Taberele de Ayurveda

Meteoterapia

Conventional si neconventional

Perspectiva ayurvedica

Renuntarea la fumat

Batoane energizante

Vitamina B

Consumul de apa

Ghimbirul cu miere

Ghimbirul - un valoros remediu

Mierea - nectarul zeilor (1)

Mierea - nectarul zeilor (2)

Beneficiile apei

Va invitam sa va inscrieti pentru a primi informatii despre Ayurveda

Renuntarea la fumat

ARTICOLE RECENTE

Inscrieri

Renuntarea la fumat

INSCRIERI

Activitatea educativa

Subiecte abordate

Renuntarea la fumat

CURS DE AYURVEDA

Dovleacul

Modalitati practice ayurvedice

Puterea vindecatoare a muzicii

Relaxarea si memoria

Raspunsurile organelor la emotii

Bolile si factorii psihici

Atitudinea benefica

Beneficiile terapiei prin ras

Frumusete feminina

Plante pentru transmutare

O viata fericita

Influenta culorilor

Culoarea plantelor

Relaxarea si memoria

Ayurveda sistem de vindecare

Curele de clorofila

Fructele uscate

Dejunul Kolath

Starile vindecatoare

Renuntarea la fumat

RECOMANDARI

Renuntarea la fumat

Actualitate

O descoperire interesanta

Poluarea si sanatatea

Cuptorul cu microunde

Renuntarea la fumat Renuntarea la fumat Renuntarea la fumat Renuntarea la fumat Renuntarea la fumat

Remedii naturale

Apa de mare

Imbratisarea arborilor

Seva de vita de vie

Ghimbirul

Puterea vindecatoare a muzicii

Alimentatia echilibrata

Alimentatia si longevitatea

Cristaloterapia

Terapia cu apa de izvor

Cursul de Ayurveda Bucuresti

sala de curs Obor, str. Otesani 16

Cursuri de Ayurveda

Curs de Ayurveda Cluj Napoca

Str. Balea nr. 9K, 0742-242.422.

Curs de Ayurveda Braila

0723.507.093, 0727.724.815

Curs de Ayurveda Drobeta  0723.308.683.

Brasov - medicina generala

dr. Cimpean Cristina

0747.074.081. 0733.054.804.

cimpean_cristina@yahoo.com

Consultatii de specialitate

Bucuresti - nutritie

Centrul de nutritie Anima

0745.09.89.11.

Iasi - medicina generala

Cabinet Asclepios

dr. Ina Petrea, 0721.777.330

Ziua Ayurvedei

You Tube

Cluj - medicina generala

Cabinet Hridaya

dr. Aurora Repede, 0740.130.880.

Renuntarea la fumat

Evenimente

Congres de Ayurveda

Tabara de Ayurveda

Concurs de Ayurveda


Concurs Renuntarea la fumat

Articole de actualitate

Aloe

Coronita

Hranirea pielii

Lipicioasa

Cunoasterea Ayurvedei

Termoterapia

Biosignalistica


Renuntarea la fumat

REFERINTE

Renuntarea la fumat
Acasa

AMN-ROMÂNIA

STATUTUL ASOCIAŢIEI FĂRĂ SCOP LUCRATIV:

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROMOVAREA MEDICINELOR NECONVENŢIONALE – AMN-ROMÂNIA
ART. l - CONSTITUIRE

Prin convenţia semnatarilor prezentului statut sc înfiinţează "ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROMOVAREA MEDICINELOR NECONVENŢIONALE – AMN-ROMÂNIA"

ART. 2 - SCOP

Asociaţia are drept scop promovarea şi încurajarea studiului, cercetării şi terapiei prin metodele medicinei neconvenţionale (sistemul medical tradiţional Ayurveda, fitoterapie, dietoterapie, presopunctură, masaj, reflexoterapie, cromoterapie, astrologie medicală, meloterapie, homeopatie, hidroterapie, apiterapie, aromoterapie, yogaterapie, kinetoterapie, helioterapie, magnetoterapie, psihoterapie, mineraloterapie, crenoterapie, etc.) precum şi profilaxia stării de sănătate, susţinută prin campanii publicitare care să informeze populaţia despre posibilităţile benefice deosebite ale medicinei neconvenţionale de a păstra echilibrul fizic, psihic, mental şi spiritual al oricărei fiinţe umane.

