Tabara de Ayurveda 2022

Tabara de ayurveda 2022

 

Tabăra de Ayurveda 2022 organizată de AMN-România se desfășoară în acest an în sistem on-line are două etape: etapa de vară ce va avea doua parti:

  • partea 1 – 22-24 iulie 2022
  • partea 2 – 29-31 iulie 2022

și etapa de toamnă:

  • în luna octombrie 2022. 

Tabăra de Ayurveda 2022 se va desfăşura în sistemul la distanță, on-line, în două etape, etapa de vară și etapa de toamnă. Etapa de vară va fi realizată în două părți. Partea 1 a etapei de vară se va realiza în perioada 22-24 iulie 2022. Partea a 2-a a etapei de vară se va realiza în perioada 29-31 iulie 2022. Etapa de toamnă a Taberei de Ayurveda 2022 se va realiza în luna octombrie 2022 iar programul va fi anunțat în cursul lunii septembrie 2022.  

La programul on-line al Taberei de Ayurveda 2022 pot să participe atât cursanţii cursului de Ayurveda, cât şi cei care nu participă în mod curent la cursurile de Ayurveda. Tabăra de Ayurveda 2022 va cuprinde prezentări tematice ale unor subiecte specifice din Ayurveda.

Participarea în Tabara de Ayurveda se va realiza pe baza unei înscrieri prealabile, prin completarea unui formular de înscriere și trimiterea formularului completat pe adresa de email ayusgrup@gmail.com. Înscrierile se vor face în mod separat pentru etapa de vară și respectiv pentru etapa de toamnă. Înscrierea pentru etapa de vară include ambele părți, partea 1 și 2.

Înscrierile pentru Tabăra de Ayurveda 2022 etapa de vară se pot realiza în perioada 04 – 21 iulie 2022. În formularul de înscriere se va completa numele și prenumele, adresa de email folosită pentru primirea materialelor în format electronic și a link-urilor de acces, o adresă poștală valabilă și un număr de telefon. Comunicarea aspectelor organizatorice se va realiza prin email. Eventualele întrebări vor putea fi adresate organizatorilor la adresa ayusgrup@gmail.com.

Participarea pentru Tabăra de Ayurveda 2022 – etapa de vară – părțile 1 și 2 este de 160 de ron și poate fi achitată în perioada 04 – 21 iulie 2022 în contul Ayus Grup indicat în fișa de înscriere, RO86INGB0000999902964556, cu mențiunea ”etapa de vara”.

Pentru lectorii de Ayurveda care își desfășoară activitatea în cadrul AMN-România contribuția de participare pentru Tabăra de Ayurveda 2022 etapa de vară, părțile 1 și 2 este de 80 de ron și poate fi achitată în perioada 04 – 21 iulie 2022 în contul AMN-România.

Contribuția de participare poate fi achitată și la centrele administrative locale în perioada 04 – 21 iulie 2022. Copia documentului de plată va fi trimisă prin email în perioada indicată.

Contribuția de participare pentru Tabăra de Ayurveda 2022 – etapa de toamnă va putea fi achitată începând din luna septembrie 2022. Materialele necesare etapei de toamnă a Taberei de Ayurveda 2022 vor fi transmise personal fiecărui participant prin curier în luna septembrie 2022. Pentru participanții din România trimiterea prin curier va fi realizată în mod gratuit. Pentru participanții din alte țări eventualele costuri suplimentare de curierat vor fi comunicate în mod personal, în funcție de costurile implicate de trimiterea poștală respectivă.

Programul detaliat al Taberei de Ayurveda 2022, prezentarea subiectelor din program și informațiile referitoare la condițiile de participare și la expunerile din cadrul programului precum și la sesiunile interactive vor fi comunicate prin email în mod personal, după validarea înscrierii.

Rugăm participanții să completeze în mod clar formularul de înscriere într-una dintre cele trei variante disponibile (word, pdf, sau pdf editabil), la alegere, și apoi să îl trimită completat pe adresa ayusgrup@gmail.com. Odată cu trimiterea formularului completat fiecare participant este rugat să anexeze și copia documentului de plată. La înscriere participanții sunt rugați să precizeze indicativul pe care îl vor folosi în mod curent în aplicația zoom, de preferință prenumele urmat de nume. Este recomandat ca fiecare participant să folosească doar o singură adresă de email pentru comunicare și anume cea indicată în fișa de înscriere.

