Somatoterapia si Ayurveda

SOMATOMETRIA ŞI AYURVEDA

MĂSURAREA TRUPULUI UMAN

 

Somatometria poate fi definită simplu ca fiind disciplina care se ocupă cu măsurarea dimensiunilor trupului uman şi ale părților sale constitutive. Informaţiile furnizate de știința somatometriei sunt utilizate în prezent mai ales în domeniile de interferenţă ale medicinei cu arta, cultura, psihologia sau cu tehnica, așa cum ar fi de exemplu utilitatea în anatomia artistică, în antropologie, fiziognomie sau ergonomie.

Somatometria oferă date obiective, certe, reproductibile la măsurări succesive, exacte, care sunt utilizate apoi în medicina imagistică, de exemplu, dimensiunile organelor interne la ecografie, realizarea secţiunilor topografice anatomice în cazul tomografiei computerizate, măsurarea imaginilor în cazul patologiei tumorale, a celei chistice sau în litiază.

Pe de altă parte somatometria utilizează o interpretare corelativ-intuitiv-statistică a datelor, ca și în fiziognomie. De exemplu, s-a constatat faptul că persoanele cu urechile de dimensiuni mari sau persoanele mai înalte sunt în general cu un mai mare potențial longeviv latent. Ultima interpretare amintită, deşi este una relativ-subiectivă, poate mai subiectivă decât datele obiective utilizate în imagistica actuală, iar subiectivitatea este provenită tocmai din caracterul predictiv, este totuşi importantă pentru practica din medicina clinică și aceasta și-a dovedit validitatea în situațiile concrete.

În medicina convențională modernă diagnosticul se stabileşte adeseori pornind de la o analiză somatometrică, care se poate dovedi a fi relevantă și deosebit de utilă.

Emfizemul pulmonar poate fi diagnosticat clinic pornind de la imaginea plastică de „torace în butoi“, cu diametrele crescute în dimensiuni, cu unghiul subcostal mai deschis, cu spaţiile intercostale micşorate și cu o distanţă redusă între cartilajul tiroid al laringelui şi stern. Alte utilizări ale somatometriei vizează domeniul istoriei, arheologiei, antropologiei (măsurarea estimativă a înălţimii populaţiilor din vechime prin măsurarea dimensiunilor scheletelor). Corelarea atentă a fiziognomiei cu psihologia şi cu prelucrarea statistică a datelor a permis realizarea unor programe computerizate care pot recunoaşte sau care pot să confirme existența unor aptitudini personale în cadrul unor testări psihologice amănunţite. Aşa cum se indică în mod precis în tradiţia sistemului Ayurveda, proporţiile trupului indică în mod precis existenţa anumitor potenţialităţi fizice.

Somatometria poate oferi indicații despre aspectele dinamice şi energetice vitale ale ființei umane și care sunt utile în stabilirea nivelului de sănătate şi al performanţelor fizice trupești.

Corelarea datelor tradiționale din Ayurveda cu somatometria poate pune în valoare aceste date tradiţionale, aşa cum s-a realizat deja de exemplu în sport sau în medicina astronautică.

Dimensiunile trupului şi segmentelor sale, aşa cum sunt indicate de ştiinţa tipologiilor ayurvedice (dosha-prakriti), pot indica date foarte importante pentru vindecarea naturală, date care sunt utile în vederea stabilirii exacte a specificităţilor personale, în aprecierea vitalităţii fiinţei umane, în estimarea gradului probabil de reacţie la anumiţi factori perturbatori potenţiali, în aprecierea potenţialului vital care poate fi mobilizat în cursul procesului de vindecare.

Știinţa milenară ayurvedică, la fel ca și acupunctura și presopunctura practicate atât în India, cât și în sistemul tradițional de vindecare chinez se bazează pe aspectele practice din somatometrie. Înţelepciunea practică milenară a sistemului Ayurveda a condus la stabilirea unor măsuri trupești proporţionale, specifice, valabile pentru fiecare ființă umană în parte, privită ca un întreg amplu și complex, alcătuit pe baza unor proporționalități multiple. În domeniul vindecării prin mijloace naturale Ayurveda utilizează informaţiile oferite prin metode de somatometrie, aceasta ajungând să fie cunoscută în prezent ca fiind o disciplină distinctă în domeniul sănătății.

Măsura de bază utilizată în Ayurveda este numită angula, iar cea folosită în acupunctură este cun. Atât Ayurveda, cât şi acupunctura și presopunctura din tradiția chineză utilizează în mod curent aspectele practice ce sunt specifice somatometriei pentru aprecierea dimensiunilor organelor interne, prin măsurarea distanţelor dintre anumite repere existente la nivel trupesc.

Măsurătorile trupești realizate în maniera tradițională indicată evidențiază o serie de aspecte esențiale ale proporționalității alcătuirii trupești și oferă astfel date valoroase care se dovedesc a fi apoi deosebit de utile pentru evaluarea stării de sănătate a fiinţei umane.