Tabara de Ayurveda 2022

Tabăra de Ayurveda 2022 – etapa de toamnă

 

LOKA-PURUSHA-SAMANYA

14-16 octombrie 2022

 

<<„Ființa umană este o reflectare a Universului, un epitom al Universului, iar toate fenomenele materiale și subtil-spirituale ce există în întregul Univers sunt prezente într-o formă specifică înmicrocosmosul ființei, la fel cum și tot ceea ce este prezent în microcosmosul uman este totodată conținut și există în Univers.

Această lege de corespondență este cunoscută în Ayurveda ca fiind Loka-Purusha-Samanya, ce exprimă similaritatea dintre lume și ființă!” – astfel spuse înțeleptul Atreya, formulând într-un mod intuitive și clar Legea fundamentală a corespondenței oculte ce există între microcosmos și Macrocosmos.>> (sutra-ele 3-4, Charaka-Samhita, Sharira-Sthana, capitolul 5)

<<Cel care ”vede” și astfel ajunge să recunoască cu discernământ și într-un mod egal întregul Univers ca fiind prezent în ființa sa, la fel ca și faptul că ființa sa este o parte integrantă, corespondentă, a întregului Univers, acela este o ființă care a ajuns să dețină în conștiință o cunoaștere veritabilă. >> (sutra-ele 6-7, Charaka-Samhita, Sharira-Sthana, capitolul 5)

 

Vineri 14 octombrie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

 

09:30 – 09:35 Consacrarea integrală şi necondiţionată către Dumnezeu Tatăl a fructelor energiei subtile sublime a începutului acestei manifestări spirituale

Consacrare
09:35 – 09:45 Invocație Invocaţie de mulţumire către Dumnezeu Tatăl
Invocație
09:45 – 10:00 Pregătire – Prezentare generală a programului Taberei de Ayurveda 2022 – etapa de toamnă
10:00 – 10:20 Meditaţie – Manifestarea gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2022 etapa de toamnă
Meditație
10:20 – 10:30 Pregătire
10:30 – 10:40 Meditaţie – Apelarea lăuntrică a manifestării spirituale călăuzitoare şi a susţinerii subtil-telepatice a Ghidului spiritual meditație
10:40 – 10:50 Pregătire
10:50 – 11:00 Meditaţie – Invocarea intensă, ferventă şi plină de aspiraţie frenetică a manifestării Graţiei dumnezeieşti şi a prezenţei plenar transformatoare şi profund inspiratoare a lui Dumnezeu Tatăl meditație
11:00 – 11:45 Prezentare
11:45 – 12:15 Evocare spirituală  – Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Uddalaka-Varuni
Rishi-Pratna
12:15 – 12:30 Seminar

 

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

 

15:45 – 15:50 Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
Consacrare
15:50 – 16:30 Prezentare
16:30 – 17:00 Exemplificare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu marele înţelept Angira
Divya-Pratna
17:00 – 17:45 Prezentare
17:45 – 18:15 Exemplificare spirituală – Perspectiva supramentală asupra interconectării determinative a tuturor aspectelor existente (Sarva-Naddha)
Loka-Purusha-Samanya
18:15 – 18:40 Seminar
18:40 – 18:45 Invocație – Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl
Invocație

 

Sâmbătă 15 octombrie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

 

09:30 – 09:35 Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
Consacrare
09:35 – 09:45 Invocaţie de mulţumire către Dumnezeu Tatăl
Invocație
09:45 – 10:15 Prezentare
10:15 – 10:45 Evocare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Kumara-Sira
Rishi-Pratna
10:45 – 11:30 Prezentare
11:30 – 12:00 Exemplificare spirituală – Perspectiva supramentală asupra fluenței evolutive a tot ceea ce există (Sarva-Shravya)
Loka-Purusha-Samanya
12:00 – 12:30 Seminar

 

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

 

15:45 – 15:50 Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
Consacrare
15:50 – 16:30 Prezentare
16:30 – 17:00 Exemplificare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Nagarjuna
Rishi-Pratna
17:00 – 17:45 Prezentare
17:45 – 18:15 Exemplificare spirituală – Perspectiva supramentală asupra perfecțiunii alcătuirii a tot ceea ce există (SarvaShreshta)
Loka-Purusha-Samanya
18:15 – 18:40 Seminar
18:40 – 18:45 Invocație – Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl
Invocație

