Tabara de Ayurveda 2022

Tabăra de Ayurveda 2022 – etapa de toamnă

LOKA-PURUSHA-SAMANYA

14-16 octombrie 2022

<<„Ființa umană este o reflectare a Universului, un epitom al Universului, iar toate fenomenele materiale și subtil-spirituale ce există în întregul Univers sunt prezente într-o formă specifică înmicrocosmosul ființei, la fel cum și tot ceea ce este prezent în microcosmosul uman este totodată conținut și există în Univers.

Această lege de corespondență este cunoscută în Ayurveda ca fiind Loka-Purusha-Samanya, ce exprimă similaritatea dintre lume și ființă!” – astfel spuse înțeleptul Atreya, formulând într-un mod intuitive și clar Legea fundamentală a corespondenței oculte ce există între microcosmos și Macrocosmos.>> (sutra-ele 3-4, Charaka-Samhita, Sharira-Sthana, capitolul 5)

<<Cel care ”vede” și astfel ajunge să recunoască cu discernământ și într-un mod egal întregul Univers ca fiind prezent în ființa sa, la fel ca și faptul că ființa sa este o parte integrantă, corespondentă, a întregului Univers, acela este o ființă care a ajuns să dețină în conștiință o cunoaștere veritabilă. >> (sutra-ele 6-7, Charaka-Samhita, Sharira-Sthana, capitolul 5)

 

Vineri 14 octombrie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

 • Consacrarea integrală şi necondiţionată către Dumnezeu Tatăl a fructelor energiei subtile sublime a începutului acestei manifestări spirituale
 • Prezentare generală a programului Taberei de Ayurveda 2022 – etapa de toamnă
 • Manifestarea gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2022 etapa de toamnă
 • Apelarea lăuntrică a manifestării spirituale călăuzitoare şi a susţinerii subtil-telepatice a Ghidului spiritual meditație
 • Invocarea intensă, ferventă şi plină de aspiraţie frenetică a manifestării Graţiei dumnezeieşti şi a prezenţei plenar transformatoare şi profund inspiratoare a lui Dumnezeu Tatăl meditație
 • Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Uddalaka-Varuni

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

 • Starea de comuniune spirituală profundă cu marele înţelept Angira
 • Perspectiva supramentală asupra interconectării determinative a tuturor aspectelor existente (Sarva-Naddha)

Sâmbătă 15 octombrie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

 • Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Kumara-Sira
 • Perspectiva supramentală asupra fluenței evolutive a tot ceea ce există (Sarva-Shravya)

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

 • Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Nagarjuna
 • Perspectiva supramentală asupra perfecțiunii alcătuirii a tot ceea ce există (SarvaShreshta)

Duminică 16 octombrie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

 • Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Atreya
 • Perspectiva supramentală asupra compensării echilibrante din realitatea universală a tot ceea ce există (Sarva-Pratikara)

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

 • Perspectiva supramentală integratoare asupra relației plurivalente dintre ființa umană și mediul său de viață (Sarva-Dhristi)
 • Starea de recunoştinţă amplă, umilă şi profundă faţă de Dumnezeu Tatăl pentru Graţia Dumnezeiască ce ne-a fost oferită în în cadrul acestei manifestări spirituale
 • Recunoştinţă plină de iubire faţă de Ghidul spiritual pentru susţinerea subtilă spirituală oferită în cadrul acestei manifestări spirituale
 • Resorbţia gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2022 – etapa de toamnă

Friday 14 October 2022

MORNING PROGRAMME

 • Total and unconditional consecration to God the Father of the fruits of the sublime subtle energy of the beginning of this spiritual manifestation
 • Overview of the Ayurveda Camp 2022 programme – autumn phase
 • Gradual manifestation of the subtle spherical spiritual field of the Ayurveda Camp 2022 Autumn Stage
 • Inner appeal of the guiding spiritual manifestation and the subtle-spherical support of the Spiritual Guide
 • Intense, fervent, and full of ardent aspiration invocation of the manifestation of the Godly Grace and of the plenary transforming and profoundly inspiring presence of God the Father meditation
 • The state of deep spiritual communion with the sage Uddalaka-Varuni

AFTERNOON PROGRAMME

 • The state of deep spiritual communion with the great sage Angira
 • The supramental perspective on the determinative interconnectedness of all existing aspects (Sarva-Naddha)

Saturday 15 October 2022

MORNING PROGRAMME

 • The state of profound spiritual communion with the sage Kumara-Sira
 • The supramental perspective on the evolutional fluency of all that exists (Sarva-Shravya)

AFTERNOON PROGRAMME

 • The state of profound spiritual communion with the sage Nagarjuna
 • The supramental perspective on the perfection of the embodiment of all that exists (SarvaShreshta)

Sunday 16 October 2022

MORNING PROGRAMME

 • The state of deep spiritual communion with the sage Atreya
 • The supramental Perspective on the Balancing Compensation from the Universal Reality of All That Exists (Sarva-Pratikara)

