akik minden elkötelezett és spirituálisan törekvő ayurvédikus gyakorló isteni inspirálói és védelmezői.
20:15 - 20:45 Spirituális példamutatás - A korrelatív nézőpont (naigama-naya) uralkodó, jótékony megnyilvánulása a lét szupramentális szférájában való ébredés és energetizálás.
21:00 - 21:30 Spirituális példamutatás - A testet és a lét minden más hordozóját fenntartó alapvető Életenergia (dzsivita-prakara) lényegi hiposztázisának kinyilatkoztatása a saját belső univerzumban, Isten Kegyelmének felhívása által.

2016. július 25., hétfő

REGGELI PROGRAM

11:00 - 11:30 Spirituális példamutatás - A bölcs Kashyapával, az Élet alapvető Energiája misztériumainak ismerőjével való mély spirituális közösség állapota, aki az időenergia és a csillagok megnyilvánulása tudományának misztériumaiban nagy beavatott volt.
11:45 - 12:15 Spirituális példamutatás - A végtelen kozmikus szeretet misztikus állapota
12:30 - 13:00 Spirituális példamutatás - A szemlélődő csend magasabb állapota, amely lehetővé teszi a mentális ingadozások (vritti) megállítását és meghaladását.

ESTI PROGRAM

19:30 - 20:00 Spirituális példamutatás - A mély spirituális közösség állapota a Nagy Istennel, Indrával, aki a spirituális út minden tanítványának isteni védelmezőjeként elkötelezve magát, feltárta az embereknek az élet tudományának - az Ayurvédának - alapvető aspektusait.
20:15 - 20:45 Spirituális példamutatás - A lét szupramentális szférájában a konkrét nézőpont (vyavahara-naya) domináns jótékony megnyilvánulásának felébresztése és energetizálása.
21:00 - 21:30 Spirituális példamutatás - Az élet alapvető Energiájának lényegi hiposztázisának kinyilatkoztatása a saját belső univerzumban, Isten Kegyelmének felhívása által, amely e test állandó szubsztrátumaként szolgál (nityada-prakara).

2016. július 26., kedd

REGGELI PROGRAM

11:00 - 11:30 Spirituális példamutatás - A mély spirituális közösség állapota a bölcs Chakrapanival, aki az embereknek világos és mélyen integráló látásmódot adott az Élet hagyományos tudományáról (Ayurveda).
11:45 - 12:15 Spirituális példa - A kreatív, szeretetteljes energia szublimáló, felfelé irányuló lendülete.
12:30 - 13:00 Lelki példamutatás - A lelki integritás példaértékű állapota.

ESTI PROGRAM

19:30 - 20:00 Spirituális példamutatás - A Sivával, mint Isteni Gyógyítóval való mély spirituális közösség állapota (Siva-Bhishaja).
20:15 - 20:45 Spirituális példamutatás - Az integratív nézőpont (rijusutra-naya) domináns jótékony megnyilvánulása a lét szupramentális szférájában való ébredés és energetizálás.
21:00 - 21:30 Spirituális példamutatás - A saját belső univerzumban, Isten Kegyelmének felhívása által, az élet alapvető Energiájának lényegi Hiposztázisának kinyilatkoztatása, amely biztosítja az egyik testi járműből a másikba való átvándorlást (anubandha-prakara).

szerda 27 július 2016

VÉGLEGES PROGRAM

10:00 - 10:20 Meditáció - Hálaadás az Atya Istennek az Isteni Kegyelemért, amit ebben az Ayurveda táborban kaptunk.
10:30 - 10:50 Meditáció - Hálaadás a Spirituális Vezetőnek a finom spirituális támogatásért, amit ebben az Ayurveda Táborban kaptunk.
11:00 - 11:30 Meditáció - Az Atya Istennel való mély lelki közösség állapota.
11:40 - 12:00 Meditáció - Az Ayurveda Camp 2016 finom szférikus spirituális mezőjének fokozatos felszívódása.