 

Duminică 16 octombrie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

 

09:30 – 09:35 Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
Consacrare
09:35 – 09:45 Invocaţie de mulţumire către Dumnezeu Tatăl
Invocație
09:45 – 10:15 Prezentare
10:15 – 10:45 Evocare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Atreya
Rishi-Pratna
10:45 – 11:30 Prezentare
11:30 – 12:00 Exemplificare spirituală – Perspectiva supramentală asupra compensării echilibrante din realitatea universală a tot ceea ce există (Sarva-Pratikara)
Loka-Purusha-Samanya
12:00 – 12:30 Seminar

 

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

 

15:45 – 15:50 Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
Consacrare
15:50 – 16:30 Prezentare
16:30 – 17:00 Exemplificare spirituală – Perspectiva supramentală integratoare asupra relației plurivalente dintre ființa umană și mediul său de viață (Sarva-Dhristi)
Loka-Purusha-Samanya
17:00 – 17:30 Seminar
17:30 – 17:35 Pregătire
17:35 – 17:45 Meditaţie – Starea de recunoştinţă amplă, umilă şi profundă faţă de Dumnezeu Tatăl pentru Graţia Dumnezeiască ce ne-a fost oferită în în cadrul acestei manifestări spirituale
Meditație
17:45 – 17:55 Pregătire
17:55 – 18:05 Meditaţie – Meditaţie de recunoştinţă plină de iubire faţă de Ghidul spiritual pentru susţinerea subtilă spirituală oferită în cadrul acestei manifestări spirituale
Meditație
18:05 – 18:15 Pregătire
18:15 – 18:35 Meditaţie – Resorbţia gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2022 – etapa de toamnă
Meditație
18:35 – 18:40 Pregătire
18:40 – 18:45 Invocație – Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl

 

Pentru a intra în stare de comuniune cu forţele tainice ale Vieţii Dumnezeieşti (AYURVEDA), în fiecare dimineaţă se va realiza o invocaţie de mulţumire către DUMNEZEU TATĂL, care va fi rostită la unison de toţi participanții:

 

DOAMNE DUMNEZEULE, TATĂ CERESC,

ÎŢI MULŢUMIM CĂ NE DĂRUIEŞTI ACUM ŞI AICI

LUMINA ACESTEI ZILE, PRIN CARE SE MANIFESTĂ

TAINICA TA ENERGIE DUMNEZEIASCĂ.
ÎŢI MULŢUMIM PENTRU VIAŢA PE CARE NE-AI DĂRUIT-O,

PENTRU CĂ ÎN EA ESTE ASCUNSĂ

FORŢA TA PLINĂ DE ÎNŢELEPCIUNE.
ÎŢI MULŢUMIM PENTRU HRANA CEA TAINICĂ

PE CARE O REVERŞI FĂRĂ
ÎNCETARE ÎN FIINŢELE NOASTRE.
ÎŢI MULŢUMIM PENTRU FERICIREA DE A TRĂI AZI O NOUĂ ZI.
AJUTĂ-NE DOAMNE, ATUNCI CÂND ESTE CAZUL,

DUPĂ MAREA MILĂ A TA, SĂ DESCOPERIM GREŞEALA

CARE NE FACE SĂ NU NE DĂM SEAMA CĂ MOTIVELE
PENTRU A-ŢI MULŢUMI EXISTĂ TOTUŞI.

TE IMPLORĂM CU UMILINŢĂ SĂ FACI SĂ SE REVERSE NEÎNCETAT ŞI DIN
ABUNDENŢĂ, ÎN FIINŢA NOASTRĂ, PUTEREA TA, PENTRU A-ŢI IUBI OPERA. AMIN.
INVOCAŢII CĂTRE DUMNEZEU TATĂL

 

La încheierea activităţilor, în fiecare seară, se va realiza la unison, de către toţi cei care participă la această tabără, o acţiune de manifestare a recunoştinţei faţă de DUMNEZEU TATĂL. Se va rosti atunci la unison următoare frază:

 

DOAMNE, DUMNEZEULE, TATĂ CERESC, ÎŢI MULŢUMIM CU UMILINŢĂ, IUBIRE ŞI
RECUNOŞTINŢĂ PENTRU GRAŢIA TA TAINICĂ, PE CARE O REVERŞI ÎN ŞI PRIN
FIINŢELE NOASTRE, AICI ŞI ACUM.
PLINE DE TAINE SUNT CĂILE TALE. SLAVĂ ŢIE TATĂ CERESC, ACUM ŞI PURURI ŞI
ÎN VECII VECILOR. AMIN!