Programul detaliat:

Tabara de Ayurveda 2022 – etapa de vara

 

partea 1 21-24 iulie 2022 – CHATURPURUSHARTHA

partea 2 29-31 iulie 2022 PANCHA-KOSHA

 

22 iulie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

09:30 – 09:35 Consacrare  – Consacrarea integrală şi necondiţionată către Dumnezeu Tatăl a fructelor energiei subtile sublime a începutului acestei manifestări spirituale
09:35 – 09:45 Invocație – Invocaţie de mulţumire către Dumnezeu Tatăl
09:45 – 10:00 Pregătire – Prezentare generală a programului Taberei de Ayurveda 2022 – etapa de vară – partea 1
10:00 – 10:20 Meditaţie – Manifestarea gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2022 – etapa de vară – partea 1
10:20 – 10:30 Pregătire
10:30 – 10:50 Meditaţie – Apelarea lăuntrică a manifestării spirituale călăuzitoare şi a susţinerii subtil-telepatice a Ghidului spiritual
10:50 – 11:00 Pregătire
11:00 – 11:20 Meditaţie – Invocarea intensă, ferventă şi plină de aspiraţie frenetică a manifestării Graţiei dumnezeieşti şi a prezenţei plenar transformatoare şi profund inspiratoare a lui Dumnezeu Tatăl
11:20 – 11:45 Prezentare
11:45 – 12:15 Evocare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Kankayana
12:15 – 12:30 Seminar

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

15:30 – 15:35 Consacrare – Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
15:35 – 16:15 Prezentare – Abordarea integratoare a a celor patru obiective fundamentale ale vieții (chaturpurushartha) în contextul practicilor ayurvedice regeneratoare (rasayana)
16:15 – 16:45 Exemplificare spirituală – Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive tainice a lui Dumnezeu a stării inefabile de integralitate și echidistanță a raportării lăuntrice la cele patru obiective fundamentale ale vieții: artha, kama, dharma și moksha
16:45 – 17:30 Prezentare
17:30 – 18:00 Exemplificare spirituală – Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive tainice a lui Dumnezeu a menirii fundamentale a ființei în viaţă și integrarea armonioasă a acestei meniri în legea fundamentală a necesităţii și a armoniei dumnezeiești (dharma)
18:00 – 18:25 Seminar
18:25 – 18:30 Invocație – Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl

23 iulie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

09:30 – 09:35 Consacrare – Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
09:35 – 09:45 Invocație – Invocaţie de mulţumire către Dumnezeu Tatăl
09:45 – 10:30 Prezentare
10:30 – 11:00 Evocare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Bhela
11:00 – 11:30 Prezentare
11:30 – 12:00 Exemplificare spirituală – Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive tainice a lui Dumnezeu a modului înțelept de alegere și de folosire binefăcătoare a mijloacelor materiale necesare (artha)
12:00 – 12:30 Seminar

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

15:30 – 15:35 Consacrare  – Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
15:35 – 16:15 Prezentare
16:15 – 16:45 Exemplificare spirituală – Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive tainice a lui Dumnezeu a modalităţilor superioare dumnezeiești de atingere a stărilor de bucurie, de împlinire erotică și de fericire plenară (kama)
16:45 – 17:30 Prezentare
17:30 – 18:00 Exemplificare spirituală – Trezirea și amplificarea cu ajutorul călăuzirii spirituale tainice a lui Dumnezeu a aspiraţiei spirituale frenetice către atingerea stării de eliberare spirituală (moksha)
18:00 – 18:25 Seminar
18:25 – 18:30 Invocație – Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl

24 iulie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

09:30 – 09:35 Consacrare – Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
09:35 – 09:45 Invocație – Invocaţie de mulţumire către Dumnezeu Tatăl
09:45 – 10:30 Prezentare
10:30 – 11:00 Evocare spirituală –  Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Vagbhata
11:00 – 11:30 Prezentare
11:30 – 12:00 Exemplificare spirituală – Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive tainice a lui Dumnezeu a stării inefabile de absență completă a oricăror condiţionări (akshara-sthana)
12:00 – 12:30 Seminar

