Az Ayurveda ősi rendszerének bevezető perspektívája

AZ AYURVEDA ÉVEZREDES RENDSZERÉNEK BEVEZETŐ PERSPEKTÍVÁJA

 

Az Ayurveda rendszer Hagyományos indián életismeret. Az ájurvéda több mint tudomány, több mint hagyományos gyógyászat, egy valódi tudásrendszer, amely minden embernek lehetőséget kínál arra, hogy természetes eszközökkel és bölcsességgel javítsa egzisztenciális állapotát.

Ha azt kérdezzük magunktól, hogy mit tehet értünk az Ayurveda, akkor azt mondhatjuk, hogy abszolút mindent. Az Ayurveda segíthet nekünk a mindennapi életünkben, abban, ahogyan étkezünk, ahogyan élünk, ahogyan gondolkodunk, ahogyan másokkal érintkezünk, ahogyan gondolkodunk, és különösen abban, ahogyan az életünkről gondolkodunk annak számos aspektusában.

Az Ayurveda nagymértékben javíthatja az emberek közötti kapcsolatokat. Az ájurvéda elmélyült tanulmányozása azon a feltevésen alapul, hogy minden ember, aki alaposan tanulmányozza az ájurvédát, eljuthat oda, hogy a lehető legpontosabban felismerje és azonosítsa alkotmányos típusát (dosha-prakriti).

Ezt az első lépést követően, amely az Ayurveda ismeretében elemi, minden ember, aki az Ayurvédát tanulmányozza, felfedezheti és megértheti, hogy mi az ő sajátos felépítése, és azt is, hogy más emberi lények hogyan strukturálódnak, így felfedezve, hogy az emberi lények hogyan hatnak egymásra az egyetemes szempontok szempontjából, amelyeket az Ayurvédában pontosan a három dosha, nevezetesen a vata-dosha, a pitta-dosha és a kapha-dosha strukturáló erőiként írnak le.

Sage

Az Ayurvéda segítségével minden ember jobban megértheti a másokkal való interakcióinak finom-energetikai, pszicho-mentális és spirituális természetét.

Ha az emberek egyszer ilyen módon megismerik interakcióik természetét, akkor nagymértékben javíthatják a többi emberrel való interakciójukat, azt, ahogyan másokat látnak, és ahogyan másokra tudnak reagálni. Az Ayurveda hagyományos tudására alapozva egy ayurvédikus gyakorló sokféleképpen hasznosíthatja a három elsődleges finom életerő, az úgynevezett doshák ismeretét. Az Ayurvéda segítségével minden ember nagymértékben javíthatja mind a személyes létezését, mind a többi emberrel való kapcsolatait, amelyek így egyre harmonikusabbá és valóban előnyössé válhatnak.

Az Ayurvédát még a gyerekek is gyönyörűen megtaníthatják. A gyerekek gyakran kedvelik a természetes ételeket, a szép, friss gyümölcsöket és a zöldségeket. Amikor a gyerekek megtapasztalják a gyümölcsök autentikus, természetes ízét, felfedezik, hogy valójában a természet egyfajta játékában teremtődtek, és hogy egy csodálatos játékmód tárgyai lehetnek, tanító, értelmes és mélyen hasznos módon, saját lényükkel.

Egy nagycsaládos anya is készíthet olyan élettervet, amelyben nemcsak túléli a napi ritmust, hanem megtanul egészségesen élni, sőt, egészségesnek és boldognak maradni, éppen azért, mert az Ayurveda természetes eszközöket kínál, amelyek nem drágák, eszközöket kínál, amelyekkel alkalmazkodhatunk a rohanó életritmushoz, eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy optimális formában maradjunk. Egy nőnek, aki szereti a családját, jó szokás az ételkészítés, de nagyon fontos, hogy tudja, mire van szüksége a család minden tagjának, hogy mindenki egészséges és jóllakott legyen.

Egy apa számára például fontos, hogy megtudja, milyen a gyermek alkotmányos felépítése, mert akkor tudni fogja, hogyan nevelheti őt úgy, hogy szülőként jótékony hatást gyakoroljon rá, miközben figyelembe veszi az adott gyermek sajátosságait, hogy a gyermek harmonikusan fejlődjön, és ápolja azokat a képességeket, amelyek jelen vannak a lényében, és amelyek aztán a megfelelő nevelés révén értéket adnak neki az életben.

Ugyanakkor az ember megtanulhatja, hogyan őrizheti meg gyengédségét, hogyan őrizheti meg férfiasságát és életerejét a környezetében, és egyúttal folyamatosan javíthatja sajátos életkörülményeit.

Azok számára, akik még nem jutottak hozzá a hagyományos ayurvédikus tanításokhoz, lehetséges, hogy évek vagy évtizedek teltek el anélkül, hogy tudtak volna néhány nagyon egyszerű dologról, ami segíthetett volna az egészség biztosításában vagy az egészség visszanyerésében. Az ájurvéda mindannyiunk számára értékes támogatást nyújt, kezdve attól, hogy megtanít minket arra, hogyan táplálkozzunk egészségesen, egészen addig, hogy megtanít minket arra, hogyan gondolkodjunk egészségesen. Az Ayurveda megtanít minket arra, hogy az élet mindezen alapvető szempontjait helyesen kell megválasztani. Az Ayurveda megtanít minket arra, hogy az emberi test nagyon jól reagál, ha azt kapja, amire valóban szüksége van, a megfelelő módon.