 

 

 

Ayurveda Camp 2022 – autumn phase

 

LOKA-PURUSHA-SAMANYA
14-16 October 2022

 

<<“The human being is a reflection of the Universe, an epitome of the Universe, and all material and subtle-spiritual phenomena existing in the whole Universe are present in a specific form in the microcosm of the being, just as all that is present in the human microcosm is also contained and exists in the Universe.

This law of correspondence is known in Ayurveda as Loka-Purusha-Samanya, which expresses the similarity between world and being!” – so said the sage Atreya, formulating in an intuitive and clear way the fundamental law of occult correspondence that exists between the microcosm and the macrocosm.

<<He who “sees” and thus comes to recognize with discernment and in an equal manner the whole Universe as present in his being, as well as the fact that his being is an integral, corresponding part of the whole Universe, that one is a being who has come to possess in his consciousness a true knowledge. >> (Sutras 6-7, Charaka-Samhita, Sharira-Sthana, Chapter 5)

Friday 14 October 2022

MORNING PROGRAMME


09:30 – 09:35 Total and unconditional consecration to God the Father of the fruits of the sublime subtle energy of the beginning of this spiritual manifestation

Consecration
09:35 – 09:45 Invocation of gratefulness to God the Father
Invocation
09:45 – 10:00 Preparation – Overview of the Ayurveda Camp 2022 programme – autumn phase
10:00 – 10:20 Meditation – Gradual manifestation of the subtle spherical spiritual field of the Ayurveda Camp 2022 Autumn Stage
Meditation
10:20 – 10:30 Preparation
10:30 – 10:40 Meditation – Inner appeal of the guiding spiritual manifestation and the subtle-spherical support of the Spiritual Guide Meditation
10:40 – 10:50 Preparation
10:50 – 11:00 Meditation – Intense, fervent, and full of ardent aspiration invocation of the manifestation of the Godly Grace and of the plenary transforming and profoundly inspiring presence of God the Father meditation
11:00 – 11:45 Presentation
11:45 – 12:15 Spiritual evocation – The state of deep spiritual communion with the sage Uddalaka-Varuni
Rishi-Pratna
12:15 – 12:30 Seminar


AFTERNOON PROGRAMME


15:45 – 15:50 Consecration to God the Father
Consecration
15:50 – 16:30 Presentation
16:30 – 17:00 Spiritual exemplification – The state of deep spiritual communion with the great sage Angira
Divya-Pratna
17:00 – 17:45 Presentation
17:45 – 18:15 Spiritual exemplification – The supramental perspective on the determinative interconnectedness of all existing aspects (Sarva-Naddha)
Loka-Purusha-Samanya
18:15 – 18:40 Seminar
18:40 – 18:45 Invocation – Manifesting gratitude to God the Father
Invocation


Saturday 15 October 2022

MORNING PROGRAMME


09:30 – 09:35 Consecration to God the Father
Consecration
09:35 – 09:45 Invocation of gratefulness to God the Father
Invocation
09:45 – 10:15 Presentation
10:15 – 10:45 Spiritual evocation – The state of profound spiritual communion with the sage Kumara-Sira
Rishi-Pratna
10:45 – 11:30 Presentation
11:30 – 12:00 Spiritual Exemplification – The supramental perspective on the evolutional fluency of all that exists (Sarva-Shravya)
Loka-Purusha-Samanya
12:00 – 12:30 Seminar

AFTERNOON PROGRAMME


15:45 – 15:50 Consecration to God the Father
Consecration
15:50 – 16:30 Presentation
16:30 – 17:00 Spiritual exemplification – The state of profound spiritual communion with the sage Nagarjuna
Rishi-Pratna
17:00 – 17:45 Presentation
17:45 – 18:15 Spiritual exemplification – The supramental perspective on the perfection of the embodiment of all that exists (SarvaShreshta)
Loka-Purusha-Samanya
18:15 – 18:40 Seminar
18:40 – 18:45 Invocation – Manifesting Gratitude to God the Father
Invocation