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

15:30 – 15:35 Consacrare – Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
15:35 – 16:15 Prezentare
16:15 – 16:45 Exemplificare spirituală – Trezirea și amplificarea cu ajutorul călăuzirii spirituale tainice a lui Dumnezeu a unei sinteze spirituale unificatoare ce permite armonizarea profundă a celor patru obiective fundamentale ale vieții fiinţei umane: artha, kama, dharma și moksha
16:45 – 17:00 Seminar
17:00 – 17:10 Pregătire
17:10 – 17:25 Meditaţie – Starea de recunoştinţă amplă, umilă şi profundă faţă de Dumnezeu Tatăl pentru Graţia Dumnezeiască ce ne-a fost oferită în în cadrul acestei manifestări spirituale
17:25 – 17:35 Pregătire
17:35 – 17:50 Meditaţie – Meditaţie de recunoştinţă plină de iubire faţă de Ghidul spiritual pentru susţinerea subtilă spirituală oferită în cadrul acestei manifestări spirituale 
17:50 – 18:00 Pregătire
18:00 – 18:20 Meditaţie – Resorbţia gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2022 – etapa de vară – partea 1
18:20 – 18:25 Pregătire
18:25 – 18:30 Invocație – Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl

29 iulie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

09:30 – 09:35 Consacrare – Consacrarea integrală şi necondiţionată către Dumnezeu Tatăl a fructelor energiei subtile sublime a începutului acestei manifestări spirituale
09:35 – 09:45 Invocație – Invocaţie de mulţumire către Dumnezeu Tatăl
09:45 – 10:00 Pregătire – Prezentare generală a programului Taberei de Ayurveda 2022 – etapa de vară – partea 2

10:00 – 10:20 Meditaţie – Manifestarea gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2022 – etapa de vară – partea 2

10:20 – 10:30 Pregătire
10:30 – 10:50 Meditaţie – Apelarea lăuntrică a manifestării spirituale călăuzitoare şi a susţinerii subtil-telepatice a Ghidului spiritual 
10:50 – 11:00 Pregătire
11:00 – 11:20 Meditaţie – Invocarea intensă, ferventă şi plină de aspiraţie frenetică a manifestării Graţiei dumnezeieşti şi a prezenţei plenar transformatoare şi profund inspiratoare a lui Dumnezeu Tatăl
11:20 – 11:45 Prezentare
11:45 – 12:15 Evocare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu Marele Zeu Indra
12:15 – 12:30 Seminar

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

15:30 – 15:35 Consacrare – Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
consacrare
15:35 – 16:15 Prezentare
16:15 – 16:45 Exemplificare spirituală – O energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință a Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea vindecării și armonizării învelișului fizic trupesc al ființei (anna-maya-kosha)
16:45 – 17:30 Prezentare
17:30 – 18:00 Exemplificare spirituală – O energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință a Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea vindecării și armonizării învelişului subtil vital al ființei (prana-maya-kosha)
18:00 – 18:25 Seminar
18:25 – 18:30 Invocație
Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl

30 iulie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

09:30 – 09:35 Consacrare – Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
09:35 – 09:45 Invocație – Invocaţie de mulţumire către Dumnezeu Tatăl
09:45 – 10:30 Prezentare
10:30 – 11:00 Evocare spirituală – Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu cei doi zei Ashivini
11:00 – 11:30 Prezentare
11:30 – 12:00 Exemplificare spirituală – O energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință a Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea vindecării și armonizării învelişului subtil mental al ființei (mano-maya-kosha)
12:00 – 12:30 Seminar

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

15:30 – 15:35 Consacrare – Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
15:35 – 16:15 Prezentare
16:15 – 16:45 Exemplificare spirituală – O energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință a Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea trezirii și dinamizării armonioase a învelişului subtil supramental (vijnana-maya-kosha)
16:45 – 17:30 Prezentare
17:30 – 18:00 Exemplificare spirituală – O energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea trezirii și dinamizării armonioase a învelişului subtil al beatitudinii (ananda-maya-kosha)
18:00 – 18:25 Seminar
18:25 – 18:30 Invocație – Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl

31 iulie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

09:30 – 09:35 Consacrare  -Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
09:35 – 09:45 Invocație – Invocaţie de mulţumire către Dumnezeu Tatăl
invocație
09:45 – 10:30 Prezentare
10:30 – 11:00 Evocare spirituală – Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu Vishvanara-Agni
11:00 – 11:30 Prezentare
11:30 – 12:00 Exemplificare spirituală – O energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea trezirii și dinamizării armonioase a focarului integrator hridaya-marma
12:00 – 12:30 Seminar

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

15:30 – 15:35 Consacrare – Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
15:35 – 16:15 Prezentare
16:15 – 16:45 Exemplificare spirituală – Revelarea, prin intermediul apelării pline de umilință a Grației lui Dumnezeu, a miracolului tainic al Sinelui Suprem Nemuritor (Atman), ca modalitate esențială de vindecare spirituală profundă a ființei
16:45 – 17:00 Seminar
17:00 – 17:10 Pregătire
17:10 – 17:25 Meditaţie – Starea de recunoştinţă amplă, umilă şi profundă faţă de Dumnezeu Tatăl pentru Graţia Dumnezeiască ce ne-a fost oferită în în cadrul acestei manifestări spirituale
17:25 – 17:35 Pregătire
17:35 – 17:50 Meditaţie – Meditaţie de recunoştinţă plină de iubire faţă de Ghidul spiritual pentru susţinerea subtilă spirituală oferită în cadrul acestei manifestări spirituale
17:50 – 18:00 Pregătire
18:00 – 18:20 Meditaţie – Resorbţia gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2022 – etapa de vară – partea 2
18:20 – 18:25 Pregătire
18:25 – 18:30 Invocație – Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl

Pentru a intra în stare de comuniune cu forţele tainice ale Vieţii Dumnezeieşti (AYURVEDA), în fiecare dimineaţă se va realiza o invocaţie de mulţumire către DUMNEZEU TATĂL, care va fi rostită la unison de toţi participanții:

DOAMNE DUMNEZEULE, TATĂ CERESC,

ÎŢI MULŢUMIM CĂ NE DĂRUIEŞTI ACUM ŞI AICI

LUMINA ACESTEI ZILE, PRIN CARE SE MANIFESTĂ

TAINICA TA ENERGIE DUMNEZEIASCĂ.
ÎŢI MULŢUMIM PENTRU VIAŢA PE CARE NE-AI DĂRUIT-O,

PENTRU CĂ ÎN EA ESTE ASCUNSĂ

FORŢA TA PLINĂ DE ÎNŢELEPCIUNE.
ÎŢI MULŢUMIM PENTRU HRANA CEA TAINICĂ

PE CARE O REVERŞI FĂRĂ
ÎNCETARE ÎN FIINŢELE NOASTRE.
ÎŢI MULŢUMIM PENTRU FERICIREA DE A TRĂI AZI O NOUĂ ZI.
AJUTĂ-NE DOAMNE, ATUNCI CÂND ESTE CAZUL,

DUPĂ MAREA MILĂ A TA, SĂ DESCOPERIM GREŞEALA

CARE NE FACE SĂ NU NE DĂM SEAMA CĂ MOTIVELE
PENTRU A-ŢI MULŢUMI EXISTĂ TOTUŞI.

TE IMPLORĂM CU UMILINŢĂ SĂ FACI SĂ SE REVERSE NEÎNCETAT ŞI DIN
ABUNDENŢĂ, ÎN FIINŢA NOASTRĂ, PUTEREA TA, PENTRU A-ŢI IUBI OPERA. AMIN.
INVOCAŢII CĂTRE DUMNEZEU TATĂL

La încheierea activităţilor, în fiecare seară, se va realiza la unison, de către toţi cei care participă la această tabără, o acţiune de manifestare a recunoştinţei faţă de DUMNEZEU TATĂL. Se va rosti atunci la unison următoare frază:

DOAMNE, DUMNEZEULE, TATĂ CERESC, ÎŢI MULŢUMIM CU UMILINŢĂ, IUBIRE ŞI
RECUNOŞTINŢĂ PENTRU GRAŢIA TA TAINICĂ, PE CARE O REVERŞI ÎN ŞI PRIN
FIINŢELE NOASTRE, AICI ŞI ACUM.
PLINE DE TAINE SUNT CĂILE TALE. SLAVĂ ŢIE TATĂ CERESC, ACUM ŞI PURURI ŞI
ÎN VECII VECILOR. AMIN!