Cromoterapie

 
CROMOTERAPIE
 

Culoarea stăpâneşte într-un anume sens întreaga natură, iar pentru noi, oamenii, culorile se identifică cu viaţa însăşi. Între culori şi viaţa noastră interioară, psihică şi mentală, există o intimă legătură nevăzută.

Efectele psihologice ale culorilor au fost demonstrate în ultimii ani de mulţi specialişti. Astfel roşul este o culoare activă, dinamică, generând entuziasm, portocaliul trezeşte veselia şi buna dispoziţie, verdele are efect calmant, griul închis generează tristeţe şi monotonie.

Culorile influenţează în mod nebănuit fiziologia noastră. Pulsul, tensiunea arterială şi chiar temperatura corpului se modifică sub influenţa culorilor. Lumea culorii îşi pune amprenta asupra vestimentaţiei noastre, a alimentaţiei, intervine nemijlocit în decorarea interioarelor, în arhitectură, în design, în medicină şi în ştiinţă.

Pentru a se menţine în stare de echilibru, psihicul uman are nevoie de toată gama de nuanţe de culori pe care ni le oferă natura. Culorile pot fi folosite în mod înţelept de către cel care le cunoaşte efectele, pentru a genera o stare benefică, stenică, de bucurie, veselie, fericire, umor, entuziasm sau detaşare.

Folosite în mod înţelept, culorile pot ajuta la refacerea echilibrului energetic perturbat. Culorile bine alese în funcţie de necesităţi îşi pot aduce aportul binefăcător la refacerea stării de echilibru a unei fiinţe umane suferinde, generând modificări benefice la nivel fiziologic, psihic şi mental.