Az ájurvéda alapvető nézete az, hogy az embereknek egységet kell alkotniuk, hogy a fiatalok, az idősek és a középkorúak közötti kölcsönhatások a legmegfelelőbb módon történhessenek, és megtanulják, hogyan tehetik gyümölcsözővé ezeket az emberi kölcsönhatásokat. Egy idősebb ember, aki ráadásul hozzáfér az Ayurvéda tudományának tágasságához, valóban abszolút szükséges támasza lehet másoknak, mert ha például a fizikai erő nem olyan nagy, és gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a segítségnek ebből a szempontból egy idősebb ember esetében vannak bizonyos határai, akkor az ő tudása és élettapasztalata gyakran sokkal értékesebb lehet, mint bármilyen segítség, akár anyagi, akár fizikai jellegű.

Ez a hagyományos tudás, az Ayurveda gyakran az emberek megmentője, mert a valóságban egy dilemmával küzdő családtag vagy egy lelki válságon átmenő ember számára ez a tudás megbízható támasz lehet, amikor az ember nehézségek vagy betegségek elé kerül.

Az ájurvéda nemcsak jó és megfelelő megoldásokat, hanem páratlan lelki megkönnyebbülést is kínálhat nekünk. Ha mindez olyasvalakitől származik, aki közel áll a lelkünkhöz, és aki alapos életismerettel rendelkező bölcs ember, akkor az élettapasztalat átadása nagyban gazdagítja a lényt.

Ma az Ayurveda olyan alapvető szükséglet, amelyre az embereknek szükségük van a családokban és az emberi csoportokban, kicsikben és nagyokban egyaránt.

Feltehetjük magunknak a kérdést, hogy "Az Ayurvéda tanulmányozásra és gyakorlatra is csak az egészségügyi személyzet számára készült, vagy mindenki számára?".

A helyes válasz az, hogy az Ayurveda semmiképpen sem csak az egészségügyi személyzetnek szól, hanem minden embernek. Ezért nevezik az Ayurvédát hagyományosan az "élet tudományának". Az Ayurveda a természetes gyógyítás hatalmas tudománya, de valójában ennek az ősi tudománynak a teljes jelentése az, hogy az Ayurveda egészséges életszabályokat ad, és ezek nem csak az egészségügyi személyzetnek, hanem minden embernek szólnak. Természetesen, ha objektíven tekintünk az egészségügyi személyzetre, mint emberi lényekre, rájövünk, hogy minden ember, aki orvos, ugyanúgy egy egészségre szoruló ember, mint mindenki más.

Az Ayurveda két fő irányt kínál a megértés és a cselekvés számára.

Az első irány az, hogy az Ayurvédában foglalt szempontok segítenek abban, hogy ne legyünk betegek. Ebből a szempontból a betegségtől megszabaduló test sokkal több erővel és életerővel rendelkezik, mint egy beteg és meggyógyult test. Ezért különösen fontos az Ayurvédában ma megelőzésnek nevezett szempontok összessége.

Ayurvédikus szempontból sokkal fontosabb, hogy az emberek úgy éljenek, hogy ne legyenek betegek.

Az Ayurveda segít nekünk abban, hogy boldogabbak legyünk önmagunkkal és másokkal, segít nekünk abban, hogy boldogok legyünk másokkal, és legfőképpen abban, hogy boldogok legyünk az egész természeti környezettel, amelyben élünk. Az Ayurveda közelebb visz minket a valódi, objektív élethez, és közelebb visz a természethez is.

Az Ayurveda nagyban segít megérteni mindannyiunk fizikai, mentális és spirituális létezésének legbelsőbb forrásait.

Az ájurvéda a tudás valóságos kincsesbányája, amely, ha ismerjük és helyesen alkalmazzuk, nagyszerű jólétet és ezáltal nagy boldogságot hozhat.

Az ájurvéda olyan tudomány, amely a tudás megszámlálhatatlan forrását kínálja. Még ha az Ayurvédát egyszerű módon alkalmazzuk is a legártalmatlanabbnak tűnő helyzetekben, olyan válaszokat ad, amelyek személyre szabottak, javítva az egzisztenciális állapotot.

Az ájurvéda éppen a legbonyolultabb rendellenességek, panaszok vagy betegségek (roga) területén a tudás speciális formái miatt nyújt felülmúlhatatlan támogatást, különösen azért, mert az ájurvéda által kínált gyógyítási eszközök természetesek és nagyon könnyen hozzáférhetőek.

Pontosan azért, mert még nem eléggé ismertek, nemhogy megértették volna, ezek a természetes ayurvédikus gyógymódok rendkívüli segítséget tudnak nyújtani.

Az ájurvéda még a nehéz helyzetekben is felülmúlhatatlan támogatást nyújthat. Ebből a szempontból azt mondhatjuk, hogy az Ayurvéda tanulása betegség nélkül az emberi bölcsesség alapvető cselekedete.