ART. 3 - OBIECTIVE

Asociaţia are ca obiective:

(01) organizarea, susţinerea şi administrarea unui centru de stocare, prelucrare şi difuzarea informaţiilor legate de medicina neconvenţională

(02) organizarea şi susţinerea de congrese, simpozioane şi cursuri de specializare

(03) pregătirea şi perfecţionarea cadrelor care se vor ocupa de formarea viitorilor specialişti, precum şi perfecţionarea continuă a celor ce vor lucra în acest domeniu

(04) editarea de materiale pentru informarea mass-media inclusiv a unei reviste de specialitate

(05) adoptarea unor clasificări, denumiri şi definiţii interdisciplinare şi internaţionale şi afilierea la standardele internaţionale

(06) stabilirea standardelor privind medicamentele şi metode de terapie în domeniile de

activitate propuse

(07) înfiinţarea, organizarea şi administrarea de centre de cercetare ştiinţifică

(08) în raport cu posibilităţile materiale ale asociaţiei, aceasta va înfiinţa cabinete medicale sau spitale pentru acordarea asistenţei medicale din domeniul medicinei neconvenţionale în conformitate cu scopul asociaţiei şi ale căror beneficii vor intra în patrimoniul asociaţiei

(09) în raport cu posibilităţile materiale ale asociaţiei, aceasta va înfiinţa în regim de societate comercială centre de cultivare, recoltare şi distribuire a plantelor medicinale, magazine şi unităţi de alimentaţie publică (restaurante, cantine) cu regim naturist lacto-vegetarian ale căror beneficii vor intra în patrimoniul asociaţiei

(10) în raport cu posibilităţile materiale ale asociaţiei, aceasta va înfiinţa în regim de societate comercială o editură cu scopul de a publica lucrări din domeniul medicinei neconvenţionale în conformitate cu scopul asociaţiei şi ale căror beneficii vor intra în patrimoniul asociaţiei

(11) colaborarea, schimbul ştiinţific şi de experienţă cu organizaţii similare naţionale şi

internaţionale

(12) apărarea drepturilor şi intereselor ştiinţifice şi profesionale ale membrilor

ART. 4 - SEDIUL

Sediul asociaţiei este în: Bucureşti, sector 2, str. Oteşani nr. 16, parter.

ART. 5 - ALCĂTUIRE

Asociaţia este compusă din membri, membri de onoare şi simpatizanţi.

Calitatea de membru se pierde prin:

01)decesul persoanei fizice sau incetarea existentei persoanei juridice;

02)renuntarea la calitatea de membru, adresata in scris presedintelui Asociatiei;

03)excludere decisa de Adunarea Generala pentru nerespectarea prezentului statut sau pentru orice alt motiv de natura a prejudicia interesele morale sau materiale ale Asociatiei, cu ascultarea in prealabil a persoanei in cauza, daca aceasta doreste acest lucru;

04)neplata cotizatiei pentru o perioada de trei luni consecutive.

ART. 6 - COMPONENŢA

Din cadrul asociaţiei pot face parte atât cadre medicale, cât şi persoane cu altă formaţie profesională care aderă la scopurile şi principiile asociaţiei şi care au cunoştinţe de bază în domeniul medicinei neconvenţionale.

ART. 7 - DREPTURI ALE MEMBRILOR

Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:

(01) să participe la toate activităţile ştiinţifice şi practice organizate de asociaţie

(02) să utilizeze baza documentară a asociaţiei

(03) să utilizeze mijloacele materiale ale asociaţiei

(04) să beneficieze de consultaţie medicală gratuită

(05) să li se deconteze cheltuielile de deplasare şi reprezentare efectuate in interesul asociaţiei

ART. 8 - OBLIGAŢII ALE MEMBRILOR

Obligaţiile membrilor asociaţiei:

(01) să respecte statutul

(02) sa contribuie eficient la realizarea scopului asociaţiei

(03) să participe cu regularitate la toate activităţile asociaţiei

(04) să contribuie la achiziţionarea şi punerea la dispoziţia asociaţiei a materialului informativ din domeniu

(05) să aducă la cunoştinţa Comitetului Director toate neregulile din activitatea asociaţiei

(06) să achite la acordarea calităţii de membru o taxă de înscriere şi lunar o cotizaţie

ART. 9 - MEMBRII DE ONOARE

Membrii de onoare pot fi personalităţi care îşi aduc o contribuţie remarcabilă la susţinerea profesională şi materială a asociaţiei ori persoane a căror activitate spirituală poate fi benefică pentru asociaţie şi scopului promovat de ea.

ART. 10 - SIMPATIZANŢII

Simpatizanţii au dreptul de a participa la toate activităţile profesionale ale asociaţiei şi de a folosi baza documentară a acesteia.

