Ghid practic de termeni sanscriţi uzuali în Ayurveda

o expunere sistematică şi edificatoare a semnificaţiei feluriţilor termeni de origine sanscrită ce sunt în mod frecvent utilizaţi în cadrul sistemului tradiţional indian Ayurveda

VOLUMUL 2, literele L - Y

15 ron cu reducere 20%

pret 12 RON

Comenzi:

0374-048236, 0745-044553

editura@ayus.ro

Al doilea volum al Ghidului practic de termeni sanscriţi uzuali în Ayurveda continuă prezentarea unora dintre cei mai frecvent folosiţi termeni de origine sanscrită care au fost adaptaţi într-o anumită măsură specificului limbii române şi care au intrat deja în limbajul curent al celor care studiază şi folosesc în mod constant, în prezent, în România, baza informaţională deosebit de valoroasă a sistemului tradiţional Ayurveda.

Fiecare dintre termenii de origine sanscrită incluşi în acest volum conţine o scurtă definire în limba română, ce este urmată apoi de o explicaţie pe larg, utilă în special pentru înţelegerea noţiunilor şi conceptelor specifice sistemului de gândire ayurvedic şi totodată pentru conexarea semnificaţiei terminologie specifice ce este folosită în Ayurveda. De fiecare dată  când în textul explicativ al unui anumit termen există referiri la un alt termen ce a fost inclus în cele două volume recomandăm lecturarea prezentării acelui termen la care se face trimitere, pentru o cât mai bună înţelegere.