Sunday 16 October 2022

MORNING PROGRAMME


09:30 – 09:35 Consecration to God the Father
Consecration
09:35 – 09:45 Invocation of gratefulness to God the Father
Invocation
09:45 – 10:15 Presentation
10:15 – 10:45 Spiritual evocation – The state of deep spiritual communion with the sage Atreya
Rishi-Pratna
10:45 – 11:30 Presentation
11:30 – 12:00 Spiritual Exemplification – The supramental Perspective on the Balancing Compensation from the Universal Reality of All That Exists (Sarva-Pratikara)
Loka-Purusha-Samanya
12:00 – 12:30 Seminar


AFTERNOON PROGRAMME


15:45 – 15:50 Consecration to God the Father
Consecration
15:50 – 16:30 Presentation
16:30 – 17:00 Spiritual exemplification – The integrative supramental perspective on the multifaceted relationship between the human being and his life environment (Sarva-Dhristi)
Loka-Purusha-Samanya
17:00 – 17:30 Seminar
17:30 – 17:35 Preparation
17:35 – 17:45 Meditation – The state of ample, humble and profound gratitude to God the Father for the Godly Grace that has been offered to us in this spiritual manifestation.
Meditation
17:45 – 17:55 Preparation
17:55 – 18:05 Meditation – Meditation of full of love gratitude to the Spiritual Guide for the subtle spiritual support offered in this spiritual manifestation
Meditation
18:05 – 18:15 Preparation
18:15 – 18:35 Meditation – Gradual Resorption of the subtle spherical spiritual field of the Ayurveda Camp 2022 – Autumn stage
Meditation
18:35 – 18:40 Preparation
18:40 – 18:45 Invocation – Manifesting gratitude to God the Father

In order to enter into communion with the mystical forces of the Godly Life (AYURVEDA), an invocation of gratefulness to GOD THE FATHER will be made each morning and said in unison by all participants:

LORD GOD, HEAVENLY FATHER,

WE THANK YOU FOR GIVING US HERE AND NOW

THE LIGHT OF THIS DAY, THROUGH WHICH

YOUR GODLY ENERGY IS MANIFESTING.
WE THANK YOU FOR THE LIFE YOU HAVE GIVEN US,

FOR IN IT

YOUR FORCE FULL OF WISDOM IS HIDDEN .
WE THANK YOU FOR THE MYSTERIOUS FOOD

THAT YOU ENDLESSLY OVERFLOW
INTO OUR BEINGS.
WE THANK YOU FOR THE HAPPINESS OF LIVING A NEW DAY TODAY.
HELP US, LORD, WHEN NECESSARY IT,

ACCORDIND YOUR IMMENSE MERCY, TO DISCOVER THE MISTAKE

THAT MAKES US NOT REALIZE THAT THE REASONS
TO THANK YOU STILL EXIST.

WE HUMBLY IMPLORE YOU TO CAUSE TO OVERFLOW UNCEASINGLY AND
ABUNDANTLY INTO OUR BEING YOUR POWER TO LOVE YOUR WORK. AMIN.
INVOCATIONS TO GOD THE FATHER

At the conclusion of the activities each evening, all those attending the camp will perform in unison an act of gratitude to GOD THE FATHER. The following phrase will then be uttered in unison:

LORD, GOD, HEAVENLY FATHER, WE THANK YOU WITH HUMBLENESS, LOVE AND
GRATITUDE FOR YOUR MYSTERIOUS GRACE, WHICH YOU OVERFLOW INTO AND THROUGH US.
OUR BEINGS, HERE AND NOW.
PRAISE TO YOU, HEAVENLY FATHER, NOW AND FOREVER AND EVER.
AMIN!