ART. 11 - CONTRIBUŢIA SIMPATIZANŢIOR

Simpatizanţii vor contribui la susţinerea materială a asociaţiei prin plata unei sume în cuantumul stabilit de Comitetul Director.

ART. 12 - PATRIMONIUL

Patrimoniul iniţial al asociaţiei este compus din suma de 30.000 lei în numerar.

Asociaţia îşi va completa patrimoniul prin taxa de înscriere, cotizaţiile membrilor, contribuţiile simpatizanţilor, veniturile revistei, din subscripţii sau donaţii sau din beneficiile societăţilor comerciale pe care are dreptul să le înfiinţeze conform statutului.

ART. 13 - CUANTUMUL CONTRIBUTIILOR SI COTIZATIILOR

Cuantumul contributiilor şi a cotizaţiilor este stabilit de Comitetul Director.

ART. 14 - CONDUCEREA ASOCIAŢIEI

Organele de conducere ale asociaţiei sunt:

(1) Adunarea Generală

(2) Comitetul Director

ART. 15 - ATRIBUŢIILE ADUNĂRII GENERALE

Adunarea Generală e formată din totalitatea membrilor şi are următoarele atribuţii:

(01) numeşte şi revocă membrii Comitetului Director şi pe cei ai Comisiei de cenzori

(02) validează hotărârile de acordare şi retragere a calităţii de membru

(03) modifică statutul asociaţiei

(04) aprobă rapoartele Comitetului Director şi Comisiei de cenzori

(05) are dreptul de a stabili funcţiile din Comitetul Director care beneficiază de retribuire pe bază de contract de munca

ART. 16 - ÎNTRUNIREA ADUNĂRII GENERALE

Adunarea generală ordinară se întruneşte o dată la 3 ani şi este legal constituită dacă participă minimum jumătate plus unu din totalul membrilor asociaţiei.

ART. 17 - CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE

Convocarea Adunării Generale ordinare se face cu minimum 30 de zile înainte de data desfasurarii adunarii prin mijloace clasie (scrisoare recomandata sau instiintare comunicata sub luare de semnatura) sau electronice (e-mail, telefon, fax etc.).

In convocare se vor preciza ziua, ora si locul unde se desfasoara sedinta Adunarii Generale, precum si ordinea de zi.

Membrii asociatiei isi pot exprima votul si prin corespondenta electronica transmisa cu cel putin o zi inainte de data Adunarii Generale.

ART. 18 - ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată ori de câte ori e nevoie prin hotărârea Comitetului Director.

ART. 19 - HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE

Hotărârile Adunării generale se adoptă cu jumătate plus unu din voturile celor prezenţi.

ART. 20 - CONDUCEREA ADUNĂRII GENERALE

Adunarea Generală e condusă de un prezidiu format din preşedinte în persoana preşedintelui asociaţiei, secretarul asociaţiei şi trei membri desemnaţi de adunare. Participarea membrilor Comitetului Director la şedinţele Adunării Generale este obligatorie.

ART. 21 - PREŞEDINTELE ONORIFIC

Adunarea Generală poate desemna prin vot un preşedinte onorific.

ART. 22 - COMITETUL DIRECTOR

Comitetul Director are toate puterile pentru transpunerea în practică a hotărârilor Adunării Generale. În acest scop Comitetul Director poate adopta hotărâri şi poate lua măsuri necesare care nu cad în sarcina exclusivă a Adunării Generale.

ART. 23 - ATRIBUŢIILE COMITETULUI DIRECTOR

Atribuţiile Comitetului Director:

(01) primeşte membrii asociaţiei şi pe simpatizanţi

(02) revocă sau retrage calitatea de membru sau simpatizant

(03) acordă şi retrage calitatea de membru de onoare şi cea de preşedinte onorific

(04) urmăreşte încasarea taxei de înscriere, a cotizaţiei de membru şi a contribuţiei simpatizanţilor

(05) aprobă criteriile de primire în asociaţie a susţinătorilor

(06) aprobă periodic nivelul taxei de înscriere, a cotizaţiei membrilor şi a contribuţiei simpatizanţilor

(07) numeşte şi revocă aparatul tehnico-fîanciar de specialitate format din administrator, contabil şi casier sau din alte funcţii care vor fi hotărâte de Comitetul Director

(08) numeşte şi revocă preşedinţii de filială din teritoriu

(09) nominalizează membrii asociaţiei care au dreptul de a conduce cursuri în domeniu în teritoriu

(10) nominalizează membri în funcţiile de şefi de specialităţi

(11) desemnează resortul profesional şi responsabilităţile fiecărui membru al Comitetului Director