AFTERNOON PROGRAMME

 • The integrative supramental perspective on the multifaceted relationship between the human being and his life environment (Sarva-Dhristi)
 • The state of ample, humble and profound gratitude to God the Father for the Godly Grace that has been offered to us in this spiritual manifestation.
 • Gratitude full of love to the Spiritual Guide for the subtle spiritual support offered in this spiritual manifestation
 • Gradual Resorption of the subtle spherical spiritual field of the Ayurveda Camp 2022 – Autumn stage

Tabara de Ayurveda 2022 – etapa de vara

partea 1 22-24 iulie 2022 – CHATURPURUSHARTHA

partea 2 29-31 iulie 2022 PANCHA-KOSHA

22 iulie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

 • Prezentare generală a programului Taberei de Ayurveda 2022 – etapa de vară – partea 1
 • Manifestarea gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2022 – etapa de vară – partea 1
 • Apelarea lăuntrică a manifestării spirituale călăuzitoare şi a susţinerii subtil-telepatice a Ghidului spiritual
 • Invocarea intensă, ferventă şi plină de aspiraţie frenetică a manifestării Graţiei dumnezeieşti şi a prezenţei plenar transformatoare şi profund inspiratoare a lui Dumnezeu Tatăl
 • Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Kankayana

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

 • Abordarea integratoare a a celor patru obiective fundamentale ale vieții (chaturpurushartha) în contextul practicilor ayurvedice regeneratoare (rasayana)
 • Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive tainice a lui Dumnezeu a stării inefabile de integralitate și echidistanță a raportării lăuntrice la cele patru obiective fundamentale ale vieții: artha, kama, dharma și moksha
 • Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive tainice a lui Dumnezeu a menirii fundamentale a ființei în viaţă și integrarea armonioasă a acestei meniri în legea fundamentală a necesităţii și a armoniei dumnezeiești (dharma)

23 iulie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

 • Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Bhela
 • Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive tainice a lui Dumnezeu a modului înțelept de alegere și de folosire binefăcătoare a mijloacelor materiale necesare (artha)

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

 • Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive tainice a lui Dumnezeu a modalităţilor superioare dumnezeiești de atingere a stărilor de bucurie, de împlinire erotică și de fericire plenară (kama)
 • Trezirea și amplificarea cu ajutorul călăuzirii spirituale tainice a lui Dumnezeu a aspiraţiei spirituale frenetice către atingerea stării de eliberare spirituală (moksha)

24 iulie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

 • Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Vagbhata
 • Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive tainice a lui Dumnezeu a stării inefabile de absență completă a oricăror condiţionări (akshara-sthana)

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

 • Trezirea și amplificarea cu ajutorul călăuzirii spirituale tainice a lui Dumnezeu a unei sinteze spirituale unificatoare ce permite armonizarea profundă a celor patru obiective fundamentale ale vieții fiinţei umane: artha, kama, dharma și moksha
 • Starea de recunoştinţă amplă, umilă şi profundă faţă de Dumnezeu Tatăl pentru Graţia Dumnezeiască ce ne-a fost oferită în în cadrul acestei manifestări spirituale
 • Recunoştinţă plină de iubire faţă de Ghidul spiritual pentru susţinerea subtilă spirituală oferită în cadrul acestei manifestări spirituale
 • Resorbţia gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2022 – etapa de vară – partea 1

29 iulie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

 • Prezentare generală a programului Taberei de Ayurveda 2022 – etapa de vară –
 • Manifestarea gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2022 – etapa de vară – partea 2
 • Apelarea lăuntrică a manifestării spirituale călăuzitoare şi a susţinerii subtil-telepatice a Ghidului spiritual
 • Invocarea intensă, ferventă şi plină de aspiraţie frenetică a manifestării Graţiei dumnezeieşti şi a prezenţei plenar transformatoare şi profund inspiratoare a lui Dumnezeu Tatăl
 • Starea de comuniune spirituală profundă cu Marele Zeu Indra

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

 • energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință a Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea vindecării și armonizării învelișului fizic trupesc al ființei (anna-maya-kosha)
 • energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință a Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea vindecării și armonizării învelişului subtil vital al ființei (prana-maya-kosha)

30 iulie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

 • Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu cei doi zei Ashivini
 • energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință a Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea vindecării și armonizării învelişului subtil mental al ființei (mano-maya-kosha)

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

 • energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință a Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea trezirii și dinamizării armonioase a învelişului subtil supramental (vijnana-maya-kosha)
 • energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea trezirii și dinamizării armonioase a învelişului subtil al beatitudinii (ananda-maya-kosha)

31 iulie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

 • Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu Vishvanara-Agni
 • energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea trezirii și dinamizării armonioase a focarului integrator hridaya-marma

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

 • Revelarea, prin intermediul apelării pline de umilință a Grației lui Dumnezeu, a miracolului tainic al Sinelui Suprem Nemuritor (Atman), ca modalitate esențială de vindecare spirituală profundă a ființei
 • Starea de recunoştinţă amplă, umilă şi profundă faţă de Dumnezeu Tatăl pentru Graţia Dumnezeiască ce ne-a fost oferită în în cadrul acestei manifestări spirituale
 • Recunoştinţă plină de iubire faţă de Ghidul spiritual pentru susţinerea subtilă spirituală oferită în cadrul acestei manifestări spirituale
 • Resorbţia gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2022 – etapa de vară – partea 2