 

Tabara de Ayurveda 2022 – etapa de vara

 

partea 1 21-24 iulie 2022 – CHATURPURUSHARTHA

partea 2 29-31 iulie 2022 PANCHA-KOSHA

 

22 iulie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

09:30 – 09:35 Consacrare  – Consacrarea integrală şi necondiţionată către Dumnezeu Tatăl a fructelor energiei subtile sublime a începutului acestei manifestări spirituale
09:35 – 09:45 Invocație – Invocaţie de mulţumire către Dumnezeu Tatăl
09:45 – 10:00 Pregătire – Prezentare generală a programului Taberei de Ayurveda 2022 – etapa de vară – partea 1
10:00 – 10:20 Meditaţie – Manifestarea gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2022 – etapa de vară – partea 1
10:20 – 10:30 Pregătire
10:30 – 10:50 Meditaţie – Apelarea lăuntrică a manifestării spirituale călăuzitoare şi a susţinerii subtil-telepatice a Ghidului spiritual
10:50 – 11:00 Pregătire
11:00 – 11:20 Meditaţie – Invocarea intensă, ferventă şi plină de aspiraţie frenetică a manifestării Graţiei dumnezeieşti şi a prezenţei plenar transformatoare şi profund inspiratoare a lui Dumnezeu Tatăl
11:20 – 11:45 Prezentare
11:45 – 12:15 Evocare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Kankayana
12:15 – 12:30 Seminar

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

15:30 – 15:35 Consacrare – Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
15:35 – 16:15 Prezentare – Abordarea integratoare a a celor patru obiective fundamentale ale vieții (chaturpurushartha) în contextul practicilor ayurvedice regeneratoare (rasayana)
16:15 – 16:45 Exemplificare spirituală – Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive tainice a lui Dumnezeu a stării inefabile de integralitate și echidistanță a raportării lăuntrice la cele patru obiective fundamentale ale vieții: artha, kama, dharma și moksha
16:45 – 17:30 Prezentare
17:30 – 18:00 Exemplificare spirituală – Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive tainice a lui Dumnezeu a menirii fundamentale a ființei în viaţă și integrarea armonioasă a acestei meniri în legea fundamentală a necesităţii și a armoniei dumnezeiești (dharma)
18:00 – 18:25 Seminar
18:25 – 18:30 Invocație – Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl

23 iulie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

09:30 – 09:35 Consacrare – Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
09:35 – 09:45 Invocație – Invocaţie de mulţumire către Dumnezeu Tatăl
09:45 – 10:30 Prezentare
10:30 – 11:00 Evocare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Bhela
11:00 – 11:30 Prezentare
11:30 – 12:00 Exemplificare spirituală – Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive tainice a lui Dumnezeu a modului înțelept de alegere și de folosire binefăcătoare a mijloacelor materiale necesare (artha)
12:00 – 12:30 Seminar

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

15:30 – 15:35 Consacrare  – Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
15:35 – 16:15 Prezentare
16:15 – 16:45 Exemplificare spirituală – Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive tainice a lui Dumnezeu a modalităţilor superioare dumnezeiești de atingere a stărilor de bucurie, de împlinire erotică și de fericire plenară (kama)
16:45 – 17:30 Prezentare
17:30 – 18:00 Exemplificare spirituală – Trezirea și amplificarea cu ajutorul călăuzirii spirituale tainice a lui Dumnezeu a aspiraţiei spirituale frenetice către atingerea stării de eliberare spirituală (moksha)
18:00 – 18:25 Seminar
18:25 – 18:30 Invocație – Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl

24 iulie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

09:30 – 09:35 Consacrare – Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
09:35 – 09:45 Invocație – Invocaţie de mulţumire către Dumnezeu Tatăl
09:45 – 10:30 Prezentare
10:30 – 11:00 Evocare spirituală –  Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Vagbhata
11:00 – 11:30 Prezentare
11:30 – 12:00 Exemplificare spirituală – Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive tainice a lui Dumnezeu a stării inefabile de absență completă a oricăror condiţionări (akshara-sthana)
12:00 – 12:30 Seminar