(12) hotărăşte nominalizarea funcţiilor în cadrul Comitetului Director a membrilor Comitetului Director, inclusiv a preşedintelui prin vot secret

(13) numeşte conducerea publicaţiei de specialitate

(14) desemnează pe vicepreşedintele care ţine locul preşedintelui şi stabileşte cazurile de înlocuire a acestuia

(15) aprobă angajarea asociaţiei în acţiuni care implică cheltuieli materiale

(16) aprobă încheierea de contracte pentru procurarea bunurilor materiale necesare desfăşurării activităţii asociaţiei

(17) poate angaja personal auxiliar necesar pentru îndeplinirea activităţilor administrative
retribuit din fondurile proprii pe bază de contract individual de munca sau in alte moduri prevazute de legea in vigoare

(18) întocmeşte bugetul anual

(19) realizează darea dc seamă în Adunarea Generală cu privire la administrarea patrimoniului asociaţiei

(20) aprobă înfiinţarea unor filiale în condiţiile art. 30

(21) Comitetul Director poate hotărî, cu votul a jumătate plus unu din membrii Comitetului Director schimbarea sediului asociaţiei.

ART. 24 - STRUCTURA COMITETULUI DIRECTOR

Comitetul Director se compune din 9 membri: preşedinte, doi vicepreşedinţi, secretarul asociaţiei şi încă 5 membri.

ART. 26 - ÎNTRUNIREA COMITETULUI DIRECTOR

Comitetul Director se întruneşte lunar sau în cazuri deosebite şi la intervale mai mici de timp.

ART. 27 - HOTĂRÂRILE COMITETULUI DIRECTOR

Pentru adoptarea unei hotărâri în Comitetul Director este necesară prezenţa preşedintelui, a cel puţin unui vicepreşedinte, a secretarului şi a cel puţin 3 membri.

Hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din totalitatea membrilor Comitetului Director.

ART. 28 - ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI

(01) asigură conducerea efectivă a asociaţiei

(02) reprezintă şi angajează asociaţia conform hotărârilor Comitetului Director

(03) se îngrijeşte de convocarea şedinţelor Comitetului Director

(04) conduce şedinţele Comitetului Director şi ale Adunării Generale

(05) efectuează operaţiuni financiare în conformitate cu hotărârile Comitetului Director

ART. 29 - FUNCŢIONAREA COMITETULUI DIRECTOR

Comitetul Director este ales pe o perioadă de 3 ani.

ART. 30 - FILIALELE ASOCIAŢIEI

Asociaţia îşi poate stabili filiale în teritoriu dacă numărul membrilor solicitanţi este de cel puţin 9.

ART. 31 - CONDUCEREA FILIALELOR

Filialele sunt conduse de un birou compus din preşedintele filialei, un vicepreşedinte şi secretarul filialei. Biroul filialei aplică în zona sa hotărârile Adunării Generale. Filiala are drept de existenţă atât timp cât are cel putin 9 membrii practicând în zona sa.

ART. 32 - COMISIA DE CENZORI

Comisia de cenzori este compusă din 3 membri. Ea supravegheză şi validează activitatea financiară a asociaţiei la sfârşitul anului financiar. Comisia de cenzori prezintă Adunării Generale un raport cu privire la situaţia financiară a asociaţiei

ART. 33 - DISPOZIŢII FINALE

Încălcarea cu vinovăţie a statutului conduce la retragerea calităţii de membru sau de simpatizant.

ART. 34 - DURATA DE FUNCTIONARE

Durata de functionare a asociatiei este pe termen nedeterminat.

ART. 35 - DIZOLVAREA ASOCIATIEI  DE DREPT

Asociatia este dizolvata de drept:

(01) daca numarul membrilor scade sub 20 si nu a fost complinit timp de 3 luni

(02) cand scopul asociatiei nu mai poate fi realizat, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.

ART. 36 - DIZOLVAREA PRIN JUSTITIE

Asociatia se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:

(01) cand mijloacele ce se intrebuinteaza pentru realizarea scopului sau insusi scopul au devenit ilicite, contrare bunelor moravuri sau ordinii publice.

(02) cand asociatia urmareste alt scop decat cel pe care l-a declarat.

(03) cand Adunarea Generala ia hotarari contrare legii sau dispozitiilor statutare.

(04) cand asociatia a devenit insolvabila.

(05) in cazul prevazut de art.14 din Ordonanta 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

ART. 37 - DIZOLVAREA PRIN HOTARAREA ADUNARII GENERALE

Asociatia se poate dizolva si prin hotararea Adunarii Generale.