Recomandari


Parteneri


Inscrieri curs Ayurveda


Articole noi

Asociaţia naţională pentru promovarea medicinelor neconvenţionale din România
Acasa

AMN ROMÂNIAAMN - ROMANIA REVALORIZAREA DOMENIULUI MEDICINELOR NECONVENŢIONALEde Alexie SpiridonApărută în 1992, Asociaţia naţională pentru promovarea Medicinelor Neconvenţionale (AMN - România) a urmărit să contribuie la restructurările posibile, care erau de aşteptat atunci şi astfel să participe în mod constructiv la completarea a ceea ce de obicei, până la acel moment, nu fusese integrat în activitatea normală, să o numim de rutină, a activităţii de educaţie pentru sănătate a omului. Aici includem diferitele modalităţi « populare, complementare şi altele asemenea », dintre care unele erau cunoscute şi folosite în diferite moduri, în perioada de dinainte de 1989.

Se prefigura astfel că în noile condiţii se va putea ridica vălul « necunoaşterii » de pe acestea. Atât de apropiate de om şi de natură, modalităţile specifice domeniul medicinelor neconvenţionale putea fi abordat de acum într-un mod practic, decent, sistematic, deschis, care să fie totodată purificat de superstiţii, dogme sau semidoctism. 

În activitatea susţinută de către AMN în România s-a urmărit promovarea dezideratelor medicinelor neconvenţionale, ce rezulta din năzuinţa omului către atingerea şi menţinerea stării de sănătate prin mijloace naturale. Acestea au fost delimitate din practică, verificate prin documentare şi apoi prin reverificare practică, şi susţinute pe baza unor argumente atent evaluate. Astfel, s-a ajuns la concluzia necesitaţii revalorizării, în contextul actual, a stării general umane de bun simţ.

 Merită făcută o primă observaţie. Încă de la acest nivel, al « bunului simţ », considerăm cuvenit să fie prezentată o perspectivă clinică asupra noţiunii de bun simţ. Astfel, bunul simţ este o funcţie a sistemului personalităţii umane, care se trezeşte şi se dinamizează ca urmare a unei corecte educaţii şi dezvoltări a afectivităţii. Acestea merită notate ca şi contribuţie, care adaugă axiologiei vestice o dimensiune oarecum anatomofiziologică, mai aproape de bine cunoscută corespondenţă tehnică « funcţia creează organul ». Principiile morale devin efecte ale unei personalităţi corect constituită, continuând să fie numite şi înregistrate ca şi coduri ale binelui, frumosului şi adevărului. Afirmaţia « Nu face altuia ce ţie nu-ţi place », iese din domeniul arbitrarului şi devine astfel simptom sau semn într-o patologie care ne priveşte pe toţi, pentru care poate că nu aveam încă, până acum, cunoaşterea adecvată.

Activitatea AMN poate evidenţia multe elementele valoroase oferite de sistemele străvechi de vindecare. Acestea sunt propuse pentru a fi adăugate la necesitatea îmbunătăţirii modalităţilor de menţinere şi redobândire a stării de sănătate a omului modern şi sunt prezentate în cadrul feluritelor activităţi ale AMN, care se desfăşoară în mod susţinut în România. Astfel este îndeplinit dezideratul de a prezenta în România, sistematic, sintetic şi aplicativ, cele mai valoroase cunoştinţe referitoare la viaţă, la fiinţa umană, la îngrijirea sau recuperarea sănătăţii, cu multe consecinţe bune şi folositoare, care decurg din acestea. Cei care participă la activităţile AMN au observat deja că diferitele informaţii care le-au fost aduse la cunoştinţă sunt originale, practice şi folositoare. Tocmai de aceea, vom urmări să prezentăm şi pe această cale, prin intermediul site-ului nostru, elemente care pot fi propuse pentru îmbunătăţirea activităţilor în domeniul sănătăţii în România. Dată fiind prezentarea acestora pe site-ul www.amnromania.ro suntem deschişi către un dialog constructiv cu privire la domeniul medicinelor neconvenţionale.