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

15:30 – 15:35 Consacrare – Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
15:35 – 16:15 Prezentare
16:15 – 16:45 Exemplificare spirituală – Trezirea și amplificarea cu ajutorul călăuzirii spirituale tainice a lui Dumnezeu a unei sinteze spirituale unificatoare ce permite armonizarea profundă a celor patru obiective fundamentale ale vieții fiinţei umane: artha, kama, dharma și moksha
16:45 – 17:00 Seminar
17:00 – 17:10 Pregătire
17:10 – 17:25 Meditaţie – Starea de recunoştinţă amplă, umilă şi profundă faţă de Dumnezeu Tatăl pentru Graţia Dumnezeiască ce ne-a fost oferită în în cadrul acestei manifestări spirituale
17:25 – 17:35 Pregătire
17:35 – 17:50 Meditaţie – Meditaţie de recunoştinţă plină de iubire faţă de Ghidul spiritual pentru susţinerea subtilă spirituală oferită în cadrul acestei manifestări spirituale 
17:50 – 18:00 Pregătire
18:00 – 18:20 Meditaţie – Resorbţia gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2022 – etapa de vară – partea 1
18:20 – 18:25 Pregătire
18:25 – 18:30 Invocație – Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl

29 iulie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

09:30 – 09:35 Consacrare – Consacrarea integrală şi necondiţionată către Dumnezeu Tatăl a fructelor energiei subtile sublime a începutului acestei manifestări spirituale
09:35 – 09:45 Invocație – Invocaţie de mulţumire către Dumnezeu Tatăl
09:45 – 10:00 Pregătire – Prezentare generală a programului Taberei de Ayurveda 2022 – etapa de vară – partea 2

10:00 – 10:20 Meditaţie – Manifestarea gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2022 – etapa de vară – partea 2

10:20 – 10:30 Pregătire
10:30 – 10:50 Meditaţie – Apelarea lăuntrică a manifestării spirituale călăuzitoare şi a susţinerii subtil-telepatice a Ghidului spiritual 
10:50 – 11:00 Pregătire
11:00 – 11:20 Meditaţie – Invocarea intensă, ferventă şi plină de aspiraţie frenetică a manifestării Graţiei dumnezeieşti şi a prezenţei plenar transformatoare şi profund inspiratoare a lui Dumnezeu Tatăl
11:20 – 11:45 Prezentare
11:45 – 12:15 Evocare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu Marele Zeu Indra
12:15 – 12:30 Seminar

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

15:30 – 15:35 Consacrare – Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
consacrare
15:35 – 16:15 Prezentare
16:15 – 16:45 Exemplificare spirituală – O energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință a Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea vindecării și armonizării învelișului fizic trupesc al ființei (anna-maya-kosha)
16:45 – 17:30 Prezentare
17:30 – 18:00 Exemplificare spirituală – O energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință a Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea vindecării și armonizării învelişului subtil vital al ființei (prana-maya-kosha)
18:00 – 18:25 Seminar
18:25 – 18:30 Invocație
Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl

30 iulie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

09:30 – 09:35 Consacrare – Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
09:35 – 09:45 Invocație – Invocaţie de mulţumire către Dumnezeu Tatăl
09:45 – 10:30 Prezentare
10:30 – 11:00 Evocare spirituală – Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu cei doi zei Ashivini
11:00 – 11:30 Prezentare
11:30 – 12:00 Exemplificare spirituală – O energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință a Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea vindecării și armonizării învelişului subtil mental al ființei (mano-maya-kosha)
12:00 – 12:30 Seminar

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

15:30 – 15:35 Consacrare – Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
15:35 – 16:15 Prezentare
16:15 – 16:45 Exemplificare spirituală – O energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință a Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea trezirii și dinamizării armonioase a învelişului subtil supramental (vijnana-maya-kosha)
16:45 – 17:30 Prezentare
17:30 – 18:00 Exemplificare spirituală – O energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea trezirii și dinamizării armonioase a învelişului subtil al beatitudinii (ananda-maya-kosha)
18:00 – 18:25 Seminar
18:25 – 18:30 Invocație – Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl

31 iulie 2022

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

09:30 – 09:35 Consacrare  -Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
09:35 – 09:45 Invocație – Invocaţie de mulţumire către Dumnezeu Tatăl
invocație
09:45 – 10:30 Prezentare
10:30 – 11:00 Evocare spirituală – Starea de comuniune spirituală intensă şi profundă cu Vishvanara-Agni
11:00 – 11:30 Prezentare
11:30 – 12:00 Exemplificare spirituală – O energizare profund benefică, realizată prin intermediul apelării pline de umilință Grației lui Dumnezeu, ce este manifestată în vederea trezirii și dinamizării armonioase a focarului integrator hridaya-marma
12:00 – 12:30 Seminar

