Ayurveda versenyek

 

Ayurveda verseny

 

Az éves ayurvéda verseny 6 speciális tesztből áll, amelyek az ősi ayurvédikus hagyományban leírt három fő tudásmód elsajátítását tesztelik.

A megismerés három módja

A hagyományos ájurvéda rendszerében az áll, hogy a tudás bármely cselekedete három alapvető eszköztípuson keresztül érhető el:

1) A tudás első eszköze (apta) az a szilárd tudás, amely hiteles tudásforrásokból származik, mint például a hagyományos ájurvédikus szövegek, amelyek különösen értékes tudásforrások vagy ősi ájurvédikus tanítások. Ez a fajta tudás megfelel annak, amit manapság leggyakrabban alapvető elméleti tudásnak nevezünk.

2) A tudás második eszköze (pratyaksha) a közvetlen tudás az érzékelésen keresztül, amely magában foglalja mind a szelektív és a kifinomult érzékszervi érzékelést, mind a finom, telepatikus, paranormális érzékelés különböző magasabb képességeit. A közvetlen észlelés azt jelenti, hogy a helyes felismerést bizonyos megkülönböztetett finom aspektusok emelkedett, kifinomult, figyelmes és pontosan modulált érzékelése hozza létre.

3) A tudás harmadik eszköze (anumana) a deduktív tudás vagy más szóval a következtető tudás, amely az emberi lény intelligenciáját széleskörű és összetett módon bevonja. A deduktív tudásnak ez a formája új, újszerű összefüggések felállítását foglalja magában, amelyek ugyanakkor a lény intelligenciájának és magasabb intellektuális képességeinek intenzív használatán alapulnak.

A verseny hat eseménye

Az éves ayurvéda versenyen a hat tesztből három a három alapvető tudáseszköz köré épül, amelyek lehetővé teszik a hiteles tudás megszerzését, a másik három pedig vegyes teszt, amelyek célja a három tudáseszköz sajátosságainak harmonikus kombinálására való képesség tesztelése. A tesztek elnevezései ezért közvetlenül erre a három alapvető tudáseszközre utalnak.

1. minta - APTA

Ez a fajta teszt az Ayurveda-tanfolyam tanulmányi szintjéhez igazodó alapvető elméleti ismeretek tesztelésére szolgál. Ez a teszt elsősorban az Ayurveda hagyományos műveiben (apta) szereplő fogalmak és aszkéták minél pontosabb ismeretén alapul. Az ayurvéda versenyen az ayurvédikus ismeretek tesztje egy 45 kérdésből álló rácsos kérdőív kitöltéséből áll, amely az egyes résztvevői csoportok által tanult ayurvédikus tanfolyamokban szereplő információkon alapul.

2. bizonyíték - PRATYAKSHA-APTA

Ez a fajta teszt egyidejűleg teszteli a résztvevők azon képességét, hogy kreatívan kombinálják az ayurvédikus tanfolyam programja során elsajátított ayurvédikus ismereteket a közvetlen észlelés egyéni lehetőségeivel, beleértve a szelektív és objektív érzékszervi észlelést (apta-pratyaksha). Ez a teszt az ayurvédikus tanfolyam óráin tanult gyógynövényekre vonatkozó ismereteket teszteli, az ayurvédában használt speciális fogalmak és osztályozási kritériumok alapján.

3. teszt - ANUMANA-APTA

Ez a fajta vegyes teszt lehetőséget nyújt arra, hogy mind az elméleti ayurvédikus ismereteket, mind az intelligenciát jól hasznosítsuk. Ez a teszt azt vizsgálja, hogy a résztvevők képesek-e harmonikusan ötvözni az intelligenciát az ayurvédikus elméleti ismeretek (anumana-apta) révén megszerzett készségekkel. A teszt kérdései intelligenciakérdések, amelyek megoldásához a résztvevő az ayurvéda alapvető elméleti fogalmait használja. A teszt kérdései megkövetelik a résztvevőtől, hogy bizonyos nem lineáris gondolkodási mechanizmusokat indítson el, kiindulva az egyes gyakorló által korábban elsajátított ayurvédikus alapismeretekből.

4. bizonyíték - PRATYAKSHA-ANUMANA

Ez a fajta vegyes teszt egyszerre vizsgálja az intelligenciát és az észlelési képességet (pratyaszka-anumana). Ez a teszt rávilágít a tudás síkján való felébredés egy magasabb formájára, nevezetesen az intelligens észlelésre. A teszt során három magasabb, jótékony hatású állapotot kell azonosítani, amelyeket telepatikusan kell példázni egy nagyobb számú mintaszellemi állapotból, mind a magasabb érzékelési és intuitív képességet, mind az intelligenciát felhasználva az ezen állapotokat jellemző összefüggések, jellemzők és attribútumok azonosítására.

5. melléklet - ANUMANA

Az ilyen típusú tesztek az intelligencia, a deduktív képesség és az értelmes logikai összefüggések felállításának képességét vizsgálják, amelyeknek helyesnek kell lenniük. Az intelligenciateszt újszerű, néhol mulatságos kérdéseket tartalmaz, amelyek olyan nem specifikus, konkrét helyzetekre világítanak rá, amelyekben az ősi ájurvédikus tudomány ismereteit és elveit a mindennapi életre alkalmazva találhatunk leleményes, szellemes megoldásokat.

6. bizonyíték - PRATYAKSHA

Ez a fajta teszt a finom, paranormális, specifikus érzékelés képességének tesztelését foglalja magában, és az ayurvédikus gyakorlatban általánosan használt finom-energetikai természetű bizonyos specifikus aspektusok közvetlen, irányítatlan érzékelését (pratyaksha) foglalja magában. A telepatikus szubtilis érzékelési teszt magában foglalja az Ayurvéda tanfolyam gyakorlati óráin tanult modalitásokon keresztül bizonyos specifikus szubtilis energetikai aspektusok felismerését, amelyek például a három dosha természetét vagy az Ayurvéda rendszer 20 általános minőségének rendszerét jellemzik.