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ

15:30 – 15:35 Consacrare – Consacrare realizată către Dumnezeu Tatăl
15:35 – 16:15 Prezentare
16:15 – 16:45 Exemplificare spirituală – Revelarea, prin intermediul apelării pline de umilință a Grației lui Dumnezeu, a miracolului tainic al Sinelui Suprem Nemuritor (Atman), ca modalitate esențială de vindecare spirituală profundă a ființei
16:45 – 17:00 Seminar
17:00 – 17:10 Pregătire
17:10 – 17:25 Meditaţie – Starea de recunoştinţă amplă, umilă şi profundă faţă de Dumnezeu Tatăl pentru Graţia Dumnezeiască ce ne-a fost oferită în în cadrul acestei manifestări spirituale
17:25 – 17:35 Pregătire
17:35 – 17:50 Meditaţie – Meditaţie de recunoştinţă plină de iubire faţă de Ghidul spiritual pentru susţinerea subtilă spirituală oferită în cadrul acestei manifestări spirituale
17:50 – 18:00 Pregătire
18:00 – 18:20 Meditaţie – Resorbţia gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2022 – etapa de vară – partea 2
18:20 – 18:25 Pregătire
18:25 – 18:30 Invocație – Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl

Pentru a intra în stare de comuniune cu forţele tainice ale Vieţii Dumnezeieşti (AYURVEDA), în fiecare dimineaţă se va realiza o invocaţie de mulţumire către DUMNEZEU TATĂL, care va fi rostită la unison de toţi participanții:

DOAMNE DUMNEZEULE, TATĂ CERESC,

ÎŢI MULŢUMIM CĂ NE DĂRUIEŞTI ACUM ŞI AICI

LUMINA ACESTEI ZILE, PRIN CARE SE MANIFESTĂ

TAINICA TA ENERGIE DUMNEZEIASCĂ.
ÎŢI MULŢUMIM PENTRU VIAŢA PE CARE NE-AI DĂRUIT-O,

PENTRU CĂ ÎN EA ESTE ASCUNSĂ

FORŢA TA PLINĂ DE ÎNŢELEPCIUNE.
ÎŢI MULŢUMIM PENTRU HRANA CEA TAINICĂ

PE CARE O REVERŞI FĂRĂ
ÎNCETARE ÎN FIINŢELE NOASTRE.
ÎŢI MULŢUMIM PENTRU FERICIREA DE A TRĂI AZI O NOUĂ ZI.
AJUTĂ-NE DOAMNE, ATUNCI CÂND ESTE CAZUL,

DUPĂ MAREA MILĂ A TA, SĂ DESCOPERIM GREŞEALA

CARE NE FACE SĂ NU NE DĂM SEAMA CĂ MOTIVELE
PENTRU A-ŢI MULŢUMI EXISTĂ TOTUŞI.

TE IMPLORĂM CU UMILINŢĂ SĂ FACI SĂ SE REVERSE NEÎNCETAT ŞI DIN
ABUNDENŢĂ, ÎN FIINŢA NOASTRĂ, PUTEREA TA, PENTRU A-ŢI IUBI OPERA. AMIN.
INVOCAŢII CĂTRE DUMNEZEU TATĂL

La încheierea activităţilor, în fiecare seară, se va realiza la unison, de către toţi cei care participă la această tabără, o acţiune de manifestare a recunoştinţei faţă de DUMNEZEU TATĂL. Se va rosti atunci la unison următoare frază:

DOAMNE, DUMNEZEULE, TATĂ CERESC, ÎŢI MULŢUMIM CU UMILINŢĂ, IUBIRE ŞI
RECUNOŞTINŢĂ PENTRU GRAŢIA TA TAINICĂ, PE CARE O REVERŞI ÎN ŞI PRIN
FIINŢELE NOASTRE, AICI ŞI ACUM.
PLINE DE TAINE SUNT CĂILE TALE. SLAVĂ ŢIE TATĂ CERESC, ACUM ŞI PURURI ŞI
ÎN VECII VECILOR. AMIN!